Zgłaszanie sprawozdań rocznych do Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawa Aber Gold oraz odpowiedzialność karna Marcina P. są przedmiotem postępowań sądowych. Z prasy wiadomo jednak, że Marcinowi P. postawiono już kilka zarzutów, w tym dotyczący nieskładania sprawozdań finansowych. Ten akurat zarzut był tak oczywisty, że Marcin P. przyznał się do jego popełnienia.

Okazało się także, że sprawozdań rocznych nie składa w sądzie ogromna ilość spółek. A przecież to teoretycznie kopalnia wiedzy o spółkach. Z dokumentów rocznych wynikać może bowiem stan ksiąg, osiągane zyski czy przyczyny strat. Jest to niestety możliwość tylko teoretyczna, albowiem dokumenty te dostępne są wyłącznie w siedzibach sądów rejestrowych. Niewątpliwie jednak w najbliższym czasie nastąpi wzrost zainteresowania sądów i prokuratur wypełnieniem przez zarządy spółek tych obowiązków informacyjnych. Warto zatem przyjrzeć się z czego ten obowiązek wynika i jak należy te sprawozdania składać, tym bardziej, że od przyszłego roku dostęp do dokumentów ma być możliwy poprzez Internet.

Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają przepisy ustawy o rachunkowości. Wynika z nich, że m.in. wszystkie spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinny sprawozdanie finansowe złożyć w swoim sądzie rejestrowym. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu biegłego rewidenta (co dotyczy wszystkich spółek akcyjnych oraz większych spółek z o.o.) to złożyć należy również opinię tego biegłego. Złożeniu do akt podlega również sprawozdanie z działalności w poprzednim roku oraz uchwały o zatwierdzeniu tych sprawozdań rocznych oraz o podziale zysku lub pokryciu straty. Termin na złożenie tych dokumentów jest dość nietypowy, albowiem wynosi 15 dni liczonych od zatwierdzenia, czyli najczęściej od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (terminy w ustawie o KRS i w kodeksie spółek handlowych liczy się w tygodniach). Biorąc pod uwagę, że roczne zgromadzenia powinny odbyć się do 30 czerwca każdego roku, w połowie lipca wnioski powinny być już w sądzie.

Złożenie sprawozdań (jeżeli nie jest połączone z innym wnioskiem do KRS) podlega opłacie w wysokości 290 zł, które należy wpłacić na konto Sądu Rejonowego. Kwota ta składa się z 250 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz 40 zł opłaty za wpis wzmianki do rejestru danego przedsiębiorcy. Złożenia dokumentów należy dokonać na formularzu KRS-Z30 (zaś KRS-ZN jeżeli będzie to załącznik do innego wniosku o wpis). Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty, w tym pełne sprawozdanie finansowe (obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych), oraz uchwały wspólników czy akcjonariuszy. W przypadku spółek akcyjnych wszystkie uchwały są zawarte w akcie notarialnym i najczęściej on stanowi załącznik do wniosku. W spółach z o.o. można samemu przygotować wyciągi z protokołów. Jeżeli spółka nie chce złożyć oryginałów dokumentów, to mogą zostać one poświadczone przez notariusza lub radcę prawnego bądź adwokata, będących pełnomocnikami w tym postępowaniu.

Warto też pamiętać, że za jedną opłatą można złożyć dokumenty sprawozdawcze za wiele lat. Wystarczy w tym celu wypełnić więcej formularzy KRS-ZN. Wpis do KRS obejmie wówczas wszystkie lata.

Bardzo ważne jest to, że wszystkie elementy sprawozdania muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu pełniący swoje funkcje w okresie sporządzenia sprawozdań oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg. W praktyce często zdarza się (zwłaszcza przy składaniu starszych dokumentów) że nie jest możliwe skompletowanie podpisów (np. śmierć czy konflikt). W takiej możliwe jest złożenie oświadczenia o przyczynach braku podpisu.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostaną złożone poprawnie, zaś wniosek będzie prawidłowo wypełniony i opłacony, sąd rejestrowy wyda postanowienie o wpisaniu wzmianki do rejestru spółki, obejmującego okres, za jaki dokumenty były złożone oraz datę złożenia. Okoliczność złożenia dokumentów za dany rok będzie widoczna w odpisie z KRS.

