Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Egzekucja z ogródka działkowego

Pamiętam, że jako dziecko (a nawet nieco później) musiałem nosić wodę do podlewania ogródka działkowego moich rodziców. I pamiętam, że mój Tato zbudował altankę większą, niż przepisy pozwalały. Nie wiem, jakie przepisy obowiązywały w latach 80tych, ale teraz mamy nową ustawę, która weszła w życie niedawno, 19 stycznia 2014 r.

A chodzi o ustawę z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 r. poz. 40). Wprowadza ona szereg zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, jednakże niestety nie zmienia jakoś radykalnie sytuacji wierzycieli działkowców w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji.

Najistotniejszą nowością w tej ustawie jest zmiana podstawy prawa do działki. W poprzedniej ustawie z 2005 r. było to prawo użytkowania działki, które ze swej istoty jest prawem niezbywalnym, obecnie zaś, zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1

ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Jest to więc szczególny rodzaj umowy dzierżawy, przez którą stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. W dzierżawę działkową z dniem 19.01.2014 przekształcają się również dotychczasowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków.

Mimo tego, że

Do ochrony dzierżawy działkowej stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności 

to dzierżawca nadal zachowuje swój status i nie staje się właścicielem działki. Nadal wobec tego nie będzie możliwa egzekucja komornicza z ogrodu działkowego jako nieruchomości. Szkoda, jeżeli weźmie się pod uwagę wartość, jaką mają grunty na ogródkach.

Natomiast więcej wątpliwości pozostawia kwestia egzekucji z nasadzeń, urządzeń oraz obiektów. Jeśli zostały one wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca to z całą pewnością stanowią one jego własność, o czym przesądza art. 30 ust. 2 nowej ustawy.

Jeśli chodzi o nasadzenia (nieśmiertelne tuje),  są to rzeczy trwale związane z gruntem, w związku są z czym wydaje się, że podobnie jak sam ogród działkowy, nie będą podlegać egzekucji (chociaż stanowią własność działkowca). Jednak altanka, a zwłaszcza „przenośny” domek na działce, który nie będzie trwale związany z gruntem (a przeważnie nie będzie bo nie było pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenie) można traktować jak zwykłą ruchomość – i prowadzić z niego egzekucję, mimo jego rzeczywistego powiązania z prawem do działki.

Ponadto będzie można prowadzić egzekucję z wierzytelności przysługujących działkowcowi z tytułu nasadzeń, urządzeń czy obiektów działkowych, ale tylko w przypadku wygaśnięcia (np. śmierci). Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1

w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. 

Jeżeli zatem dłużnik zechce przenieść prawo do działki (a taka umowa jest możliwa) na inną osobę, musi liczyć się z tym, że komornik zajmie wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia czy obiekty na niej się znajdujące. A przynajmniej przyjrzy się takiej umowie.

Jeśli chodzi zaś o rzeczy ruchome w altance czy na działce, to oczywiście komornik może je zająć i sprzedać. Jeśli Twój dłużnik jest właścicielem całkiem porządnego traktorka do koszenia trawy czy też posiada inne kosztowne „działkowe” sprzęty, będzie to dla Ciebie korzystne.

A na zdjęciu poniżej Wiking na mojej działce 🙂

działka 2

{ 15 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert - windykator Luty 13, 2014 o 00:52

