Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Będzie drożej

Nowelizacja procedury cywilnej została uchwalona 4 lipca 2019 r. po poprawkach Senatu. Poprawki te nie jednak dotyczyły wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. A tu jest kilka zmian w tym w zakresie opłaty od wniosku. Koszty wzrosną. A wszystko wejdzie w życie od 7 listopada 2019 r. 

Uchwalona niedawno nowelizacja kpc to prawdziwa rewolucja. Dotknie ona każdego, kto będzie w sądzie dochodził swoich roszczeń, kto będzie się bronił i kto będzie to osądzał. Niektóre zmiany są tak daleko idące, że słowo „dotknie” można odczytać dosłownie.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Nowelizacja przynosi zmiany również w zakresie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Akurat w tym zakresie zmiany nie są może rewolucyjne, ale należy się z nimi zapoznać. Jak bowiem wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi.

Obecnie kwestię zawezwania do próby ugodowej regulują dwa przepisy kodeksu postępowania cywilnego – art. 185 i 186. Pierwszy mówi o tym, że można złożyć wniosek, gdzie i kto go rozpoznaje. Drugi zaś dotyczy kosztów tego postępowania.

Co zatem się zmieniło?

Nowa właściwość miejscowa

Regułą bezwzględnie obowiązującą jest to, że wniosek należy kierować do sądu rejonowego. Nie ma więc znaczenia wartość przedmiotu sporu – czy chodzi o 1.000 zł czy 100.000.0000 zł wniosek kierujesz do sądu rejonowego. Ale którego? Otóż do tego sądu, który jest ogólnie właściwy dla przeciwnika. Najczęściej będzie to sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika. Czasami jednak brakuje podstaw do ustalenia tej właściwości. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w takim przypadku Sąd Najwyższy wskazywał miejsce, gdzie sprawa ma być prowadzona. A po nowelizacji będzie to sądy rejonowy właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego. I bardzo dobrze, to zapewne przyspieszy takie sprawy.

Propozycja ugodowa obowiązkowo we wniosku

Obecnie przepisy bardzo ogólnikowo podchodzą do tego, co zawierać ma wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Dotyczy tego właściwie jedno zdanie: „W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę.” Oczywiście sprawę należy opisać profesjonalnie, bowiem przerwanie biegu przedawnienia dotyczy roszczenia opisanego we wniosku. Nie trzeba załączać żadnych dokumentów czy dowodów. Czasami spotykałem się z praktyką, że sądy żądały wskazania propozycji ugodowej. Dlatego zawsze to podawaliśmy – np. rozłożenie na raty czy redukcja odsetek. A teraz to zostało usankcjonowane. Podanie propozycji ugodowej będzie bowiem obowiązkowe. Jeżeli zapomnisz o umieszczeniu we wniosku propozycji sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków. Szkoda czasu, lepiej od razu to zawrzeć we wniosku.

Obciążenie kosztami zawezwania

Koszty zawezwania ponosi oczywiście wzywający wierzyciel. Jest to przede wszystkim opłata od wniosku o zawezwanie. Utrzymana została zasada, że jeżeli wzywający wierzyciel nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Chodzi to najczęściej o wynagrodzenie pełnomocnika. Sąd Najwyższy w 2014 r. orzekł, że chodzi o stawkę jak w postępowaniu nieprocesowym, czyli obecnie 240 zł. Do tego mogą jeszcze dojść koszty przejazdu czy nawet noclegu.

Rozszerzono natomiast przypadki, gdy na posiedzenie nie stawi się dłużnik. Obecnie można go obciążyć kosztami np. w wyroku kończącym sprawę wniesioną po zawezwaniu. Przepis art. 186 § 2 brzmi obecnie tak:

2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

A po nowelizacji będzie brzmiał tak:

2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Autorzy uzasadnienia tak to wyjaśniają:

Dotychczasowy art. 186 § 2 daje uprawnienie do żądania rozliczenia kosztów próby ugodowej tylko wzywającemu, który stanie się później powodem – mimo że sytuacja taka może dotyczyć równie dobrze wzywającego, który stanie się później pozwanym. Regulację tę należy więc poszerzyć także na wzywającego, który później wniesie odpowiedź na pozew albo środek zaskarżenia od nakazu zapłaty.

Nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale zapewne praktyka pokaże. Albo i nie…

Nowa opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Od kilka lat obowiązuje zasada: opłata jest stała wynosi 40 zł, a w sprawach powyżej 10.000 zł wynosi 300 zł. Pisałem o tym jakiś czas temu:

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Ale z tym koniec! Po wejściu w życie nowelizacji opłata będzie zależna od wysokości roszczenia objętego zawezwaniem. Wyniesie ona bowiem piątą część opłaty obliczonej na podstawie przepisów ogólnych!

Załóżmy zatem, że w próbie ugodowej dochodzisz roszczenia o wartości 50.000 zł. Opłata „podstawowa” to 5% roszczenia, czyli 2.500 zł. Jedna piąta tej kwoty to 500 zł. No cóż, nie sposób tego nie skomentować – będzie drożej…

A jak pełnomocnik pomyli się przy wnoszeniu opłaty to będzie dopłacał…. Ale to temat na osobny wpis.

Jeżeli zainteresował Cię temat tej nowelizacji, koniecznie śledź blog Wojtka Jelińskiego, który będzie szerzej omawiał nowe przepisy:

Zmiana KPC uchwalona przez Sejm

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zajęcie nadpłaty podatku
Roszczenia wobec upadłego

 1. Beata pisze:

  A czy właściwość sądu są jakieś zmiany czy ma być w miejscu zamieszkania dłużnika ?

 2. […] Uwaga – niedługo wpis ten stanie się nieaktualny. Opłata od wniosku o zawezwanie rośnie i będzie obliczana zupełnie inaczej. Szczegóły tutaj. […]

 3. Joanna pisze:

  a z czego wynika, że ta zmiana wchodzi w życie z dniem 7.11.2019?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Joanna, zgodnie z art. 17 nowelizacji ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (z wyjątkami) a ogłoszenie (czyli publikacja w Dz. U.) było 6 sierpnia 2019 r.

 4. […] Wobec tego, że nadużywano tego zawezwania, wprowadzone zostały wysokie opłaty od wniosku, o czym pisałem tutaj: >>>>>> […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *