Monthly Archives

Lipiec 2012

W USA blogi prowadzi cała armia prawników. I u nas też powoli zaczyna się to upowszechniać. Wg mnie to bardzo dobrze. Dlatego cieszę, że właśnie pojawił się nowy blog poświęcony tak ciekawej dziedzinie jak prawo autorskie. Wspiera go oczywiście Rafał Chmielewski i jego nieoceniona ekipa z web.lex. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka zajrzyj tutaj: http://www.Prawo-Autorskie-Blog.pl.  

Jeżeli zdecydowałeś się na wezwanie dłużnika do zapłaty (a należy to zrobić przed wytoczeniem powództwa) to w tym wezwaniu możesz też wskazać, że wg Ciebie unikanie płacenia długów czy inne naganne postępowanie dłużnika może stanowić przestępstwo. Tak, tak, w wezwaniu do zapłaty oczywiście można zastosować groźbę skierowania przeciwko osobie postępowania karnego, choć z zasady kodeks karny zabrania stosowania tego rodzaju groźby. Definicja groźby bezprawnej zawarta jest w art. 115 § 12 (początek): Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub

Pisałem już o Jerzym Rowickim, prezesie setek spółek. Ktoś z Was w komentarzu pytał, dlaczego nikt się za niego nie weźmie. Okazało się, że właśnie się wziął. Przy badaniu akt rejestrowych jednej ze spółek trafiliśmy na takie postanowienie (zdjęcie z komórki):   No i zakaz działalności orzeczony do wiosny 2017 r. Parafrazując słowa pewnego Ministra Sprawiedliwości: „Już żadna spółka nigdy przez tego pana zarządzana nie będzie”. (parafrazuję go tylko dla fajnego efektu, a nie z sympatii politycznych).    

Jeżeli czytasz ten blog, to zapewne już wiesz, że prowadzone postępowanie egzekucyjne wymaga ciągłej aktywności i działań podejmowanych ze strony wierzyciela, a w razie bezczynności ulega umorzeniu. Stanowi o tym art. 823 K.p.c. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia. Na gruncie K.p.c. sytuacja jest jasna – postępowanie zostało zakończone. Co

1 2 Strona 2 z 2