Wikinga też można zlicytować, niestety. 😉 Miejcie to na względzie, Dłużnicy…

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 13, 2014 o 18:56

Jego ojciec jest ze Szwecji, więc w odwecie byłby potop…

Odpowiedz

Bartosz Luty 20, 2014 o 09:30

Szanowny Panie Mecenasie,

mam dość ciekawy przypadek w zakresie egzekucji z nieruchomości. Otóż w jednej ze spraw zająłem nieruchomość dłużnika, która znajdowała się z majątku wspólnym dłużnika oraz jego małżonka. Niestety jednak nie miałem podstaw aby wystąpić o klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika, ponadto jak się ostatecznie okazało dłużnik oraz jego małżonek ustanowili na drodze umownej rozdzielność majątkową, jednakże nie dokonali podziału majątku w odniesieniu do ww. nieruchomości. W związku z tym wystąpiłem o dokonanie tego podziału po zajęciu prawa dłużnika w trybie 912 kpc. Nieruchomość pozostaje zajęta przez wielu wierzycieli na znaczne kwoty, jednakże żaden wierzyciel nie może skutecznie przeprowadzić egzekucji z niej, albowiem nie dysponuje tytułem przeciwko małżonkowi dłużnika. W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżonek dłużnika przystąpił do długu i stał się dłużnikiem solidarnym. W związku z tym zmodyfikowałem żądanie wniosku, w ten sposób, że zażądałem podziału poprzez przyznanie 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz dłużnika oraz jego małżonka, albowiem za egzekwowany dług odpowiada obecnie i dłużnik i jego małżonek. W związku z tym mam pytanie, czy Pana zdaniem możliwe jest zabezpieczenie wykonania wniosku o podział majątku poprzez ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości i zawieszenie postępowań egzekucyjnych na czas toczącego się postępowania nieprocesowego o podział majątku? Ponadto czy w przypadku zajęcia prawa dłużnika do żądania podziału majątku, jak również prawa jego małżonka do żądania takiego podziału, możliwe jest wystąpienie przez wierzyciela z powództwem przeciwegzekucyjnym w przypadku kiedy po dokonaniu podziału inny wierzyciel odmówiłby zwolnienia całej nieruchomości spod zajęcia, tj. także udziału małżonka dłużnika wobec którego nie ma tytułu wykonawczego? Innymi słowy czy wierzyciel w oparciu o zajęcie prawa do żądania podziału majątku wspólnego w trybie art. 912 oraz wszelkiego majątku jaki przypadnie mu z tego podziału może żądać na drodze powództwa przeciwegzekcuyjnego ochrony takiego majątku? Jest to istotne albowiem w zaistniałym stanie faktycznym małżonek dłużnika nie odpowiada za dług dłużnika wobec pozostałych wierzycieli.

Z poważaniem

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 20, 2014 o 12:27

Bartosz, czyżby był to ogródek? Co do zabezpieczenia to jest ono możliwe, w pozostałym zakresie tak szczegółowe analizowanie to już usługa. Zapraszam.

Odpowiedz

Artur Czyżowski Luty 24, 2014 o 15:59

Czyli coś tam można z działki przejąć, ale w sumie myślę, że często jest to kropla w morzu jeśli chodzi o poważne zadłużenie. Wystarczy przyjrzeć się większości ogródków działkowych i altanek, by dojść do wniosku, że nie są to żyły złota. Ludzie traktują je zwykle jak rupieciarnie

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 24, 2014 o 19:03

Oj, jeżeli działeczka jest w centrum miasta (a tak się czasami dzieje) to wartość gruntu jest znaczna. Niestety, nie ma uwłaszczenia.

Odpowiedz

Monika Maj 12, 2014 o 10:52

Witam,
czy umowę dzierżawy działkowej zawartej z ROD nowy działkowiec musi gdzieś zgłosić np. w gminie, urzędzie skarbowym itp …. ?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Monika

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 12, 2014 o 11:05

Monika, kwestie podatkowe załatwiają władze ogródków a nie poszczególni działkowicze.

Odpowiedz

Anna Kwiecień 30, 2015 o 13:22

Witam znajomi maja spory dług i maja działkę rod czy komornik może zajać im ją koleżanka boi się o to pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Maj 4, 2015 o 11:01

@Anna, nie, bo nie są oni właścicielami ROD, a jedynie dzierżawcami (we wpisie jest to wyjaśnione). Egzekucję komornik może prowadzić z jakichś urządzeń czy obiektów działkowych, a nawet z altany, jeśli nie jest trwale związana z gruntem.

Odpowiedz

Domki Styczeń 25, 2016 o 12:33

Wiking oczywiście nie podlegałby egzekucji?:P

Odpowiedz

tomasz Luty 27, 2016 o 14:58

co komornik moze zabrac z dzialki

Odpowiedz

anna Luty 28, 2016 o 00:27

chce kupic działkę rod,znam własciciela dogadałam sie do ceny,jednak na działce jest zadłuzenie za opłaty na rzecz rod,jak ją kupic i nie spłacać zaległości?

Odpowiedz

Robert Czerwiec 7, 2017 o 17:15

Szanowny Panie,

Co w sytuacji gdy ponad 10 lat temu umowa dzierżawy dzialki ROD była sporządzona na syna, choć wszelkie koszty związane z zakupem działki jak i wszelkie późniejsze były pokrywane przez matkę. Czy wystraczy oświadczenie, że syn jest tylko i wyłącznie właścicielem na papierze i wszystko co na działce jest faktyczną własnością matki. Syn znajduje sie w stanie upadłości konsumenckiej. Jeżeli oświadczenie nie ma żadnej wartości prawnej, to czy domek ktory jest na fundamecie bo jest piwnica moze zostac zlicytowany? wg.tego co Pan napisał licytacji podlega ruchomość. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Eugeniusz Sierpień 31, 2017 o 09:19

Dzień dobry mam pytanie chciałbym kupić działkę ROD ale mam komornika
Czy jest on wstanie mi zabrać działkę za długi

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: