Czerwiec 2011

Na naszą giełdę wybiera się P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna. Zajmuje się nabywaniem i ściąganiem trudnych wierzytelności. Jestem ciekaw, czy rynek jest gotowy na kupowanie akcji takich Spółek.  

Sprawy alimentacyjne to bardzo trudne społecznie sprawy. Oczywiście nie same alimenty, tylko sytuacje, które doprowadziły do tych alimentów. Najtrudniejsze chyba dla dzieci. Egzekucja zasądzonych należności alimentacyjnych też do łatwych nie należy, zwłaszcza, gdy dłużnicy nie mają zamiaru płacić. Stąd też tak ogromne zaległości w sprawach alimentacyjnych. Dodatkowo problem komplikuje się, gdy chodzi o sprawy „z […]

Rok za nami

Wczoraj minął rok od czasu, kiedy treść ksiąg wieczystych została udostępniona on line. Rewelacyjne ułatwienie także dla Ciebie, Wierzycielu. Teraz treść „książki” sprawdzisz od ręki, z domu czy biura. Może dowiedzieć się, kto jest właścicielem nieruchomości lub jaka jest treść działu IV czyli czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. Minister Sprawiedliwości ma się zatem czym chwalić. […]

Aktualnie w prasie prawniczej toczy się dyskusja nad zakresem zmian w kodeksie spółek handlowych. Zamierzenia mogą mieć duże znaczenie również dla Ciebie, Wierzycielu. Czego dotyczy ta dyskusja? Ano kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a właściwie pomysłu likwidacji tego kapitału. Jeden z autorów dyskusji poruszył bardzo ważną kwestię: Instytucja kapitału zakładowego w zakresie ochrony wierzycieli […]

Niedawno, nawet dwukrotnie, pisałem o zakazie działalności gospodarczej, jaki może być orzeczony wobec osoby, która narusza swoje obowiązki w zakresie zgłoszenia wniosku o upadłość. Namawiałem Ciebie do korzystania z tej instytucji. I nadal uważam, że warto. W jednym z komentarzy zapytano mnie, co właściwie ten zakaz oznacza. Przyjrzyjmy się zatem skutkom zakazu. Zgodnie z art. […]

Możesz być wierzycielem, ale nie zawsze będzie wynikało to z treści tytułu wykonawczego (np. wyroku z klauzulą wykonalności). Jak to możliwe? Przepisy prawa znają wiele przypadków, kiedy w trakcie sprawy sądowej jak i po powstaniu tytułu uprawnienie lub obowiązek z niego wynikające przejdzie na inne osoby. Przypadki te obejmują przede wszystkim śmierć (wierzyciela lub dłużnika), […]

Zgodnie z naszym prawem komornicy sądowi mają wyłączność na dokonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych (pewne wyjątki wynikają z przepisów odrębnych od ustawy o komornikach). Jeżeli więc dysponujesz tytułem wykonawczym i chcesz przeprowadzić egzekucję to jesteś „skazany” na komornika. Dlatego nie warto się na niego obrażać. A o co macie do komorników pretensje? Poza opieszałością […]

Dla każdego, kto zetknął się z egzekucją należności pieniężnych, a więc pewnie i dla Ciebie wierzycielu, nie ulega wątpliwości, że egzekucja z rachunku bankowego jest najszybszym i jednym z najbardziej dotkliwych dla dłużnika sposobów egzekucji komorniczej. Oczywiście, o ile na rachunku znajdują się środki, ale w przypadku przedsiębiorców pieniądze na rachunku znajdują się stosunkowo często. […]