Braki formalne zgłoszenia wierzytelności do Amber Gold

Zgłosiłeś swoją wierzytelność wobec upadłej Amber Gold Sp. z o.o. i wydaje Ci się, że możesz już spać spokojnie?

Jasne, o ile nie popełniłeś jakiegoś błędu formalnego. A te błędy mogą być różne, wszak wzorów wniosków była cała masa a nie każdy sensowny.

Jeśli więc zostałeś wezwany przez sąd do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego – nie panikuj!

Co do zasady przysługuje Ci bowiem tygodniowy termin na poprawienie lub uzupełnienie pisma. Termin ten jest terminem ustawowym, w związku z czym nie podlega on przedłużeniu, ani skróceniu, natomiast na zasadach ogólnych może być przywrócony – jeśli uprawdopodobnisz, że nie byłeś w stanie uzupełnić braków formalnych w terminie wskazanym w wezwaniu.

Przykładowe wezwanie wygląda tak:

Wzywam do przedłożenia drugiego egzemplarza – pisma stanowiącego zgłoszenie wierzytelności z oryginalnym podpisem wierzyciela, który dokonał zgłoszenia wierzytelności lub podpisania egzemplarza, który znajduje się w aktach sprawy.

Na czym polegał błąd: nie było podpisanego egzemplarza dla syndyka, była tylko kopia (ksero) bez podpisu.

Oprócz samego pisma z oryginalnym podpisem, do złożenia którego został zobowiązany wierzyciel w tym przypadku, należy również przesłać tzw. pismo przewodnie – sąd dzięki temu bez problemu wie, skąd i po co otrzymał określony dokument.  Przykład takiego pisma możesz pobrać tutaj: wzór wykonanie zobowiązania sądu.

Najważniejsze w tej sytuacji jest, abyś nie pozostał bierny i jak najszybciej uzupełnił braki wskazane w zarządzeniu sędziego – komisarza. Twoje zgłoszenie uzupełnione lub poprawione w terminie będzie wówczas skuteczne od chwili jego wniesienia, a nie uzupełnienia.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Raport o Amber Gold
Sprzedaż z wolnej ręki

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. adaś pisze:

    Mogę prosić o wzór na rolex26@wp.pl ?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *