Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Zgłaszanie sprawozdań rocznych do Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawa Aber Gold oraz odpowiedzialność karna Marcina P. są przedmiotem postępowań sądowych. Z prasy wiadomo jednak, że Marcinowi P. postawiono już kilka zarzutów, w tym dotyczący nieskładania sprawozdań finansowych. Ten akurat zarzut był tak oczywisty, że Marcin P. przyznał się do jego popełnienia.

Okazało się także, że sprawozdań rocznych nie składa w sądzie ogromna ilość spółek. A przecież to teoretycznie kopalnia wiedzy o spółkach. Z dokumentów rocznych wynikać może bowiem stan ksiąg, osiągane zyski czy przyczyny strat. Jest to niestety możliwość tylko teoretyczna, albowiem dokumenty te dostępne są wyłącznie w siedzibach sądów rejestrowych. Niewątpliwie jednak w najbliższym czasie nastąpi wzrost zainteresowania sądów i prokuratur wypełnieniem przez zarządy spółek tych obowiązków informacyjnych. Warto zatem przyjrzeć się z czego ten obowiązek wynika i jak należy te sprawozdania składać, tym bardziej, że od przyszłego roku dostęp do dokumentów ma być możliwy poprzez Internet.

Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają przepisy ustawy o rachunkowości. Wynika z nich, że m.in. wszystkie spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinny sprawozdanie finansowe złożyć w swoim sądzie rejestrowym. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu biegłego rewidenta (co dotyczy wszystkich spółek akcyjnych oraz większych spółek z o.o.) to złożyć należy również opinię tego biegłego. Złożeniu do akt podlega również sprawozdanie z działalności w poprzednim roku oraz uchwały o zatwierdzeniu tych sprawozdań rocznych oraz o podziale zysku lub pokryciu straty. Termin na złożenie tych dokumentów jest dość nietypowy, albowiem wynosi 15 dni liczonych od zatwierdzenia, czyli najczęściej od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (terminy w ustawie o KRS i w kodeksie spółek handlowych liczy się w tygodniach). Biorąc pod uwagę, że roczne zgromadzenia powinny odbyć się do 30 czerwca każdego roku, w połowie lipca wnioski powinny być już w sądzie.

Złożenie sprawozdań (jeżeli nie jest połączone z innym wnioskiem do KRS) podlega opłacie w wysokości 290 zł, które należy wpłacić na konto Sądu Rejonowego. Kwota ta składa się z 250 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz 40 zł opłaty za wpis wzmianki do rejestru danego przedsiębiorcy. Złożenia dokumentów należy dokonać na formularzu KRS-Z30 (zaś KRS-ZN jeżeli będzie to załącznik do innego wniosku o wpis). Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty, w tym pełne sprawozdanie finansowe (obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych), oraz uchwały wspólników czy akcjonariuszy. W przypadku spółek akcyjnych wszystkie uchwały są zawarte w akcie notarialnym i najczęściej on stanowi załącznik do wniosku. W spółach z o.o. można samemu przygotować wyciągi z protokołów. Jeżeli spółka nie chce złożyć oryginałów dokumentów, to mogą zostać one poświadczone przez notariusza lub radcę prawnego bądź adwokata, będących pełnomocnikami w tym postępowaniu.

Warto też pamiętać, że za jedną opłatą można złożyć dokumenty sprawozdawcze za wiele lat. Wystarczy w tym celu wypełnić więcej formularzy KRS-ZN. Wpis do KRS obejmie wówczas wszystkie lata.

Bardzo ważne jest to, że wszystkie elementy sprawozdania muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu pełniący swoje funkcje w okresie sporządzenia sprawozdań oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg. W praktyce często zdarza się (zwłaszcza przy składaniu starszych dokumentów) że nie jest możliwe skompletowanie podpisów (np. śmierć czy konflikt). W takiej możliwe jest złożenie oświadczenia o przyczynach braku podpisu.

Jeżeli wszystkie dokumenty zostaną złożone poprawnie, zaś wniosek będzie prawidłowo wypełniony i opłacony, sąd rejestrowy wyda postanowienie o wpisaniu wzmianki do rejestru spółki, obejmującego okres, za jaki dokumenty były złożone oraz datę złożenia. Okoliczność złożenia dokumentów za dany rok będzie widoczna w odpisie z KRS.

Obowiązek składania sprawozdań został usankcjonowany. Jego zaniechanie jest występkiem (podobnie jak np. zaniechanie poddania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta). Zgodnie bowiem z treścią art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości „kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Zasady wymiaru tych kar określa Kodeks karny. Zgodnie z nim minimalna grzywna może wynieść 100 zł (10 stawek po 10 zł), a maksymalna zaś 1.080.000 zł (540 stawek po 2000 zł). Co do zasady natomiast kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz   ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Są to więc stosunkowo dotkliwe sankcje.

“Twój” prezes nie zgłosił sprawozdania do KRS? Zawiadom odpowiednie organy. Albo przynajmniej o tym go poinformuj w wezwaniu do zapłaty. 

{ 33 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Styczeń 11, 2013 o 21:06

Panie Karolu, nie jestem ekspertem prawa karnego, ale czyn nieskładania tych sprawozdań jest albo wykroczeniem albo występkiem. “Obowiązek składania sprawozdań został usankcjonowany. Jego zaniechanie jest wykroczeniem” (…) Zasady wymiaru tych kar określa Kodeks karny. Wydaje się, że występkiem bo KW nie zna kary “ograniczenia wolności”.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Styczeń 11, 2013 o 21:24

@Grzegorz, dzięki, jasne, że występek. Tak to jest jak się za dużo pisze z głowy 🙂

Odpowiedz

amator Luty 16, 2013 o 23:41

„„Twój” prezes nie zgłosił sprawozdania do KRS? Zawiadom odpowiednie organy.” Może to banalne pytanie ale odpowiednim organem do zgłoszenia tego wykroczenia jest Sąd Gospodarczy właściwy odnośnie siedziby spółki (na podstawie art. 24 ustawie o KRS), czy zgłoszenie o popełnieniu wykroczenia do prokuratury (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
Bo wydaje mi się iż w przypadku zgłoszenia do Sądu to Sąd wezwie prezesa do złożenia sprawozdań w terminie 7 dni. Prezes zagoni księgową do roboty, zapłaci 290zł i po kłopocie (w przypadku gdy spółka nie prowadzi działalności a jej jedynym majątkiem jest akt notarialny spółki, nip i regon to księgowa ma proste zadanie) a wtedy nie mamy satysfakcji że prezes otrzymał grzywnę i musi ją zapłacić bo inaczej pójdzie siedzieć, a zgłoszenie do prokuratury o popełnieniu wykroczenia może zostać umorzone z uwagi np. braku osoby poszkodowanej.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 17, 2013 o 11:55

@amator, prokuratura nie umarza już spraw o to wykroczenie z ustawy o rachunkowości. Nie po AG 🙂 Prowadzonych jest cała masa postępowań i to sądy zawiadamiają organy ścigania!

Odpowiedz

Jacek Kwiecień 11, 2013 o 23:24

Ja się zastanawiam czy brak sprawozdań za kilkanaście lat oraz dodatkowo do dnia dzisiejszego brak przerejestrowania spółki z RHB na KRS nie może być podstawą do spróbowania wprowadzenia Kuratora do spółki. ( Podrzucam też propozycję nowego wpisu wprowadzenie Kuratora do spółki)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 12, 2013 o 08:04

Jacek, KRS często ustanawia mnie kuratorem, ale to temat dość daleki od bloga. Jedak dzięki za sugestie. A co do spółek w RH B to niedługo z mocy prawa zostaną rozwiązane.

Odpowiedz

Marcin Maj 14, 2013 o 10:03

“Złożenia dokumentów należy dokonać na formularzu KRS-ZN (zaś KRS-Z30 jeżeli będzie to załącznik do innego wniosku o wpis). ”
a nie odwrotnie? KRS-ZN to jest właśnie “Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych
w rejestrze przedsiębiorców “

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 14, 2013 o 11:48

Marcin, danke, oczywiście odwrotnie, już poprawiam 🙂

Odpowiedz

Zdzisław Wrzesień 27, 2013 o 12:04

Witam czy opłata za w pis sprawozdania do KRS jest obowiązkowa i co zrobić jak spółki nie stac na tą opłatę ??

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 27, 2013 o 12:09

Opłata jest obowiązkowa i jak spółki nie stać, to może wystąpić o zwolnienie. Małe są jednak szanse, że uzyska się zwolnienie od kwoty 250 za MSIG, co najwyżej od 40 zł za KRS.

Odpowiedz

Magdalena Listopad 12, 2013 o 10:10

Witam
mam pytanie czy sprawozdanie finansowe oddziału firmy zagranicznej składane do KRS może podpisać pełnomocnik?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 12, 2013 o 10:53

Magda, nie wiem, trzeba zapytać jakiegoś księgowego. Wg mnie nie jest to wykluczone, zależy od reguł prowadzenia tego oddziału.

Odpowiedz

Witam Listopad 15, 2013 o 14:13

Jestem jednym z tych prezesów, którzy zostali ukarani przez KRS za niezłożenie sprawozdań karą 10000,00 PLN (przynajmniej o tylu wiem).
W pismie podano, ze od postanowienia przysługuje skarga (dziwnie to brzmi ale niech bedzie) i teraz zastanawiam sie czy ja pisac i jesli to jak argumentować ???????
Spółka nie zalega nikomu z niczym. Jestesmy raczej małą firma, która mówic krótko “śpi” ze wzgledu na moje kłopoty osobiste (jestem jej głównym udziałownem 90%).
Postanowienie odebrałam 12/11/2013, wydane dnia 07/10/2013. Podobno poprzednie było z dnia 07/09/2013, którego nie odebrałam i nie weim czy tam była inna kara. Dokumenty do Sądu za wszystkie okresy wysłałam dnia 09/11/2013 czyli przed data odbioru drugiego postanowienia.
Prosze o rade, bo na prawde nie wiem, co robić, zwłaszcza, ze dodzwonienie sie do Sądu wcelu uzyskania jakiejkolwiek informacji graniczy z cudem, a w poniedziałek teoretycznie powinnam złozyć przedmiotową skargę.
Będę wdzieczna. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Hanna Luty 15, 2014 o 20:23

Witam,

A czy jest jakiś okres po którym obowiązek składania sprawozdań finansowych się przedawnia? Spotkałam się z sytuacją, w której spółka nie składa sprawozdań od ośmiu lat. Czy wysyłając je teraz do KRS trzeba złożyć wszystkie sprawozdania (z tymi starszymi niż 5 lat będzie problem bo już ich nie ma) czy może obowiązek składania starszych przedawnił się?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 16, 2014 o 15:27

Hanna, nie ma tu “przedawnienia”. Jeżeli spółka złoży jedno czy dwa sprawozdania to KRS może ją wezwać do złożenia reszty.

Odpowiedz

Gabriela Luty 17, 2015 o 11:29

Witam, nie pełnię funkcji prezesa od końca 2008 roku, mimo to sąd zwrócił się do mnie o zaległe sprawozdania za lata 2007 – 2011. w związku z tym, że spółka nie dopilnowała “wypisania” mnie z funkcji nałożono na mnie grzywnę, którą płacę gdyż trochę zajęło mi skompletowanie dokumentów potwierdzających moją rezygnację z funkcji (złożona była do rąk własnych prokurenta oraz wspólnika i nie miałam potwierdzenia), teraz zostały dokumenty dostarczone do sądu. czekam na umorzenie jednocześnie zastanawiając się, co z latami 2007 – 2008 gdy byłam prezesem a sprawozdania chyba faktycznie nie zostały złożone, choć wówczas taka informacja do mnie nie trafiła. po tylu latach a raczej już z chwilą złożenia rezygnacji nie mam dostępu do dokumentów spółki oraz żadnego wpływu na jej działalność. czy zostanę z tego tytułu pociągnięta jeszcze do odpowiedzialności?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 17, 2015 o 18:55

Gabriela, Twoja odpowiedzialność jest jeszcze możliwa.

Odpowiedz

Joanna Styczeń 13, 2016 o 12:08

Witam,
Panie Karolu czyli to nie prawda: “Karalność przestępstw niesporządzenia sprawozdania finansowego (art. 77 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz niezłożenia sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości) ustaje po upływie 5 lat od dnia popełnienia czynu (art. 101 kodeksu karnego). Okres przedawnienia ulega przedłużeniu o dodatkowe 5 lat, przed upływem 5 lat od popełnienia czynu zostanie wszczęte postępowanie przygotowawcze ad personam, tj. konkretnej osobie zostaną postawione zarzuty (art. 102 kodeksu karnego).” źródło http://zakladanie-spolek.com.pl/niezlozenie-sprawozdania-finansowego/ Pytam ponieważ Sąd wezwał do złożenia sprawozdań za lata 2001, 2002, 2003. Mamy 2016 rok i nie wiem co zrobić bo sprawozdania na pewno były złożone nie posiadam jednak potwierdzeń zapłaty i potwierdzenia wysłania sprawozdań ponieważ firma z tamtych lat zniszczyła dokumenty tzn. wyciągi bankowe, raport kasowy (oczywiście sprawozdanie finansowe posiadam) – nie chcę po raz kolejny opłacać sprawozdania finansowego, chociaż nie wiem czy nie będę musiała 🙁 Od 2004 do chwili obecnej sprawozdania są składane i nie wiem dlaczego dopiero teraz Sąd się upomnina.

Odpowiedz

Karolina Rokicka | Zakończenie działalności firmy Styczeń 15, 2016 o 10:08

@Joanna, sąd może wezwać do złożenia sprawozdań w każdej chwili, ten obowiązek \”nie przedawnia się\”, jak już to wcześniej zostało powiedziane.
To, co piszesz (\”sprawozdania zostały złożone\”) – można sprawdzić w aktach rejestrowych Spółki (są ogólnie dostępne dla wszystkich), ale byłoby co najmniej dziwne, że sąd wzywa, podczas gdy sprawozdania są w aktach (być może były one zwracane z powodu braków formalnych, które nie zostały uzupełnione w terminie?).
Natomiast te przepisy dotyczące 5-letniego terminu przedawnienia karalności występków określonych w ustawie o rachunkowości są jak najbardziej aktualne. Grzywna nałożona przez sad rejestrowy ma charakter przymuszający do wykonania obowiązku, zaś nałożona w postępowaniu karnym jest karą za niewykonanie obowiązku.

Odpowiedz

Joanna Styczeń 18, 2016 o 08:54

Witam,
Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂

Marta Luty 25, 2014 o 15:06

Witam,

czy czy Spółka komandytowa zatrudniajaca mniej niz 10 osob ma obowiazek składania Sprawozdan do KRS ( do US na pewno tak, to wiem)? Jesli nie, to jaka jest tego podstawa?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 25, 2014 o 18:23

Wielkość zatrudnienia nie wpływa na zgłaszanie sprawozdań, tylko obrót.

Odpowiedz

Marta Luty 25, 2014 o 18:31

Czy zatem musi czy tez nie? Jaki obrót musi miec aby składać? Jaka tutaj jest postawa?

Odpowiedz

andrzej Marzec 12, 2014 o 08:42

bawi mnie hasło starszych niż 5 lat sprawozdań nie ma …to nie podatki tylko papiery do kontroli skarbówki mają termin 5 lat ( i to pod pewnymi warunkami ) a sprawozdania z zebran wspólników ,spis wspólników,księga uchwał i sprawozdania roczne są dożywotnie …nawet dłużej niż ZUS bo zus to tylko 50 lat

Odpowiedz

Andrzej Wrzesień 14, 2014 o 17:58

Czy KRS prześle dokumenty (oczywiście po zalogowaniu) tj.umowy spółki, sprawozdania, czy też trzeba jechać i samemu o to się postarać

Odpowiedz

Ewa Październik 22, 2014 o 12:49

Panie Karolu, ma Pan lekką rękę do pisania 🙂 bardzo podoba mi się przejrzysty sposób prowadzenia bloga i zamierzam częściej tutaj zaglądać. Ciekawie, ale zarazem jakże profesjonalnie 😉

Dla osób, które chcą wykorzystać w praktyce treści tu zaprezentowane: od 30 maja 2014 roku opłata, o której powyżej napisał Pan Karol jest niższa i wynosi 140 zł.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 22, 2014 o 12:51

Ewa, dziękuję za miłe słowo i trafne uzupełnienie. Zapraszam ponownie 🙂

Odpowiedz

Michał Luty 6, 2015 o 13:28

Panie Karolu, czy jeśli jako spółka jawna nie przekroczyłem progu 1.200.000 eur rocznie. To wystarczy, że złożę KRS-Z 30? czy muszę jeszcze składać KRS ZN? Czy oprócz tych dwóch dokumentów coś jeszcze trzeba dołączyć?
Dziękuję

Odpowiedz

Michał Luty 6, 2015 o 13:29

Aha czy opłata również jest konieczna w tym przypadku?

Odpowiedz

Jan Marzec 31, 2015 o 11:04

Witam serdecznie. Prowadziłem działalność zp.zo.o z grekiem.od 2008 roku działalność nie jest prowadzona i nie mogę jej zlikwidować ponieważ grek odmawia podpisania dokumentów. wysłałem do sądu dokumenty i prośbę o likwidację za pośrednictwem ambasady lub z urzędu. Wniosek o likwidacje został mi zwrócony. co roku składam sprawozdania ale nie wnosiłem opłat i jestem karany grzywna 500zł.jak wybrnąć z tego koła “fortuny”

Odpowiedz

Wojtek Czerwiec 11, 2016 o 01:08

Witam
W sytuacji braku w społce zo.o. sprawozdania finansowego za kilka lat np. 2011-2014, w razie wezwania przez sąd lub policję w sprawie o ten występek – czyli gdy sąd wie że nie zostały złożone, czy chcąc je złożyc należy sporządzić je z datą aktualną t.j. z 2016 r. i podjąć uchwałę o ich zatwierdzeniu w 2016 r. i w jakim terminie uchwałę podjąć od ich sporządzeniu cz z datą właściwą gdy powinny byc teoretycznie podjete? Czy dołączać też sprawozdania zarządu za te kilka lat wstecz napisane teraz? A może skoro zarząd zostanie ukarany to zostawić to i już nie składać, bo chyba nie można 2 razy ukarac za to samo.

Odpowiedz

Poznanianka Czerwiec 14, 2017 o 06:06

Panie Mecenasie

Co muszą obejmować wyciągi z protokołów? Czy samą treśc uchwał? Czy też musi byc informacja w jakim trybie je podjęto, ile głosów, kto sie wstrzymał, czy był sprzeciw itd?

Poznanianka

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Czerwiec 14, 2017 o 09:49

@Poznanianka,
musisz dołączyć dwie uchwały – zatwierdzającą sprawozdanie finansowe oraz o podziale zysku/pokryciu straty. Może być w formie wyciągu z protokołu lub odpisów uchwał. Jeśli chodzi o tryb, to oczywiście musi być informacja o tym, czy uchwała została, ile głosów było za, przeciw i wstrzymujących się.

Polecam mój artykuł na temat składania KRS-Z30:
http://zakonczeniedzialalnosci.pl/2016/07/07/krs-z30-za-2015-r-w-spolce-kapitalowej/

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: