All posts by

Karol Sienkiewicz

Niedawno drastycznie zmalały możliwości przerywania biegu terminu przedawnienia. To skutek niespodziewanej nowelizacji kc, która zmieniła charakter zawezwania do próby ugodowej. Teraz takie zawezwanie jedynie zawiesza termin przedawnienia, ale go nie przerywa. Co zatem nam zostaje? Otóż zostaje jeszcze uznanie długu. Uznanie długu – co to jest i dlaczego ma takie znaczenie. Dzięki tej wiedzy sam posterujesz swoją wierzytelnością. Przerwanie terminu przedawnienia Zanim napiszę czym jest uznanie długu – krótkie przypomnienie tego, czym jest przedawnienie oraz jego przerwanie. Otóż przedawnienie to okres, po którym dłużnik może odmówić zapłaty a wierzyciel go

Od 1 września 2022 r. zmienią się zasady dokonywania zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku. Jest to zmiana korzystna dla wierzyciela, więc koniecznie musiałem o niej napisać. A wszystko dzięki ustawie mającej poprawić działalność Krajowej Administracji Skarbowej, która zmienia m.in. przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Zajęcie nadpłaty podatku już poruszałem w przeszłości kilka lat temu tutaj >>> Komornik zajmie wierzytelność tylko raz Nowa ustawa przewiduje zniesienie rocznego okresu skuteczności zajęcia wierzytelności. Od września zajęcie skuteczne będzie „na zawsze”, czyli aż do momentu jego uchylenia zajęcia przez komornika. Jest to rozwiązanie korzystne

Prawo upadłościowe jest w zasadzie pomijane przez pełnomocników. Większość prawników uważa, że to sprawa dla syndyków czy innych doradców. Tymczasem roszczenia wobec upadłego mogą być dochodzone także pomimo jego upadłości. To temat niszowy, ale tym akurat zajmujemy się w kancelarii. Kilka miesięcy temu ważną kwestię w tym zakresie wyjaśnił Sąd Najwyższy. Roszczenia wobec upadłego Z pewnym uproszczeniem (na potrzeby tego artykułu) można przyjąć, że istnieją dwie kategorie roszczeń wobec upadłego: takie, co do których proces sądowy został przerwany przez ogłoszenie upadłości oraz takie, które jeszcze do sądu nie trafiły. Te

Jakież było zdziwienie jednego z klientów, który zwrócił uwagę na treść nakazu zapłaty. Wynikało z niego bowiem, że dłużnik ma miesiąc na wniesienie zarzutów! Dłużej niż na apelację?! Jak z tym żyć, mecenasie? Odpowiedź mecenasa była prosta – zawsze zabezpieczać roszczenie po wydaniu nakazu. Dzięki temu naprawdę można poczuć korzyść z zabezpieczenia roszczenia. Zabezpieczenie roszczeń Popadnę w monotonność jeżeli znowu napiszę, że jestem gorącym zwolennikiem zabezpieczenia roszczeń. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia przed procesem, w jego trakcie i po zakończeniu. Stosunkowo najlepszą sytuację ma wierzyciel dysponujący nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym

Ferie w pełni (o czym świadczy powyższe zdjęcie), więc wielu z nas myśli o wypoczynku. Tymczasem w grudniu uchwalona została ustawa zmieniająca kodeks cywilny (oraz ustawy w ogóle z kc nie związane). Czy będzie to przysłowiowy gwóźdź do trumny ulubionej przez prawników instytucji zawezwań do próby ugodowej? Być może, ale na koniec zawezwań do próby ugodowej jeszcze chwilę poczekamy.    Zawezwanie jako sposób dochodzenia roszczeń Przez lata obowiązywał pogląd, że zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością zamierzającą do dochodzenia roszczeń, zatem przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, że po rozprawie ugodowej

1 2 3 118 Strona 1 z 118