Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Braki formalne zgłoszenia wierzytelności do Amber Gold

Zgłosiłeś swoją wierzytelność wobec upadłej Amber Gold Sp. z o.o. i wydaje Ci się, że możesz już spać spokojnie?

Jasne, o ile nie popełniłeś jakiegoś błędu formalnego. A te błędy mogą być różne, wszak wzorów wniosków była cała masa a nie każdy sensowny.

Jeśli więc zostałeś wezwany przez sąd do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego – nie panikuj!

Co do zasady przysługuje Ci bowiem tygodniowy termin na poprawienie lub uzupełnienie pisma. Termin ten jest terminem ustawowym, w związku z czym nie podlega on przedłużeniu, ani skróceniu, natomiast na zasadach ogólnych może być przywrócony – jeśli uprawdopodobnisz, że nie byłeś w stanie uzupełnić braków formalnych w terminie wskazanym w wezwaniu.

Przykładowe wezwanie wygląda tak:

Wzywam do przedłożenia drugiego egzemplarza – pisma stanowiącego zgłoszenie wierzytelności z oryginalnym podpisem wierzyciela, który dokonał zgłoszenia wierzytelności lub podpisania egzemplarza, który znajduje się w aktach sprawy.

Na czym polegał błąd: nie było podpisanego egzemplarza dla syndyka, była tylko kopia (ksero) bez podpisu.

Oprócz samego pisma z oryginalnym podpisem, do złożenia którego został zobowiązany wierzyciel w tym przypadku, należy również przesłać tzw. pismo przewodnie – sąd dzięki temu bez problemu wie, skąd i po co otrzymał określony dokument.  Przykład takiego pisma możesz pobrać tutaj: wzór wykonanie zobowiązania sądu.

Najważniejsze w tej sytuacji jest, abyś nie pozostał bierny i jak najszybciej uzupełnił braki wskazane w zarządzeniu sędziego – komisarza. Twoje zgłoszenie uzupełnione lub poprawione w terminie będzie wówczas skuteczne od chwili jego wniesienia, a nie uzupełnienia.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

adaś Marzec 25, 2013 o 19:33

Mogę prosić o wzór na rolex26@wp.pl ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 26, 2013 o 20:40

@adaś, wszystko jest we wpisie, wystarczy kliknąć.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: