Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Uwaga – niedługo wpis ten stanie się nieaktualny. Opłata od wniosku o zawezwanie rośnie i będzie obliczana zupełnie inaczej. Szczegóły tutaj.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Będzie drożej

Ostatnio coraz częściej i głośniej mówi się o mediacji. Mnie szczególnie interesuje sprawa mediacji w postępowaniach gospodarczych. Promowanie negocjacji zamiast sporów sądowych ma na celu podniesienie kultury rozwiązywania konfliktów w Polsce. Nadal jednak niewielki jest odsetek spraw kończących się polubownie – w porównaniu choćby z większością tzw. państw zachodnich. Aby zmienić ten stan rzeczy ustawodawca stara się wprowadzać kolejne nowelizacje.

Najprostszym sposobem na zawarcie ugody przed sądem jest przygotowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Ma on też tę zaletę, że przerywa bieg przedawnienia. O korzyściach związanych z postępowaniem polubownym zresztą już Ci kiedyś pisałem. Podkreślałem m.in., że koszty związane ze skierowaniem do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej są niewielkie. Od 1 stycznia 2016 r. to się jednak trochę zmieniło, niestety na niekorzyść wierzycieli.

Na początku wpisu wspomniałem o nowelizacji – chodzi tu przede wszystkim o Ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Jak sama nazwa wskazuje, większość zmian zmierza do ułatwienia stronom zawierania ugód. Są jednak wyjątki. Nowelizacja zmienia wysokość opłat sądowych od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Dla postępowań, których wartość przedmiotu sporu wynosi 10.000 zł lub mniej – ta opłata nadal będzie wynosiła symboliczne 40 zł.

Jednak w przypadku postępowań pojednawczych, w sporach dotyczących kwot przekraczających 10.000 złotych – stała opłata sądowa wzrosła kilkukrotnie i wynosi obecnie 300 zł. Warto pamiętać, żeby nie popełnić błędu formalnego.

Z pewnością składanie wniosków o zawezwanie w tego typu sprawach będzie dla wierzycieli już znacznie mniej atrakcyjne. Przy wartości przedmiotu sporu ok. 10.000 zł, opłaty związane ze złożeniem pozwu będą tylko niewiele wyższe, a dochodzi np. zabezpieczenie. Czy zatem zawezwania do próby ugodowej umrą śmiercią naturalną? Nie sądzę, ale jego atrakcyjność może nieco zmaleć.

Dlatego w następnych wpisach postaram skupić się skupić raczej na pozwie (mimo promowania mediacji). W większości przypadków dobrze napisany pozew to ponad połowa sukcesu. Zaś w sprawach kończących się nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowy to w zasadzie 100%.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zajęcie nadpłaty podatku
Roszczenia wobec upadłego

 1. Lech pisze:

  A co Pan sądzi o obowiązku wspominania w pozwie o tym, czy były prowadzone mediacje, a jeśli nie, to dlaczego – czy wystarczy formułka „mediacje nie były podejmowane, ponieważ powód nie miał takiego życzenia”?:)

 2. Karol Sienkiewicz pisze:

  Lech, może tak być, ale wówczas powód ryzykuje koszty. Zobacz art. 103 kpc
  § 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.
  § 2. Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczywiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.

 3. Michał pisze:

  Wprowadzony przepis o obowiązku wspominania w pozwie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów mówi wiele o jakości wprowadzanych przepisów. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy przepis ten miał mieć charakter dobrowolny. Tymczasem z nieznanych powodów, w ostatecznym projekcie znalazł się w przepisie dotyczącym wymogów sporządzenia pozwu.
  Podobnie rzecz ma się ze zmianą oprocentowania odsetek ustawowych i za opóźnienie od 2016 r. i brakiem rozróżnienia ich w urzędowych formularzach w postępowaniu uproszczonym. O ile profesjonalnym pełnomocnikom nie powinno nastręczać problemów, o tyle zwykły obywatel nie będzie świadom zaszłej zmiany.

 4. Efekt obowiązkowego „wspominania” o mediacji jest taki, że po złożeniu pierwszego pozwu po nowelizacji, w którym wspomniałam o mediacji, otrzymałam wezwanie sądu do wskazania, czy mediacja miała miejsce (pisałam – sąd nie przeczytał) pod rygorem zwrotu pozwu (!!!). Jak zwykle służy to do poprzeciągania postępowania. Podobnie było przy wprowadzeniu obowiązku wpisywania PESEl strony…

 5. A ja i tak nic z tego nie rozumiem 🙁 to jak jest z tymi mediacjami

 6. Walutowo pisze:

  Myślę, że warto korzystać z mediacji, zamiast bezproduktywnie się kłócić. Myślę też, że składanie wniosków o zawezwanie straci na atrakcyjności. Ludzie starają się szukać szybkich i jak najmniej obciążających metod. I nieładnie, że przy sporach przekraczających kwoty 10.000 zł – stała opłata sądowa wzrasta. I tym bardziej nieładnie, że wzrosła klikukrotnie.

 7. Piotr pisze:

  Odnosnie oplaty za wniosek o wezwaniu do proby udogowej.
  Wniosek oddalem w sierpniu 2015. Zaplacilem 40,- Po miesiacu dostalem wiadomosc ze sad stwierdza niewlasciwosc rejonowa i przekazuje wniosek do innego sadu. Przekazal dopiero w 2016r. Teraz minelo ponad 10 miesiecy od zlozenia wniosku i dostalem z nowego sadu pismo o podaniu wartosci przedniotu sporu pod rygorem odrzucenia wniosku. Nie liczy sie juz data przyjecia wniosku przez ten pierwszy sad?Teraz musialbym placic 300,-

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   We wpisie chodzi o art. 23 pkt 3) ustawy. Opłata wynosi 40 zł od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych;
   Wg mnie stosuje się przepisy dotychczasowe, co wynika z art. 9 nowelizacji: Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.a
   A wezwanie do podania WPS to praktyka niektórych sądów, która zawsze była, także przed 2016 r. W odpowiedzi na wezwanie należy podać WPS i powołać się na art. 9 nowelizacji.

 8. Piotr pisze:

  Jeszcze raz dziekuje, tak teraz po wyjasnieniu zrozumialem panska odpowiedz.

 9. Mi też pomógł Pan zrozumieć tą sytuację, dzięki

 10. jw pisze:

  ile kosztuje zawezwanie do proby ugodowej przed mediatorem odnosnie alimentow?

 11. Grzegorz pisze:

  Od lipca 2017 nie udzielil pana odpowiedzi dla jw. Od alimentow nie ma oplat przy skladaniu wniosku czy pozwu

 12. Malgorzata31 pisze:

  W Polsce jest różnie i nierzadko tak jak być nie powinno. Co z tą Polską?

 13. […] Od kilka lat obowiązuje zasada: opłata jest stała wynosi 40 zł, a w sprawach powyżej 10.000 zł wynosi 300 zł. Pisałem o tym jakiś czas temu: […]

 14. Adam pisze:

  Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości można złożyć przed sąd miejsca położenia nieruchomości ? Zgodnie z art. 37 kodeksu postępowania cywilnego ? Czy jednak co do zasady należy złożyć przed sąd miejsca zamieszkania pozwanego?
  I jeszcze pytanie czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa roczny termin przedawnienia roszczeń ?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *