Dodatkowe przesłanki dla orzeczenia zakazu działalności

Czy przy orzekaniu o zakazie działalności istotna jest kwestia winy i skutków działań? Chodzi mianowicie o to, czy aby orzec zakaz działalności przeciwko jakiejś osobie, konieczne jest wykazanie tylko, że nie zgłosiła w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, czy także tego, jaki jest jej stopień winy oraz jakie są skutki podejmowanych przez nią działań. Dotyczy to w szczególności obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego oraz rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli.

Innymi słowy, konieczne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wina oraz skutki działań są przesłanką dotyczącą orzeczenia samego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy jedynie mają wpływ na wysokość takiego zakazu.

Na pytanie takie odpowiedział Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 178/13, w którym wskazał tak:

Obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli stanowią z mocy art. 373 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) materialnoprawne przesłanki orzeczenia zakazu przewidzianego w art. 373 ust. 1 ustawy, a nie tylko określenia jego czasowego rozmiaru.

Orzeczenie to wydane zostało w starym stanie prawnym, lecz zachowuje nadal swoją aktualność.

W konsekwencji stwierdzić trzeba, że aby orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba wykazać także jakie są skutki działań osoby, wobec której ma zostać wydane orzeczenie oraz jaki jest jej stopień zawinienia w doprowadzeniu przedsiębiorstwa do złego stanu finansowego. Orzeczenie zakazu jest bowiem kwestią indywidualną i istotny jest tu element uznania sędziowskiego.

Na zdjęciu poniżej jest odwiedzony przez mnie niedawno Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, gdzie reprezentuję wierzyciela w sprawie o zakaz działalności jego dłużnika. Jeden z ładniejszych sądów, w jakich byłem.

20160422_120345-01

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. janusz pisze:

    Czy zakaz prowadzenia działalności orzeka się wyłącznie do członków zarządu spółek czy może być orzeczony także w stosunku do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą?

  2. […] stosuję te rozwiązania to śledzę też orzecznictwo z tym związane (i czasami piszę w tej sprawie). I niedawno trafiło mi w ręce postanowienie Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2019 r. (a więc […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *