Posts in Category

Postępowanie polubowne

Nowelizacja procedury cywilnej została uchwalona 13 czerwca 2019 r. Na razie co prawda tylko w Sejmie, ale Senat zapewne nie będzie wnosił poprawek. A nawet jeżeli takie poprawki zostaną wniesione, to raczej nie będą dotyczyły wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. A tu jest kilka zmian w tym w zakresie opłaty od wniosku. Koszty wzrosną. Uchwalona niedawno nowelizacja kpc to prawdziwa rewolucja. Dotknie ona każdego, kto będzie w sądzie dochodził swoich roszczeń, kto będzie się bronił i kto będzie to osądzał. Niektóre zmiany są tak daleko idące, że słowo „dotknie”

Pisałem ostatnio, że sąd nakazał mi podjęcie rozmów ugodowych. Jesteś ciekaw, jak to się skończyło? Zanim zdradzę finał, to dodam, że przeciwko temu samemu dłużnikowi wytoczyliśmy dwie sprawy – jedna to faktura obejmująca sprzedaż w styczniu, zaś druga w lutym 2015 r. Obie sprawy zawiłe, ale w naszej ocenie do wygrania. Otwarta było tylko kwestia czasu. Powód, nasz klient, gotów był zawrzeć ugodę, ale zależało mu jeszcze na jednej rzeczy – utrzymaniu relacji biznesowych. Czyli zadanie do wykonania było dość karkołomne: zawrzeć ugodę korzystną dla obu stron i nadal współpracować.

Ostatnio coraz częściej i głośniej mówi się o mediacji. Mnie szczególnie interesuje sprawa mediacji w postępowaniach gospodarczych. Promowanie negocjacji zamiast sporów sądowych ma na celu podniesienie kultury rozwiązywania konfliktów w Polsce. Nadal jednak niewielki jest odsetek spraw kończących się polubownie – w porównaniu choćby z większością tzw. państw zachodnich. Aby zmienić ten stan rzeczy ustawodawca stara się wprowadzać kolejne nowelizacje. Najprostszym sposobem na zawarcie ugody przed sądem jest przygotowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Ma on też tę zaletę, że przerywa bieg przedawnienia. O korzyściach związanych z postępowaniem polubownym

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.