Ponownie o koszcie udzielenia informacji o sprawach egzekucyjnych

Już kilka razy pisałem o artykule 760¹ kpc, który daje Ci możliwość uzyskania od organu prowadzącego egzekucję (najczęściej komornika, ale też i sądu) informacji dotyczących dłużnika i egzekucji.

To naprawdę dobry przepis, chociaż nie wszyscy komornicy rozumieją go jednakowo – np. zapominają, że dotyczy też egzekucji już zakończonych.

Ale największe chyba wątpliwości budzi to, czy takie zapytanie podlega opłacie.

Ja uważam, że nie podlega.

Dlatego zaskarżyłem postanowienie pewnej Pani Komornik, która naliczyła mi ponad 100 zł opłaty za to zapytanie.

I Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przekonałem do tego poglądu. Warto zapoznać się z argumentami zawartymi w uzasadnieniu, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości. Tutaj możesz pobrać uzasadnienie – do wykorzystania przy pisaniu skargi.

Jednak dwie rzeczy nadal mi się nie podobają: koszt skargi to 100 zł, zaś Sąd koszty te zniósł wzajemnie między stronami. Czyli ja płacę za błąd komornika. Ale trudno, tego już skarżył nie będę.

Przynajmniej nie tym razem.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Ale to za przeproszeniem bezczelna Pani Komornik. Mi się zdarzało, że chcieli opłaty, ale wyglądało to tak, że w odpowiedzi na wniosek żądali pod rygorem zwrotu, a nie, że udzielili, a potem postanowienie o obciążeniu opłatą.

  Co do koszów postępowania zaś, moim zdaniem były przesłanki do zastosowania art. 102 k.p.c. Jedyne więc, co możesz zrobić, żeby otrzymać z powrotem swoje 100 zł to roszczenie z art. 417 kc…

 2. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Przemek, przy niektórych sprawach praktykujemy takie rozwiązanie, że pytamy wszystkich komorników z danego obszaru. I bywa różnie. Bez kosztów, uprzednie żądanie kosztów lub koszty po udzieleniu informacji. I z tym ostatnim będę walczył.

 3. Super – gratuluję 🙂

  Ja zaś nie mogę doczekać się na informację komornika w trybie art. 763 k.p.c. (jako wierzyciel, któremu komornik prowadzi egzekucję). Warto to skarżyć?

 4. @Karol, też takie coś praktykuję i to praktycznie zawsze. I najczęściej brak kosztów, ale zdarza się i wzywanie. Postanowienie o ustaleniu koszów mi się jeszcze nie zdarzyło.
  Ja osobiście jednak walczę z tym drugim, ale nie skargą na czynności, tylko wnioskiem z art. 759 par. 2 kpc o nakazanie udzielenia informacji. Często zdarza mi się, że sądy reagują.

  @Kalina, ale czym? Skargą na czynności? Skargą na przewlekłość?

 5. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Kalina, nie wiem czy warto. Jak sprawa ważna i informacja potrzebna to warto. Ja najpierw jednak piszę jakoś monit czy przypomnienie… Ale po raz drugi już do tego komornika nie kieruję wniosków.

 6. łukasz pisze:

  jeśli dłużnik wygra sprawę to może oczywiście żądać zwrotu kwot wyegzekwowanych przez komornika na podstawie uchylonego prawomocnie nakazu zapłaty
  (i to mnie nie dziwi), ale zażądał jeszcze odsetek ustawowych od pobranych przez komornika kwot (i w tym tkwi problem). Ma on do tego jakieś podstawy?
  może on żądać odsetek od wyegzekwowanej kwoty??
  Spotkał się Pan z taką sytuacją? wyrok w tej sprawie jest standardowy -nakaz zostaje uchylony i powództwo oddalone (+ zasądzenie dla niego zwrotu kosztów procesu )
  ma jakiekolwiek znaczenie w tej kwestii fakt, że wnosił o zawieszenie egzekucji w zarzutach od nakazu zapłaty?
  (średnio pasuje do wpisu i za to przepraszam) 🙂

 7. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, tak, ma podstawy, korzystałeś z jego pieniędzy. Ale dochodzić tego musi w oddzielnym procesie.

 8. łukasz pisze:

  a jak dochodzi on odsetek od poszczególnych potrąceń przekazanych przez Komornika, jednak nie są to kwoty, które bezpośrednio trafiały do wierzyciela, tylko pełne potrącenia, od których komornik pobierał swoją prowizję, to w takim wypadku może on dochodzić naliczania odsetek od tych „pełnych” kwot, czy też kwot, które bezpośrednio trafiły do wierzyciela tj. pomniejszonych o potrącenia komornicze?
  oczywiście wierzyciel zwrócił wcześniej już dłużnikowi całość kosztów postępowania egzekucyjnego poniesionych w trakcie jego trwania.