Obowiązek składania sprawozdań został usankcjonowany. Jego zaniechanie jest występkiem (podobnie jak np. zaniechanie poddania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta). Zgodnie bowiem z treścią art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości „kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Zasady wymiaru tych kar określa Kodeks karny. Zgodnie z nim minimalna grzywna może wynieść 100 zł (10 stawek po 10 zł), a maksymalna zaś 1.080.000 zł (540 stawek po 2000 zł). Co do zasady natomiast kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz   ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Są to więc stosunkowo dotkliwe sankcje.

„Twój” prezes nie zgłosił sprawozdania do KRS? Zawiadom odpowiednie organy. Albo przynajmniej o tym go poinformuj w wezwaniu do zapłaty. 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Zajęcie nadpłaty podatku

33 Komentarze do tego wpisu post

 1. Grzegorz pisze:

  Panie Karolu, nie jestem ekspertem prawa karnego, ale czyn nieskładania tych sprawozdań jest albo wykroczeniem albo występkiem. „Obowiązek składania sprawozdań został usankcjonowany. Jego zaniechanie jest wykroczeniem” (…) Zasady wymiaru tych kar określa Kodeks karny. Wydaje się, że występkiem bo KW nie zna kary „ograniczenia wolności”.

 2. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Grzegorz, dzięki, jasne, że występek. Tak to jest jak się za dużo pisze z głowy 🙂

 3. amator pisze:

  „„Twój” prezes nie zgłosił sprawozdania do KRS? Zawiadom odpowiednie organy.” Może to banalne pytanie ale odpowiednim organem do zgłoszenia tego wykroczenia jest Sąd Gospodarczy właściwy odnośnie siedziby spółki (na podstawie art. 24 ustawie o KRS), czy zgłoszenie o popełnieniu wykroczenia do prokuratury (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
  Bo wydaje mi się iż w przypadku zgłoszenia do Sądu to Sąd wezwie prezesa do złożenia sprawozdań w terminie 7 dni. Prezes zagoni księgową do roboty, zapłaci 290zł i po kłopocie (w przypadku gdy spółka nie prowadzi działalności a jej jedynym majątkiem jest akt notarialny spółki, nip i regon to księgowa ma proste zadanie) a wtedy nie mamy satysfakcji że prezes otrzymał grzywnę i musi ją zapłacić bo inaczej pójdzie siedzieć, a zgłoszenie do prokuratury o popełnieniu wykroczenia może zostać umorzone z uwagi np. braku osoby poszkodowanej.

 4. Karol Sienkiewicz pisze:

  @amator, prokuratura nie umarza już spraw o to wykroczenie z ustawy o rachunkowości. Nie po AG 🙂 Prowadzonych jest cała masa postępowań i to sądy zawiadamiają organy ścigania!

 5. Jacek pisze:

  Ja się zastanawiam czy brak sprawozdań za kilkanaście lat oraz dodatkowo do dnia dzisiejszego brak przerejestrowania spółki z RHB na KRS nie może być podstawą do spróbowania wprowadzenia Kuratora do spółki. ( Podrzucam też propozycję nowego wpisu wprowadzenie Kuratora do spółki)

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jacek, KRS często ustanawia mnie kuratorem, ale to temat dość daleki od bloga. Jedak dzięki za sugestie. A co do spółek w RH B to niedługo z mocy prawa zostaną rozwiązane.

 6. Marcin pisze:

  „Złożenia dokumentów należy dokonać na formularzu KRS-ZN (zaś KRS-Z30 jeżeli będzie to załącznik do innego wniosku o wpis). ”
  a nie odwrotnie? KRS-ZN to jest właśnie „Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych
  w rejestrze przedsiębiorców „

 7. Zdzisław pisze:

  Witam czy opłata za w pis sprawozdania do KRS jest obowiązkowa i co zrobić jak spółki nie stac na tą opłatę ??

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Opłata jest obowiązkowa i jak spółki nie stać, to może wystąpić o zwolnienie. Małe są jednak szanse, że uzyska się zwolnienie od kwoty 250 za MSIG, co najwyżej od 40 zł za KRS.

 8. Magdalena pisze:

  Witam
  mam pytanie czy sprawozdanie finansowe oddziału firmy zagranicznej składane do KRS może podpisać pełnomocnik?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Magda, nie wiem, trzeba zapytać jakiegoś księgowego. Wg mnie nie jest to wykluczone, zależy od reguł prowadzenia tego oddziału.

 9. Witam pisze:

  Jestem jednym z tych prezesów, którzy zostali ukarani przez KRS za niezłożenie sprawozdań karą 10000,00 PLN (przynajmniej o tylu wiem).
  W pismie podano, ze od postanowienia przysługuje skarga (dziwnie to brzmi ale niech bedzie) i teraz zastanawiam sie czy ja pisac i jesli to jak argumentować ???????
  Spółka nie zalega nikomu z niczym. Jestesmy raczej małą firma, która mówic krótko „śpi” ze wzgledu na moje kłopoty osobiste (jestem jej głównym udziałownem 90%).
  Postanowienie odebrałam 12/11/2013, wydane dnia 07/10/2013. Podobno poprzednie było z dnia 07/09/2013, którego nie odebrałam i nie weim czy tam była inna kara. Dokumenty do Sądu za wszystkie okresy wysłałam dnia 09/11/2013 czyli przed data odbioru drugiego postanowienia.
  Prosze o rade, bo na prawde nie wiem, co robić, zwłaszcza, ze dodzwonienie sie do Sądu wcelu uzyskania jakiejkolwiek informacji graniczy z cudem, a w poniedziałek teoretycznie powinnam złozyć przedmiotową skargę.
  Będę wdzieczna. Pozdrawiam serdecznie.

 10. Hanna pisze:

  Witam,

  A czy jest jakiś okres po którym obowiązek składania sprawozdań finansowych się przedawnia? Spotkałam się z sytuacją, w której spółka nie składa sprawozdań od ośmiu lat. Czy wysyłając je teraz do KRS trzeba złożyć wszystkie sprawozdania (z tymi starszymi niż 5 lat będzie problem bo już ich nie ma) czy może obowiązek składania starszych przedawnił się?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Hanna, nie ma tu „przedawnienia”. Jeżeli spółka złoży jedno czy dwa sprawozdania to KRS może ją wezwać do złożenia reszty.

   • Gabriela pisze:

    Witam, nie pełnię funkcji prezesa od końca 2008 roku, mimo to sąd zwrócił się do mnie o zaległe sprawozdania za lata 2007 – 2011. w związku z tym, że spółka nie dopilnowała „wypisania” mnie z funkcji nałożono na mnie grzywnę, którą płacę gdyż trochę zajęło mi skompletowanie dokumentów potwierdzających moją rezygnację z funkcji (złożona była do rąk własnych prokurenta oraz wspólnika i nie miałam potwierdzenia), teraz zostały dokumenty dostarczone do sądu. czekam na umorzenie jednocześnie zastanawiając się, co z latami 2007 – 2008 gdy byłam prezesem a sprawozdania chyba faktycznie nie zostały złożone, choć wówczas taka informacja do mnie nie trafiła. po tylu latach a raczej już z chwilą złożenia rezygnacji nie mam dostępu do dokumentów spółki oraz żadnego wpływu na jej działalność. czy zostanę z tego tytułu pociągnięta jeszcze do odpowiedzialności?

   • Joanna pisze:

    Witam,
    Panie Karolu czyli to nie prawda: „Karalność przestępstw niesporządzenia sprawozdania finansowego (art. 77 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz niezłożenia sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości) ustaje po upływie 5 lat od dnia popełnienia czynu (art. 101 kodeksu karnego). Okres przedawnienia ulega przedłużeniu o dodatkowe 5 lat, przed upływem 5 lat od popełnienia czynu zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze ad personam, tj. konkretnej osobie zostaną postawione zarzuty (art. 102 kodeksu karnego).” źródło http://zakladanie-spolek.com.pl/niezlozenie-sprawozdania-finansowego/ Pytam ponieważ Sąd wezwał do złożenia sprawozdań za lata 2001, 2002, 2003. Mamy 2016 rok i nie wiem co zrobić bo sprawozdania na pewno były złożone nie posiadam jednak potwierdzeń zapłaty i potwierdzenia wysłania sprawozdań ponieważ firma z tamtych lat zniszczyła dokumenty tzn. wyciągi bankowe, raport kasowy (oczywiście sprawozdanie finansowe posiadam) – nie chcę po raz kolejny opłacać sprawozdania finansowego, chociaż nie wiem czy nie będę musiała 🙁 Od 2004 do chwili obecnej sprawozdania są składane i nie wiem dlaczego dopiero teraz Sąd się upomnina.

    • @Joanna, sąd może wezwać do złożenia sprawozdań w każdej chwili, ten obowiązek \”nie przedawnia się\”, jak już to wcześniej zostało powiedziane.
     To, co piszesz (\”sprawozdania zostały złożone\”) – można sprawdzić w aktach rejestrowych Spółki (są ogólnie dostępne dla wszystkich), ale byłoby co najmniej dziwne, że sąd wzywa, podczas gdy sprawozdania są w aktach (być może były one zwracane z powodu braków formalnych, które nie zostały uzupełnione w terminie?).
     Natomiast te przepisy dotyczące 5-letniego terminu przedawnienia karalności występków określonych w ustawie o rachunkowości są jak najbardziej aktualne. Grzywna nałożona przez sad rejestrowy ma charakter przymuszający do wykonania obowiązku, zaś nałożona w postępowaniu karnym jest karą za niewykonanie obowiązku.

 11. Marta pisze:

  Witam,

  czy czy Spółka komandytowa zatrudniajaca mniej niz 10 osob ma obowiazek składania Sprawozdan do KRS ( do US na pewno tak, to wiem)? Jesli nie, to jaka jest tego podstawa?

 12. Marta pisze:

  Czy zatem musi czy tez nie? Jaki obrót musi miec aby składać? Jaka tutaj jest postawa?

 13. andrzej pisze:

  bawi mnie hasło starszych niż 5 lat sprawozdań nie ma …to nie podatki tylko papiery do kontroli skarbówki mają termin 5 lat ( i to pod pewnymi warunkami ) a sprawozdania z zebran wspólników ,spis wspólników,księga uchwał i sprawozdania roczne są dożywotnie …nawet dłużej niż ZUS bo zus to tylko 50 lat

 14. Andrzej pisze:

  Czy KRS prześle dokumenty (oczywiście po zalogowaniu) tj.umowy spółki, sprawozdania, czy też trzeba jechać i samemu o to się postarać

 15. Ewa pisze:

  Panie Karolu, ma Pan lekką rękę do pisania 🙂 bardzo podoba mi się przejrzysty sposób prowadzenia bloga i zamierzam częściej tutaj zaglądać. Ciekawie, ale zarazem jakże profesjonalnie 😉

  Dla osób, które chcą wykorzystać w praktyce treści tu zaprezentowane: od 30 maja 2014 roku opłata, o której powyżej napisał Pan Karol jest niższa i wynosi 140 zł.

 16. Michał pisze:

  Panie Karolu, czy jeśli jako spółka jawna nie przekroczyłem progu 1.200.000 eur rocznie. To wystarczy, że złożę KRS-Z 30? czy muszę jeszcze składać KRS ZN? Czy oprócz tych dwóch dokumentów coś jeszcze trzeba dołączyć?
  Dziękuję

 17. Michał pisze:

  Aha czy opłata również jest konieczna w tym przypadku?

 18. Jan pisze:

  Witam serdecznie. Prowadziłem działalność zp.zo.o z grekiem.od 2008 roku działalność nie jest prowadzona i nie mogę jej zlikwidować ponieważ grek odmawia podpisania dokumentów. wysłałem do sądu dokumenty i prośbę o likwidację za pośrednictwem ambasady lub z urzędu. Wniosek o likwidacje został mi zwrócony. co roku składam sprawozdania ale nie wnosiłem opłat i jestem karany grzywna 500zł.jak wybrnąć z tego koła „fortuny”

 19. Wojtek pisze:

  Witam
  W sytuacji braku w społce zo.o. sprawozdania finansowego za kilka lat np. 2011-2014, w razie wezwania przez sąd lub policję w sprawie o ten występek – czyli gdy sąd wie że nie zostały złożone, czy chcąc je złożyc należy sporządzić je z datą aktualną t.j. z 2016 r. i podjąć uchwałę o ich zatwierdzeniu w 2016 r. i w jakim terminie uchwałę podjąć od ich sporządzeniu cz z datą właściwą gdy powinny byc teoretycznie podjete? Czy dołączać też sprawozdania zarządu za te kilka lat wstecz napisane teraz? A może skoro zarząd zostanie ukarany to zostawić to i już nie składać, bo chyba nie można 2 razy ukarac za to samo.

 20. Poznanianka pisze:

  Panie Mecenasie

  Co muszą obejmować wyciągi z protokołów? Czy samą treśc uchwał? Czy też musi byc informacja w jakim trybie je podjęto, ile głosów, kto sie wstrzymał, czy był sprzeciw itd?

  Poznanianka

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *