Wierzycielu, nigdy nie składaj komornikowi tytułu egzekucyjnego

Pewna szacowna gazeta podała informację, że

Do wniosku (o egzekucję) przede wszystkim należy dołączyć tytuł egzekucyjny, który potwierdza nasze żądanie.

Wierzyciele, nigdy nie składajcie komornikom tytułów egzekucyjnych! Należy pamiętać, że  zgodnie z treścią art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Tytuł egzekucyjny to każde niemal orzeczenie sądu lub referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akty notarialne dłużników o poddaniu się egzekucji. Dokumenty takie muszą być zaopatrzone w klauzule wykonalności. Dopiero orzeczenie i taka klauzula (mająca formę pieczątki) – oraz postanowienie o jej nadaniu – stanowi tytuł wykonawczy. Jeżeli komornikowi zostanie złożony tylko tytuł egzekucyjny przedłuży to podstępowanie o kilka tygodni potrzebnych na obieg pocztowy wezwań, etc. Pamiętajcie więc o pieczątce na wyroku!

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Katarzyna pisze:

  Witam 🙂
  „Dokumenty takie muszą być zaopatrzone w klauzule wykonalności. Dopiero orzeczenie i taka klauzula (mająca formę pieczątki) – oraz postanowienie o jej nadaniu – stanowi tytuł wykonawczy.”

  Teoretycznie wszystko się zgadza. Ale ostatnio czytając uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o prawach pacjenta i RPP ze zdumieniem odkryłam, że orzeczenia komisji ds. orzekania o błędach lub propozycje ugodowe przedstawione przez ubezpieczyciela i zaakceptowane przez pacjenta stanowić będą…. tytuł wykonawczy! Co więcej stosować będzie się przepisy kpc … dotyczące klauzul wykonalności. Polecam lekturę art. 67k znowelizowanej ustawy.
  Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   To faktycznie bardzo nietypowe rozwiązanie. Ubezpieczyciel musi przedłożyć np. poszkodowanemu pacjentowi propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia (oczywiście w ramach specjalnej procedury). Jeżeli ów pacjent (w ustawie zwany podmiotem składającym wniosek) przyjmie propozycję i zrzeknie się wszelkich roszczeń, to taka propozycja odszkodowania i zadośćuczynienia przedstawiona przez ubezpieczyciela stanowić będzie – rzeczywiście – tytuł wykonawczy. Widzę w tym konstrukcję zbliżoną do ugody, ale gdzie klauzula wykonalności? Nowelizacja odsyła do działu II tytułu I części trzeciej Kpc i to wprost, a nie odpowiednio. Dziwna sytuacja, wg mnie to omyłka legislacyjna – taka propozycja ubezpieczyciela to powinien być tytuł egzekucyjny. Może jeszcze to naprawią? Np. w ustawie o izbach morskich też są podobne rozwiązania (art. 60) ale tam chociaż wydaje się zaświadczenie… Cała nadzieja w Senacie i Prezydencie… Inaczej powstanie dziwoląg w rodzaju prywatnego tytułu wykonawczego.

 2. Andrzej pisze:

  A co w przypadku złożenia przez pacjenta oświadczenia, iż ofertę Ubezpieczyciela przyjmuje jako uznanie długu w tym zakrssie i uznaje to jako świadczenie bezsporne? Wiadomo przecież że Ubezpieczyciel skąłda taką (obniżoną) ofertę w zamian za odstapienie od postepowania sądowego. Co do Senatu to oświadczam że Senatorownie w większości nie wiedzą co to legislacja i głosują wg nakazu Partii. Nie liczyłbym tu na mądrość Senatu, gdyż obecnie Senat to nie jest Ta Rada 100 tylko 100 wciskaczy guzików.

 3. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Andrzej, to rozwiązanie istotnie budzi wątpliwości. A do tego już obowiązuje. Jednak nie jest to mój temat, więc nawet nie wiem, czy pacjenci przyjmują oferty czy raczej wybierają spór. Nie widziałem jeszcze tytułu wykonawczego w postaci ugody medycznej.

 4. Tadeusz pisze:

  Chciałem zapytać jak zostanie potraktowany złożony do sądu jako dowód nakaz wydany w formie elektronicznej przez E-Sąd w Lublinie. Chcę wystąpić do sądu o wyjawienie majątku dłużnika ale posiadam tylko dokumenty wydane EPU? Miało by to miejsce przed złożeniem wniosku do komornika.

 5. jarek pisze:

  mam zatrudnionego adwokata z wieloletnim stażem, wygadany na rozprawie tylko dzień dobry dowodzenia ,słono zapłaciłem za nic wszystko muszę mu podpowiadać co wyczytam z internetu, sprawę przegrałem .na wizji nie był na przesłuchaniu świadków przysłał zastępstwo bardzo się spieszył nie zadał ani jednego pytania. czy mogę jakoś odzyskać od niego cześć pieniędzy jakie otrzymał o damnie a nie wywiązał się swoja wiedzą

 6. Iwona pisze:

  Niedawno uprawomocnił się wyrok w sprawie karnej, którą wytoczyłam pewnej osobie z oskarżenia prywatnego (art. 212 i 216 kk). Sprawę wygrałam, sąd oprócz kary grzywny nałożył na oskarżoną zapłatę nawiązki na moją rzecz. Czy muszę teraz wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, aby skazana zapłaciła tę nawiązkę? Jak mam to zrobić?

 7. Sylwia pisze:

  Dzień dobry.
  Jeśli wierzyciel po dostarczeniu mu nakazu zapłaty ( z e-sadu) w ciągu 14 dni od doręczenia zapłacił całość należności to ja jako powód muszę składać jakieś pismo do sądu w tej sprawie. Czy po prostu mam uznać że należność została uregulowana i po prostu nie wnosić sprawy do komornika. Przepraszam za takie proste pytanie ale nigdzie ie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam Sylwia

 8. Gabriela pisze:

  Witam, Klauzula wykonalności oznacza, że jest tytuł wykonawczy i można złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

 9. Stanisław pisze:

  Sąd Rejonowy w dniu 30 maja 2016 roku wydał wyrok zaoczny zasądziając od pozwanego 10,000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 04 grudnia 2015 roku nadając mu rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 03 kwietnia utrzymał wcześniejszy wyrok w mocy w całości stwierdzając, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji wyroku zaocznego z dnia 03 kwietnia 2016 roku i orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne. Komornik prowadzący sprawę wyegzekwował dotychczas niecałe 3.000,00(trzy tysiące). Ostatnia wpłata 190 zł w sierpniu bierzącego roku. Dłużnik ma kilku wierzycieli. Ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w Radomsku ( transport, udownictwo, wyporzyczalnie kaset, handel poza siecią sklepową, egospodarka ). Komornik twierdzi, iż dłużnik zobowiązł sie wpłacać jakieś tam kwoty a on rozdziela na ją wierzycieli. Ma zabezpieczony – jak mnie poinformował- samochód i konto bankowe. Co można zrobić aby wyegzekwować wyrok. Podejżewam, że uchyla się od wykonania wyroku. Jestem, od kilku dni- pełnomocnikiem wierzyciela (brata) , który spłaca zaciągniety na ten cel kredyt 21.000,00 w ratach po 800,00 zł miesięcznie z 900 -set złotowej emerytury. Uszckodzony dach przecieka i grozi mu zawalenie wraz z nadchodząca zimą. Byłbym wdzięczny za informację co do możliwości podjęcia natychmiastowych dzałań.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *