Bez zażalenia na wyłączenie komornika

Komornik musi być bezstronny i podlega wyłączeniu na zasadach podobnych jak sędzia (kiedyś napiszę o tym bliżej). Wniosek o wyłączenie składa się do komornika, który musi go przekazać do właściwego sądu rejonowego. Sąd rozstrzyga o wniosku postanowieniem.

Wyłączenie komornika reguluje art. 9 ustawy o komornikach, zaś kwestie proceduralne związane z decyzją sądu, ust. 3 tego artykułu, który brzmi:

Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.

I właśnie ten przepis, w właściwie jego drugie zdanie, był przedmiotem jednego z najnowszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (SK 21/11) rozpoznał skargę konstytucyjną dłużnika – Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Ostrowiec” Sp. z o.o. dotyczącą właśnie wyłączenia możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w sprawie wyłączenia komornika. Dokumenty, w tym i sama skarga (zanonimizowana, a komunikat już nie, ciekawe…), dostępne są na stronach TK (nie wiem tylko czemu nie działa w przeglądarce Chrome, w innych jest OK).

Trybunał Konstytucyjny orzekł taka sytuacja jest zgodna z konstytucją. Tym samym Trybunał dał pierwszeństwo szybkości i efektywności postępowania egzekucyjnego. W przeciwnym razie zażalenia powodowałyby koszmarne opóźnienia egzekucji…

Po raz pierwszy spotykam się z sytuację, gdy dłużnicy szukają ochrony w Trybunale Konstytucyjnym. Ale trzeba też przyznać, że i stan faktyczny (opisany w skardze) był nietypowy.

 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *