Posts in Category

Nowelizacja kpc

Ostatnia nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. wprowadza zmiany także w zakresie postępowania egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać. Niewielka zmiana dotyczy także tego szczególnego postępowania jakim jest wyjawienie majątku. O samej instytucji już pisałem, zachęcając do korzystania z niej. A jakie korzystne dla Ciebie zmiany przynosi nowelizacja kpc z 19.08.2011 r.? Po pierwsze pojawia się nowa przesłanka pozwalająca na wystąpienie z wnioskiem o wyjawienie majątku. Zgodnie z nowym art. 913 § 2 pkt 2 kpc Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli: (…) 2)      po uzyskaniu

Prasa ciągle pisze o ostatniej nowelizacji kpc, ale głównie w kontekście przepisów ogólnych procedury cywilnej oraz zniesienia postępowania gospodarczego. Egzekucję jakoś się pomija, niesłusznie. Egzekucja to odzyskanie pieniędzy, a pieniądze w gospodarce są jak krew. Prasa przypomni sobie o dochodzeniu wierzytelności w razie jakiejś spektakularnej wpadki komornika albo upadłości. Ale co zrobić, tak widać musi być. Egzekucja powinna przebiegać jawnie. Co nie znaczy, że komornik musi zawiadamiać o czynnościach egzekucyjnych. Wyjątkowo tylko wzywa się wierzyciela a jeszcze rzadziej dłużnika. I bardzo dobrze, komornik powinien bowiem działać jak japoński ninja, z

Jedna ustawa i połowa biblioteki prawnika do kosza. Na szczęście nowelizacja, o której chcę napisać, nie jest aż tak wielka, a poza tym korzystam z programów prawniczych, więc nie będzie czego wyrzucać 8) Ale ad rem. Otóż Sejm właśnie uchwalił ustawę nowelizującą kpc i niektóre inne ustawy (jeszcze nie została opublikowana). Projekt dostępny jest na stronach Sejmu. Zmiany są naprawdę daleko idące (np. likwidacja odrębnego postępowania gospodarczego), także w zakresie postępowania egzekucyjnego. Nowela wejdzie w życie za jakieś 7 miesięcy (pół roku po publikacji). Nowości te będę sukcesywnie komentował na

1 18 19 20 Strona 20 z 20