 9. Karol Sienkiewicz pisze:

  @łukasz, tak prima facie, może dochodzić odsetek od wszystkich kwot, które zostały pobrane z jego majątku. To wierzyciel ponosi odpowiedzialność za egzekucję.

 10. łukasz pisze:

  jeszcze jedno pytanie:

  w takim przypadku jak dłużnik dowiaduje się o sprawie dopiero jak zostaje wszczęta egzekucja i przywrócony zostaje mu termin do wniesienia zarzutów i sprawę wygrywa to przyjmuje się że świadczenie nie należało się wierzycielowi od początku? bo jeśli dobrze wyczytałem to okoliczność ta ma znaczenie dla określenia momentu od którego można żądać odsetek (Wyrok z dnia 22 marca 2001 r., V CKN 769/00) …. i jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to można żądać odsetek od momentu spełnienia nienależnego świadczenia, w przeciwnym razie dopiero np od wezwania do zwrotu…

  dziękuję

 11. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, świadczenie jest nienależne od samego początku i wg mnie odsetki będą zgodnie z tym wyrokiem liczone, czyli od ściągnięcia przez komornika. Oznacza to, że wezwanie nie jest konieczne do powstania stanu wymagalności.

 12. Kamil pisze:

  Tryb na jaki powołała się Komornik w przedstawionym wyroku był naciągany, ale mimo wszystko dlaczego niby udzielenie tej informacji miałoby być darmowe? Dlaczego Komornik ma to finansować? Zamiast opłaty na 3% za godzinę, można wezwać o stały 1% za doręczenie ( par 5 rozporządzenia o opłatach niebędących czynn egz );) w końcu wierzyciel chce żeby mu pismo z odpowiedzią doręczyć prawda 🙂

 13. @Kamil, w par. 5 rozporządzenia nie chodzi o doręczenie w rozumieniu: „wysłanie pocztą”, tylko o doręczenie, jakie sąd może robić przez komornika (por. art. 131 par. 1 kpc).

 14. Kamil pisze:

  Nie tylko o doręczenia jakie może dokonywać sąd, lecz także pisma od organów procesowych i egzekucyjnych i wszelkie inne dokumenty doręczane na wniosek zainteresowanego – vide komentarz Marciniaka do uoksie

 15. Ok, ale doręczenia wykonywane przez KOMORNIKA. A nie doręczenia PISM OD KOMORNIKA dokonywane przez pocztę… Musiałby te odpowiedzi sam doręczyć…

 16. kamil pisze:

  Racja, żeby można bylo pobrać opłatę komornik musiałby doręczać osobiście lub przez asesora. Jest to naciągana teza ale teoretyzujac dalej, gdyby dostarczył tą odpowiedź osobiście to co powiecie na naliczenie wg tego opłaty?

 17. Anna pisze:

  Świetnie, że poszedłeś z tym do sądu. Rzeczywiście, też uważam, iż takie zapytanie nie powinno podlegać jakiemukolwiek kosztowi. Ale faktycznie, sąd nie powinien znosić tych kosztów wzajemnie między obie strony.

 18. ania pisze:

  Zgodnie z Pana radą, wysłałam do komorników (4 działających przy
  interesującym mnie sądzie) wniosek o udzielenie informacji o dłużniku (na
  podst. art 760 (1) kpc). Załączyłam kopię tytułu wykonawczego.
  Od 3 komorników w ciągu tygodnia dostałam bezpłatnie informację.
  A od jednej pani komornik… „Wezwanie do usunięcia braków wniosku
  (wniesienie opłaty w egzekucji świadczeń niepieniężnych)”.
  Z treści dowiedziałam się, że wzywa się mnie do uzupełnienia wniosku przez
  uiszczenie opłaty stałej od wniosku w wysokości 92,43zł. Powołano się na
  par. 7 Rozp. Ministra Spraw. w spr. wysokości opłat za czynności komorników
  niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

  Oczywiście opłaty nie uiściłam, a wystosowałam pismo do pani komornik
  zatytułowane „Odpowiedź na wezwanie do usunięcia…”
  W piśmie tym grzecznie poprosiłam o zwolnienie z opłaty.
  W uzasadnieniu zacytowałam dosłownie treść uzasadnienia Sądu Rejonowego w
  Bydgoszczy z dn. 27.11.2012r. gdzie Sąd bardzo ładnie wyjaśnia dlaczego tej
  pani nie należą się żadne pieniądze za udzielenie informacji.
  Do pisma załączyłam jeszcze wydruk w/w uzasadnienia.

  Przez 1,5 miesiąca pani komornik się zastanawiała co z tym fantem zrobić,
  ale ostatecznie otrzymałam bezpłatnie żądaną informację Podpisaną przez
  samą panią komornik.

  Pozdrawiam

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *