Sierpień 2011

Nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. przynosi również nowości w zakresie licytacji ruchomości. Podobnie jak to jest przy sprzedaży nieruchomości wprowadzona zostanie rękojmia. Aktualnie konsekwencją „rezygnacji” z nabycia wylicytowanej u komornika rzeczy ruchomej i nie wpłacenia ceny jest utrata prawa wynikającego z przybicia, czyli prawa do przeniesienia własności. Zgodnie natomiast z art. 872 § […]

W kwietniu cieszyłem się, że nasz racjonalny ustawodawca zauważył zbędny formalizm nadawania klauzuli wykonalności w odrębnym postanowieniu, zamiast stosowanej jeszcze do niedawna pieczątki. Liczyłem nawet na szybką ścieżkę… Wszak nie od dziś wiadomo, że dochodzenie wierzytelności bez tytułu wykonawczego ma swoje wady. Apel w sprawie reformy postępowania klauzulowego wystosowały też szacowne stowarzyszenia pracowników sądów: Stowarzyszenie […]

Najbliższe wybory parlamentarne (a pewnie i kilka następnych też) będą zorganizowane już „po nowemu”, na podstawie Kodeksu wyborczego ze stycznia 2011. Zgodnie z ta ustawą organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio okręgowe, rejonowe i terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Terytorialnymi komisjami wyborczymi są wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje wyborcze. […]

Ostatnia nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. wprowadza zmiany także w zakresie postępowania egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać. Niewielka zmiana dotyczy także tego szczególnego postępowania jakim jest wyjawienie majątku. O samej instytucji już pisałem, zachęcając do korzystania z niej. A jakie korzystne dla Ciebie zmiany przynosi nowelizacja kpc z 19.08.2011 r.? Po pierwsze pojawia […]

Winter is coming No, bez przesady, za oknem ponad 30 stopni. Ale to hasło – pochodzące z ciekawego serialu „Gra o tron” – dotyczy czego innego, niż aury za oknem. Rośnie liczba dłużników i długów. Jak na dłoni widać to w sektorze budowlanym: Z danych zbieranych przez wywiadownię gospodarczą D&B Poland wynika, że tylko w […]

Prasa ciągle pisze o ostatniej nowelizacji kpc, ale głównie w kontekście przepisów ogólnych procedury cywilnej oraz zniesienia postępowania gospodarczego. Egzekucję jakoś się pomija, niesłusznie. Egzekucja to odzyskanie pieniędzy, a pieniądze w gospodarce są jak krew. Prasa przypomni sobie o dochodzeniu wierzytelności w razie jakiejś spektakularnej wpadki komornika albo upadłości. Ale co zrobić, tak widać musi […]

Wbrew pozorom prawo karne często pomaga w dochodzeniu roszczeń. Typowym (choć niejedynym) tego przykładem jest art. 300 kodeksu karnego. Jego celem jest ochrona wierzycieli przed nieuczciwymi zachowaniami dłużników. Być może zastanawiałeś się kiedyś nad złożeniem zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika tego przestępstwa. Samo przestępstwo omówię niebawem. Teraz wspomnę o nowelizacji tego przepisu, jaka została […]

Niedawno pisałem o wspólniku spółki cywilnej jako dłużniku z tytułu długu zaciągniętego w związku z działalnością tej spółki. A co zrobić wtedy, gdy dług nie ma związku z działalnością spółki, a dłużnik „przy okazji” jest wspólnikiem jakiejś spółki cywilnej? Taka sytuacja zdarza się dość często, przecież poza spółką cywilną można prowadzić również indywidualną działalność gospodarczą […]

Jedna ustawa i połowa biblioteki prawnika do kosza. Na szczęście nowelizacja, o której chcę napisać, nie jest aż tak wielka, a poza tym korzystam z programów prawniczych, więc nie będzie czego wyrzucać 8) Ale ad rem. Otóż Sejm właśnie uchwalił ustawę nowelizującą kpc i niektóre inne ustawy (jeszcze nie została opublikowana). Projekt dostępny jest na […]

Spółka cywilna, mimo znacznych ułatwień w zakładaniu spółek handlowych, nadal jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Pamiętaj jednak, że nie jest to podmiot prawa (na początku lat 90tych jeszcze nie było to takie oczywiste, albowiem niektóre sądy przyznawały takiej spółce zdolność sądową), a jedynie umowa regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Ile Jest tych spółek? Wystarczy spojrzeć […]