Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Czy dieta za wybory podlega egzekucji?

Najbliższe wybory parlamentarne (a pewnie i kilka następnych też) będą zorganizowane już „po nowemu”, na podstawie Kodeksu wyborczego ze stycznia 2011. Zgodnie z ta ustawą

organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio okręgowe, rejonowe i terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Terytorialnymi komisjami wyborczymi są wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje wyborcze.

 W komisjach takich zasiadają członkowie. Dla niektórych z nich to z pewnością zaszczyt. Ale dla niektórych to również pieniądze. Okazuje się bowiem, że zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu wyborczego

 § 1. Członkom komisji wyborczych przysługują:

1)  diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów;

2)  zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.

Diety przysługują również członkom inspekcji powoływanych na podstawie tej ustawy.

Dieta ta ma być ekwiwalentem wynagrodzenia, bowiem członkom komisji wyborczych przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem uprawnień, ale niepłatne.

O jakie tu pieniądze chodzi? Reguluje to uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. Zapisy są dość zawiłe, ale można doczytać się, że diety dla członków okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem czynności są następujące (piszę tylko o najbliższych wyborach parlamentarnych):

  1)  dla członków okręgowych komisji wyborczych:

  a)  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł,

 2)  dla członków rejonowych komisji wyborczych – 250 zł;

 3)  dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

 4)  dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

 5)  dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

Są to zatem konkretne pieniądze. Ale czy podlegają egzekucji?

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 1 kpc

Nie podlegają egzekucji:

1)  sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;

 Wydaje się zatem, że  jedynie sumy na pokrycie kosztów podróży służbowych dla członków Komisji nie będą podlegać egzekucji.  Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zająć „dietę” przysługującą za udział w pracach komisji.  Nie jest to bowiem świadczenie za podróż służbową, tylko ekwiwalent wynagrodzenia.  

 A gdzie dokonać zajęcia? Uchwała PKW wskazuje, kto wypłaca należności:

 1)  członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

 2)  członkom okręgowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

 3)  członkom rejonowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji rejonowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

 4)  członkom obwodowych komisji wyborczych – właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 5;

5)  członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich – dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.

 Zajęcia należy więc dokonać w tych organach, z praktycznego punktu widzenia będzie to gmina, przy której działa dana komisja odwodowa. Jeżeli dłużnik chwali się swoimi sympatiami politycznymi to warto sprawdzić skład komisji wyborczych.

I bardzo ważne: zajęcie będzie skuteczne bez względu na wynik wyborów.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: