Wniosek o wszczęcie egzekucji po 8 września 2016 r.

W prowadzonych przez nas sprawach zawsze staram się, aby wnioski o wszczęcie egzekucji były jak najbardziej szczegółowe. Wychodzę z założenia, że im więcej wskażę składników majątku dłużnika, tym większą mam szansę na skuteczną egzekucję. To na wierzycielu bowiem ciążył obowiązek do wskazania komornikowi majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

No właśnie – ciążył. Użyłem celowo czasu przeszłego (to chyba past perfect, jestem na bieżąco z nauką w piątej klasie).

Dzisiejszy wpis jest o zmianach w zakresie wniosku o wszczęcie egzekucji, które pojawiły się od 8 września 2016 r. Zmienił się przepis art. 797 § 1 K.p.c. Przepis ten brzmiał tak:

§ 1. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Od 8 września brzmi zaś tak:

§ 1. We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy.

Widzisz różnicę? Nawet ją wyróżniłem – nie ma już obowiązku podawania sposobu egzekucji. Różnica na pierwszy rzut oka niewielka, ale jej znaczenie – kolosalne! Zniknął jeden z najważniejszych wymogów formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji – wskazanie sposobu jej prowadzenia.

Jak zatem jest teraz?

Oczywiście wierzyciel nadal zachowa prawo do wyboru sposobów prowadzenia egzekucji. Ale główna zmiana będzie polegała na tym, że zgodnie z nowym art. 799 k.p.c. samo złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji będzie skutkowało prowadzeniem egzekucji przez komornika według wszystkich dopuszczalnych sposobów (z jednym wyjątkiem – egzekucja z nieruchomości będzie możliwa tylko na odpowiedni wniosek wierzyciela).

Co to oznacza? Otóż do tej pory komornik w zasadzie nie mógł zając składnika majątku dłużnika, o którym wiedział, ale co do którego wierzyciel nie złożył stosownego wniosku. W takim przypadku komornik mógł jedynie poinformować wierzyciela o istnieniu takiego składnika majątku, a następnie czekać czy wierzyciel złoży wniosek o jego zajęcie.

Według nowych przepisów komornik nie będzie czekać na taki wniosek, ale będzie mógł zająć wszystkie składniki majątku dłużnika, o których mu wiadomo. Oczywiście nadal będzie się to wiązać z uiszczeniem przez wierzyciela odpowiedniej zaliczki. Wierzyciel będzie więc decydować o tym czy komornik ma zająć dany składnik majątku poprzez uiszczenie zaliczki na wydatki. Jeżeli takiej zaliczki nie wpłaci – komornik nie przystąpi do egzekucji z tego składnika.

Prowadzenie egzekucji wg nowych przepisów powinno więc przyspieszyć i uprościć całe postępowanie. Oczywiście nie oznacza to, że wierzyciel nie musi nic robić. Pamiętaj, że również od Twojej aktywności zależy bardzo dużo, a wcześniejsze wskazanie komornikowi składników majątku dłużnika, o których Ci wiadomo, na pewno pomoże odzyskać Twoje pieniądze. I być może nie od razu zderzysz się z murem niewypłacalności.

20160405_094858

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. jakub pisze:

  W chwili obecnej i nowym art. 801 wierzyciel niewskazujac majątku dłużnika strzela sobie sam w kolano. Komornik przed zajęciem czegokolwiek ma w teorii przeprowadzić proces wyjawienia majątku, które w postępowaniach KMP sądy przeprowadzają miesiącami….A ustawodawca przewiduje zakonczenie post. egze w terminie 6 miesięcy, inaczej komornik straci możliwość przyjmowania spraw egzekucyjnych. To jest KOLOSALNA zmiana to prawda, na niekorzyść wierzycieli i całego postępowania egzekucyjnego.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   jakub, to wcale nie jest takie oczywiste. Jednak nasz wniosek o egzekucję brzmi tak:
   “Mając powyższe na uwadze, wnoszę o przeprowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, zgodnie z art. 799 § 1 K.p.c., w szczególności:” i tu wymieniamy to co nas interesuje.

 2. Hubert pisze:

  Gorzej jak składniki majątku nie są znane bo wtedy pod uwagę trzeba brać 801 Kpc jak wspomniał poprzednik. Wskazanie sposobów egzekucji za wiele nie da gdy nie zna się konkretnych składników majątku dłużnika – co jest sytuacją dość powszechną.

 3. Koniack pisze:

  Nie widzę problemu w zaistniałej sytuacji. Jeżeli wierzyciel nie wskaże konkretnych składników majątku dłużnika, komornik ma obowiązek wezwać go do złożenia wykazu. Bezskuteczny upływ terminu do złożenia wykazu majątku uprawnia komornika do poszukiwania majątku za wynagrodzeniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wierzyciel razem z zaliczką opłacił poszukiwanie majątku, które z automatu uprawniałoby komornika do podjęcia dalszych czynności z urzędu.

 4. jakub pisze:

  Koniack, ja parę problemów znajduje. Złożenie wykazu – odpowiednie stosowanie art 913 kpc. Prosze wskaż mi w takim razie, kiedy upłynął termin złożenia wykazu i kiedy komornik może wezwać wierzyciela o zlecenie, bo trzymanie zaliczki na koncie komornika ponad miesiąc a tyle cały proces potrwa jest wbrew UOKSIE. Z punktu widzenia praktycznego widzę jeszcze problem ‘pilnowania tych terminów’ kto i jak to ma robić, kiedy komornik jest pewny. Zeby rozpocząć właściwy proces egzekucyjny? Jest dużo więcej nieścisłości oraz niedopowiedzeń w tej zmianie, które zapewniam będą przedmiotem wielu sporów. IMO postępowanie zwykazem oraz wszczęcie i prowadzenie egzekucji powinno biec dwutorowo czyli komornik robi swoje a dłużnik jest wzywany pod rygorem….. Dawanie kolejnych szans dłużnikom będzie nieskuteczne i spowoduje wydłużenie całego procesu.

 5. Piotr Furtak pisze:

  Sądzę, że sposobem na obejście art. 801 k.p.c. jest wskazanie we wniosku egzekucyjnym przynajmniej jednego rachunku bankowego (nawet wiedząc, że na nim nie ma żadnych środków) z jednoczesnym wnioskiem o poszukiwanie rachunków w OGNIVO. W ostateczności jak kompletnie nie wiemy nic o dłużniku pozostaje złożenie wniosku o zajęcie ruchomości np. lodówki. Zakładam, że ten mebel ma każdy w domu, czasem nawet w firmie, plus pozostałe właściwe wnioski o sprawdzenia i zajęcia (US, ZUS, EKW itp.). W ten sposób dekompletujemy przesłankę braku wskazania majątku podlegającego egzekucji i zastosowania trybu wyjawienia majątku przez uczciwego tj. palącego się do współpracy z komornikiem dłużnika.

 6. Koniack pisze:

  @jakub, proces trwa o wiele krócej. Co widzę po pismach komorników termin do złożenia wykazu majątku jest 7 dniowy. Teraz rysują się następujące scenariusze, przy założeniu, że razem z wezwaniem do złożenia wykazu majątku komornik w tym samym dniu wysyła wezwanie o zaliczkę i zaliczka ta będzie uiszczona w ciągu tygodnia.
  1. dłużnik odbiera korespondencję, ale nie składa wykazu majątku – po 7 dniach od otrzymania wezwania komornik dysponując zleceniem poszukiwania i zaliczką może prowadzić dalsze czynności
  2. dłużnik odebrał korespondencję, złożył wykaz, ale twierdzi, że nic nie ma – również dysponując zleceniem i zaliczką od razu można podjąć czynności
  3. dłużnik nie odbiera korespondencji – 2 tygodnie na awizo, tydzień na upływ terminu i dalsze czynności w sprawie.
  W żadnym z w/w przypadków zaliczka nie leży na saldzie ponad miesiąc.

  Nie wyłącza to oczywiście możliwości, aby wraz z zawiadomieniem o wszczęciu dokonać zapytań ognivo, bel, cepik.

 7. Krzysztof pisze:

  Taka zmiana w przepisach znacznie przyśpiesza cały proces egzekucji skoro termin złożenia wykazu majątku zaledwie tydzień. Choć z drugiej strony takie czekanie i szukanie może przedłużyć całe postępowanie egzekucyjne.

 8. jakub pisze:

  Czy Panowie zapoznaliście się w ogóle jak wygląda proces wyjawienia majątku?
  Koniack… to nie jest takie proste, proszę zajrzyj do art 913 kpc. Wykaz majątku składa się osobiście przed sądem. A ten przepis stosuje odpowiednio komornik. W grę wchodziłoby złożenie “innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji” w trybie 801 kpc jednak art 801 2 kpc kpc mówi, że zlecic poszukiwanie można, w przypadku gdy w drodze czynności przewidzianych w art. 801 nie można ustalić majątku czyli jak sie nie uda wyjaśnień+> wezwanie do wykazu. Jak już wspomniałem, ten przepis niczego nie przyspiesza, jest skonstruowany niepoprawnie, praktycznie nie do zastosowania w przypadku skorzystania z treści art. 8 uoksie przez wierzyciela. Komornik z Gdańska wezwie dłużnika z Krakowa do złożenia wykazu? Skąd komornik ma mieć środki na prowadzenie tak przewlekłych postępowań? Kolejny przepis który będzie stosowany z ‘uwzględnieniem praktyki’ a nie literalnie.

  • E pisze:

   jakub piszesz głupoty. Sam nie poczytałeś dokładnie. Art. 801(1) § 1 k.p.c. Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Tutaj Komornik jest właściwy, a nie Sąd.

   • Jakub pisze:

    E , brawo Mistrzu! Przez odpowiednie stosowanie należałoby chyba rozumieć m.in że w miejsce sąd w art 913 należy wpisać komornik…..czytałeś art 801 1 par 2 w kontekście tego o czym piszesz i zanim oskarzyles mnie o pisanie glupot?

 9. Koniack pisze:

  @jakub – wzywasz dłużnika do złożenia wykazu i on go nie składa. Wina dłużnika, że go nie składa. Nie widzę problemu co do złożenia. Nie widzę również przeciwwskazań do złożenia wykazu majątku w formie papierowej, co nie przeszkadza w późniejszym czasie na wezwanie dłużnika celem doprecyzowania wyjaśnień. W tym czasie komornik może już podejmować efektywne czynności w celu ustalenia jego majątku i jego zajęcia. Spotkałem się z orzecznictwem sądów, które uznawały, że wykaz majątku ma charakter uzupełniający względem czynności prowadzonych przez komornika, mający ewentualnie systematyzować i doprecyzowywać składniki jego majątku. Przyznam, że jakiekolwiek dawanie terminu dłużnikowi jest wbrew idei skutecznego i szybkiego postępowania, ale co niektórym kombinatorom wizja doprowadzenia przez policję, o wiele szybsza decyzja o zastosowaniu aresztu, tudzież grzywna do 5 000zł może podziałać na wyobraźnię i skłoni ich do podjęcia spłaty.

 10. łukasz pisze:

  co do tego że na wierzycielu ciążył kiedyś obowiązek wskazania sposobu egzekucji i Pana wzmianki o angielskim, to powinno się tu użyć czasu past simple a nie past perfect 🙂

 11. Aga pisze:

  Czy komornik powinien wzywać do usunięcia braków formalnych wniosku w sytuacji gdy wierzyciel nie wskazuje sposobów egzekucji?

  Czy sprawdzenie systemu OGNIVO powinno być traktowane jako poszukiwanie majątku?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *