Tytuł na nowego wierzyciela

Możesz być wierzycielem, ale nie zawsze będzie wynikało to z treści tytułu wykonawczego (np. wyroku z klauzulą wykonalności). Jak to możliwe?

Przepisy prawa znają wiele przypadków, kiedy w trakcie sprawy sądowej jak i po powstaniu tytułu uprawnienie lub obowiązek z niego wynikające przejdzie na inne osoby.

Przypadki te obejmują przede wszystkim śmierć (wierzyciela lub dłużnika), przejęcie majątku przez sukcesora – następcę prawnego (np. połączenie spółek), przelew wierzytelności (zwany też cesją), indos, wstąpienie w prawa wierzyciela (bardzo ciekawa instytucja i warta osobnego wpisu), przejęcie długu (równie interesująca) czy nabycie spadku na podstawie umowy ze spadkobiercą (stosunkowo rzadkie przypadki). Również w przypadku zmiany nazwiska czy nazwy dochodzi do rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a treścią tytułu.

O tym, co robić w takiej sytuacji, mówi art. 788 § 1 kpc:

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W praktyce ma to dla Ciebie chyba największe znaczenie przy przelewie wierzytelności, choćby do tego przelewu doszło w trakcie egzekucji lub nawet po jej umorzeniu (o ile dług nie został spłacony).

W takiej sytuacji powinieneś złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na Twoją rzecz (jako nabywcy). Do wniosku musisz dołączyć umowę przelewu wierzytelności. Pamiętaj, żeby takie umowy zawierać w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Bez notarialnie poświadczonego podpisu umowa będzie oczywiście ważna, ale Sąd nie nada klauzuli wykonalności na Twoją rzecz. Do wniosku w zasadzie musisz złożyć oryginał umowy (lub odpowiednio poświadczoną kopię). Nie musisz natomiast dołączać tytułu wykonawczego czy choćby egzekucyjnego.

Wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł. Niektóre Sądy żądają dodatkowo 6 zł za każdą stronę tytułu, jaki ma być wydany. Przed złożeniem wniosku warto ustalić praktykę w konkretnym sądzie.

Pamiętaj także, że instytucja z art. 788 kpc nie jest panaceum na wszystkie bolączki egzekucji i nie działa w każdej sytuacji.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje np., że niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 kpc klauzuli wykonalności na rzecz innego niż bank nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności. Uważaj zatem kupując długi od banków czy funduszy sekurytyzacyjnych (które wcześniej kupiły je od banków). Równie niedopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. odpowiedzialnym za długi spółki na podstawie art. 299 ksh.

Powyższe zasady można też stosować w przypadku zmiany nazwiska lub nazwy (firmy) wierzyciela lub dłużnika. Co prawda praktyka pokazuje, że u niektórych komorników wystarcza, że wierzyciel okaże komornikowi odpowiedni dokument urzędowy poświadczający zmianę (np. odpis postanowienia z KRS o zmianie firmy, akt małżeństwa), jednak warto z ostrożności zmienić treść tytułu.

Jeżeli zatem nie zostałeś wymieniony w treści tytułu pamiętaj, że nic straconego – szybko i bez zbędnych opłat  możesz doprowadzić do sytuacji, gdy możliwe będzie dochodzenie wierzytelności na Twoją rzecz.

 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Jan pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  1.Jeżeli wierzytelność stwierdzona jest 2 tytułami wykonawczymi to nabywca wierzytelności w celu uzyskania klauzuli wykonalności na swoją rzecz zapłaci 2×50 zł tzn. po 50 zł od przepisania klauzuli wykonalności na każdym tytule wykonawczym czy też 50 zł za przepisanie klauzuli wykonalności na 2 tytułach wykonawczych ?
  2. Jeżeli nabywca wierzytelności nie ma obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem oryginału tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności na zbywcę to czy sąd w jakiś sposób po przepisaniu klauzuli wykonalności na nabywcę unieważnia klauzulę wykonalności na zbywcę?
  ( może dojść przecież, w przypadku nieuczciwości zbywcy, do sytuacji w której posłuży się on nieważnym z powodu cesji, tytułem wykonawczym )

 2. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Jan, opłata za każdy wniosek czyli 2×50 zł. „Unieważnienie” klazuli możliwe jest np. w trybie procesowym – powództwo przeciwegzekucyjne. Ale cesja nie oznacza, że tutył jest nieważny.

 3. Jan pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  W takim razie funkcjonują w obrocie prawnym 2 tytułu wykonawcze tzn. z klauzulą wykonalności na zbywcę i ( po przepisaniu klauzuli wykonalności ) na nabywcę – w/w osoby mogą ( teoretycznie ) u dwóch różnych komorników złożyć wnioski egzekucyjne wraz z posiadanymi tytułami wykonawczymi ?
  ( moim zdaniem to pole do nadużyć )

 4. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Jan, tak, to możliwe.

 5. Jan pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Mam do Pana dosyć szczegółowe pytanie:

  Czy we wniosku wg następującego wzoru :
  http://katowice.so.gov.pl/obrazy/wzory/cyw/Wniosek%20o%20nadanie%20klauzuli%20wykonalnosci%20na%20rzecz%20nastepcy%20prawnego.pdf
  można ująć 2 tytuły wykonawcze wydane do tej samej wierzytelności ( opłacając łącznie 100 zł ) czy też lepiej napisać 2 odrębne wnioski ( każdy do 1 i 2 tytułu wykonawczego opłacając osobno po 50 zł ?

 6. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Jan, każdy tytuł to inna sprawa i pod inną sygnaturą Co będzie rozpoznana. Wg mnie nie możesz więc połączyć wniosków.

 7. Jan pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Czy na nadanie nowej klauzuli wykonalności na „nowego” wierzyciela sąd ma również 3 dni od złożenia wniosku?

 8. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Jan, tak, to też nadanie. Ale to termin instrukcyjny.

 9. Lech pisze:

  3 dni? Nierealne.

 10. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Lechu, i znowu to samo – są sądy, gdzie zdarza mi się uzyskać postanowienie w 3 dni.

 11. Lech pisze:

  Też się powtórzę – to nie od sądu zależy, tylko od, hm… od przymiotów wnioskodawcy 🙂

 12. Jan pisze:

  @Lech
  Mam na to wypróbowany sposób:
  przychodzę do sekretariatu wydziału i uprzejmie proszę o pilne udostępnienie akt bo akurat piszę skargę na przewlekłość postępowania w związku z niewydaniem tytułu wykonawczego w związku z czym ponoszę każdego dnia straty związane z pozbywaniem się majątku przez dłużnika-prawie zawsze nazajutrz tytuł wykonawczy z klauzulą jest już do odbioru :)))

 13. Ewa pisze:

  Dlaczego „warto z ostrożności zmienić treść tytułu”, jeżeli dłużnik zmienił nazwisko? Czy może to mieć jakieś konsekwencje prawne ze strony dłużnika? Komornik działa pod tym względem bez zarzutu, z resztą sam ustalił, że dłużnik zmienił nazwisko. Przecież podmiot się nie zmienia… Mogłabym prosić o króciutkie wyjaśnienie?

 14. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ewa, napisałem o tym – z mego doświadczenia wynika, że niektórzy komornicy robią z tego problemy, wzywają do uzupełnienia braków a egzekucja leży odłogiem. Oczywiście można im to wyjaśniać i pisać pisma, ale „panie, tytuł to tytuł” 🙂

 15. Ania pisze:

  Witam. Ja mam pytanie jeśli chcę wystapić z wnioskiem o nadanie klauzli wykonalności z przejściem uprawnień na inną osobę tytułowi wydanemu przeciwko np. FIRMA O. Kowalski , N. Nowak sp. jawna w likwidacji to wnioskuję o nadani klauzuli przeciwko już tylko czlonkom spółki czyli przeciwko o. Kowalski, N Nowak czy przeciwko FIRMA O. Kowalski , N. Nowak sp. jawna w likwidacji ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jeżeli zmienia się wierzyciel to przecież nie dłużnik. Czy zmienił się też dłużnik? A może chodzi Ci o odpowiedzialność wspólników?

 16. Damian pisze:

  Chciałbym odnosząc się do pytania ,,Jan Luty 28, 2012 o 10:46″ zapytać komu zatem spłacić dług, aby skutecznie zwolnić się z odpowiedzialności, nabywcy czy zbywcy? np. Firma telekomunikacyjna wszczęła egzekucję następnie umorzoną, w międzyczasie cedowała wierzytelność na firmę windykacyjną a następnie po jakimś czasie ponownie wszczęła egzekucje komorniczą? Po tym jak dogadaliśmy się z komornikiem co do sposobu spłaty długu i kosztów dostaliśmy pismo od firmy windykacyjnej upominającej się o dług główny- z treści wynika że nie mają jeszcze klauzuli ale w każdej chwili mogą mieć ?! co zrobić

 17. adam pisze:

  Witam serdecznie. Mam pytanie, czy po uzyskaniu klauzuli wykonalności na rzecz nowego wierzyciela, ten wstępuje do toczącej się egzekucji (oczywiście przy założeniu, że ta się toczy) z wniosku poprzedniego wierzyciela, czy też muszę wystąpić z nowym wnioskiem egzekucyjnym. Z góry dziękuje za odpowiedz. Adam

 18. Karol Sienkiewicz pisze:

  Tak, teoretycznie mogą wystąpić problemy, ale w większości wypadków po prostu się wstępuje w postępowanie.

  • Mag pisze:

   a w jaki sposób formalnie się to robi? Nabywca wierzytelności kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji ? o przyłączenie do egzekucji? (art 927kpc)?
   czy możliwe jest to jeszcze po wydaniu przez Sąd postanowienia o przysądzeniu własności? (jeszcze nieprawomocne)

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    po prostu pisze wniosek, jeżeli egzekucji jeszcze nie ma, a jeżeli jest to zawiadamia komornika. Przyłączenie to zupełnie inna kwestia.

 19. adam pisze:

  Dziękuje za odpowiedz. Zwrocie jednak uwagę, że co prawda komornik nas może i przyłączy, ale Sąd przy planie podziału może mieć już inne zdanie (przykład, przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości, po jej sprzedaży przez dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego).

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Adam, jasne, pytanie nie dotyczyło konkretnego przypadku – egzekucji z nieruchomości. Dlatego udzielanie porad na ogólne pytania też jest ogólne….

 20. werek pisze:

  witam. Nabyłem dwie wierzytelnosci stwierdzone wyrokami sadowymi i nadanymi klauzulami na cedenta , obie po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Mam zamiar wystapic do sadu o nadanie klauzuli wykonalanosci na moja osobe czyli Cesjonariusza.
  Ale dluznik ponad 3 lata temu zmienil imie i nazwisko po rozwodzie. Czy wystapic o nadanie klauzuli pod nowym imieniem i nazwiskiem dluznika i dowoodzic tego faktu we wniosku dokumentami ? Jak to sie ma do rozbieznosci z trescia wyroku a stanem faktycznym.

 21. werek pisze:

  rozumiem zatem, że składam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na osobę nowego wierzyciela czyli Cesjonariusza przeciwko osobie dłużnika podając już jego nowe dane i klauzula wydawana jest przeciwko dłużnikowi na jego zmienione imię i nazwisko pomimo że w wyroku widnieje dłużnik pod starym imieniem i nazwiskiem ? Na szczęście posiadam dokument z USC o zmianie imienia i nazwiska dłużnika. Po raz pierwszy spotykam się z takim krętaczem, który regularnie co 4-5 lat zmienia imię i nazwisko a sądy głupieją 🙂

 22. werek pisze:

  dziękuje za info.
  Tak mam takiego dłużnika który co 4 lata zmienia nazwisko i imię , miał już swoje , potem przyjął zony a teraz panieńskie matki . Ma też dwa imiona które regularnie zamienia bądź zmienia pierwsze. Sędziowie nie wiedza już na kogo co wydaja a ja za każdym razem muszę dokumentować te zmiany ;/ Po zmianach w kpc z tego toku na korzyść dłużników, ma to niewątpliwie przyszłość!

 23. magi pisze:

  Witam. Mam pytanie. Mam wyrok zasądzający należność od dłużnika na rzecz spółki z o.o. wraz z nadaną klauzulą wykonalności. Po nadaniu klauzuli nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, nazwa pozostała bez zmian. Czy kierując taki wyrok do egzekucji komorniczej muszę uzyskać klauzulę wykonalności na spółkę akcyjną?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   magi, tak dla czystości prawnej to nazwa (firma) uległa zmianie, albowiem zmieniła się forma prawna z sp. z o.o. na SA, forma prawna to część nazwy właśnie. Taka sytuacja objęta jest obowiązkiem zmiany tytułu, czyli należy postąpić jak w tym wpisie.

 24. Dorota pisze:

  Witam, mam pytanie odnośnie egzekucji długu po fuzji banków (mam na myśli art.788 kpc). Co w przypadku, gdy bank wystawi BTE a następnie połączy się z innym bankiem. Czy „nowy” bank może dochodzić spłaty długu na swoją rzecz?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Dorota, we wpisie wszystko jest wyjaśnione, także na okoliczność łączenia banków (to są spółki akcyjne).

 25. łukasz pisze:

  jeśli w drodze cesji nabyłem wierzytelność to oczywiście będę musiał tę umowę do pozwu załączyć, żeby wykazać swoją legitymację.
  mogę w takiej umowie zamazać cenę sprzedaży (bo nie chce żeby druga strona wiedziała za ile kupiłem) jeśli umowę poświadczy mi za zgodność z oryginałem radca prawny?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   No cóż, to jest przerobienie dokumentu, więc nie sugeruję zamazywania. Ale jak ktoś to poświadczy (chociaż nie powinien) to nie powinno być problemu.

   • kam pisze:

    zawsze można zrobić notarialny wyciąg z umowy
    a ani adwokaci, ani radcowie prawni nie mają uprawnień do sporządzania wyciągu

 26. Kam pisze:

  Witaj,
  Zastanawia mnie, czy wnioskując o nadanie klauzuli przeciwko spadkobiercom dłużnika, należy uiścić 50 zł od każdego ze spadkobierców, czy wystarcza jedna opłata. Jaka jest praktyka sądów ?

 27. Maciej pisze:

  Witam,
  w artykule napisaliście Państwo cyt”Równie niedopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. odpowiedzialnym za długi spółki na podstawie art. 299 ksh.”

  nie mogę nigdzie znaleść podstawy do nie nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawego w sytuacji gdy wyrok/ nakaz został był dochodzony na podstawie 299 ksh od członków zarządu??

  Prosiłbym o jakieś naprowadzenie… Jak dla mnie jest to wyrok/nakaz jak każdy inny.

  Pozdrawiam
  MAciej

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Maciej, nie chodzi o to, że art. 788 kpc nie działa przy wyroku stwierdzającym odpowiedzialność z art. 299 ksh. Oczywiście działa i po wyroku można dokonywać zmian po stronie wierzyciela. W tym wpisie chodzi o to, że na postawie art. 788 kpc nie można rozciągać odpowiedzialności za długi spółki na członków zarządu.

 28. Maciej pisze:

  Dziękuje za rozjaśnienie, chyba już wczoraj była za bardzo zmęczony aby zrozumieć znaczenie.

  Pozdrawiam
  Maciej

 29. Maciej pisze:

  Witam,
  to ja mam jeszcze jedno pytanie. Sytuacja kuriozalna.
  Złożono wniosek o nadanie klauzuli na rzecz następcy prawnego i Sąd Rejonowy oddalił wniosek uzasadniając iż umowa złożona do wniosku jest odpisem (xero).
  Oczywiście do wniosku złożyłem poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie od notariusza.
  Na postanowienie SR złożyłem zażalenie i poszło do drugiej instancji.
  Sąd Drugiej instancji oddalił zażalenie, uzasadnienie w ogóle ale to w ogóle nie jest związane z tym tematem – ogólnie zlepek dziwnych tez plus wywody dotyczące pełnomocnika, którego w sprawie brak.
  No i tu rodzi się moje pytanie, Co teraz??
  Na marginesie ten sam Sąd w innych sprawach bez żadnego problemu nadaje na rzecz następcy klauzule, tylko co ciekawe jeden Sędzia ma z tym problem.

  Z poważaniem
  Maciej

 30. Maciej pisze:

  hmmm. to rozumiem że Państwo prawa nie chroni… Rozumiem dwuinstancyjność ale dwa Sądy popełniły błąd i nic nie można z tym zrobić??

 31. Maciej pisze:

  ale zakładając że mam racje to moje pytanie brzmiało czy jest jeszcze jakaś forma odwołania/zażalenia/skargi na to postanowienie. Kwota z tego tyt. nie jest oszałamiająca ale zawsze 1200zł.

 32. Maciej pisze:

  I o to mi chodziło. Jasno i klarownie. Trochę dziwne no ale …
  dziękuje za odpowiedz.

 33. Czarna pisze:

  Witam,
  bank wystawił BTE, sąd nadał klauzulę wykonalności, komornik umorzył egzekucję 08.11.2008r.
  Następnie bank sprzedał dług firmie windykacyjnej, która to w 02.2013r wystąpiła do sądu o nakaz zapłaty. Dłużnik złożył zarzut przedawnienia.
  Jak liczyć bieg przedawnienia w przypadku firmy windykacyjnej?
  Od momenty umorzenia egzekucji komorniczej czy od momentu wymagalności spłaty kredytu?

 34. Radek pisze:

  Witam, mam pytanie dot. formy umowy – przepis mówi o poświadczeniu podpisu, czy wobec tego nie będzie stanowiło problemu, jeżeli tylko podpis cedenta będzie poświadczony notarialnie?

  Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Radek, świetne pytanie! Przyznam, że trudne.. Dokumentem przejścia ma być umowa, ona wymaga oświadczeń woli dwóch stron. Tymczasem tylko jedna podpisała w odpowiedniej formie. To może budzić wątpliwości…. Trudno rozstrzygnąć, ja bym jednak złożył wniosek z tym jednym podpisem.

 35. Agnieszka pisze:

  Witam,
  mam pytanie chodzi mi o złożenie wniosku o przeniesienie klauzuli wykonalności dot. dłuznika osoby fizycznej którego numeru pesel nie znam, tylko adres zamieszkania z poprzedniego tytułu.
  Czy muszę podać numer pesel dłużnika??

 36. Grzegorz pisze:

  Panie Karolu, mam pytanko jaki sad jest właściwy do złożenia tytułowego wniosku – dla: dłużnika, wierzyciela pierwotnego, czy wierzyciela przyszłego albo sąd który wydał pierwotny tytuł egzekucyjny?

 37. Karol Sienkiewicz pisze:

  Grzegorz, pierwotny.

 38. Katarzyna pisze:

  Postanowieniem Sądu w sprawie o naruszenie posiadania wierzyciel mógł powrócić do starego miejsca zamieszkania . Po skierowaniu wezwania do opuszczenia lokalu przez komornika do dłużnika na 8 dni przed planowaną eksmisją dłużnik darował mieszkanie córce. Tytuł wykonawczy jest na poprzednich właścicieli ( rodziców ). Chcę skorzystać z art. 788kpc.& 1 i wystąpić o przeniesienie tytułu wykonawczego na obdarowaną. Dysponuje jednak tylko kserokopią aktu notarialnego , przesłanego przez pełnomocnika dłużników do komornika czy to wystarczy , bo czytałam , że potrzebny jest oryginał . Jeśli nie wystarczy to jak go zdobyć ?

 39. Katarzyna pisze:

  Mam pytanie-gdy komornik zajmie kwotę z planu podziału należącą do dłużnika dokonując cesji,gdy obowiązek wobec wierzyciela wygasł ale dokonano zabezpieczenia na podst.przysądzenia własności wobec nabywcy.Nabywca tymczasem składa wnioski egzekucyjne u dwóch innych komorników a komornik pierwszy przelewa im pieniądze z majątku dłużnika.Chodzi o tzw.bezumowny czynsz którego dochodzi licytant.Sąd nadzorujący egzekucję nie sprawdził przelewów komornika a skarg na komornika jeszcze nie rozpoznano.Komornik który licytował mieszkanie dłużnika,teraz działa jak pełnomocnik nabywcy i zmierzają wspólnie by zrujnować dłużnika.Co w takiej sytuacji ma zrobić dłużnik,którego nie stać na prawnika a cała egzekucja sądowa wskazuje na duże uchybienia?Proszę o odp.

 40. Karol Sienkiewicz pisze:

  Katarzyna, to blog dla wierzycieli, więc raczej nie pomogę.

 41. Katarzyna pisze:

  Super i dzięki,gdyż przyzwyczaiłam się do braku jakiejkolwiek odpowiedzi

 42. Tomasz pisze:

  Dzień dobry,

  Ciekaw jest Pańskiej opinii oraz doświadczeń w przedmiocie uzyskiwania klauzuli wykonalności stwierdzającej przejście uprawnień, w sytuacji gdy wierzytelność stwierdzona została dwoma tytułami:
  1. nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności na rzecz zbywcy wierzytelności,
  2. postanowieniem komornika o przyznaniu zbywcy wierzytelności kosztów bezskutecznego postępowania egzekucyjnego.

  Czy w takiej sytuacji osoba która nabyła wierzytelność zarówno wynikającą z nakazu zapłaty, jak i z postanowienia komornika musi złożyć dwa wnioski o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień (jeden w stosunku do nakazu, drugi w stosunku do postanowienia), czy też wystarczające będzie uzyskania klauzuli wykonalności jedynie na nakaz?

 43. Kuba pisze:

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika.
  Dysponuję aktem poświadczenia dziedziczenia, gdzie wskazanych jest dwóch spadkobierców – matka i córka.

  Matka jednak ostatnio zmarła. W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy mogę złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko samej córce, załączając akt poświadczenia dziedziczenia po dłużniku, gdzie widnieje matka i córka?

  Czy muszę prowadzić najpierw postępowanie spadkowe po matce ustalić, że jedynym spadkobiercą jest córka i wtedy wnosić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko córce?

  pozdrawiam 🙂

 44. Maciej pisze:

  Witam serdecznie,
  kupiłem nieruchomość od osoby, która nabyła ją na licytacji komorniczej i, na podstawie art. 999 par 1 kpc (w nowym brzmieniu), uzyskała prawomocne przysądzenie własności. Nie wyeksmitowała z tej nieruchomości ludzi, którzy zamieszkiwali ją przed licytacją i byli jej pierwotnymi właścicielami. Teraz ja muszę to zrobić. Czy mogę w tym celu wykorzystać prawomocne przysądzenie własności uzyskane przez poprzednika + umowa sprzedaży, na mocy której nabyłem nieruchomość czy czeka mnie proces o eksmisję ? Jeśli ten pierwszy wariant wchodzi w grę to czy komornik winien prowadzić egzekucję na podstawie starego tytułu + umowa sprzedaży czy muszę występować o nadanie klauzuli wykonalności na moją rzecz ? Nie bardzo wiem czy to możliwe, bo przecież na tytuł z 999 par 1 kpc klauzuli się nie nadaje …
  Z góry dziękuję za odpowiedź !

  • WS pisze:

   Nie nadaje się klauzuli bo nie trzeba, ale to nie znaczy, że nie można 🙂
   Zobacz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 roku (III CZP 20/06) na temat postanowienia komornika o kosztach z art. 770[1] gdzie klauzuli nadawać nie trzeba, ale SN przyjął, że można (pogląd na końcu uzasadnienia). Dlatego wg mnie nie można nowelizacji art. 999 KPC czytać w ten sposób, że pogorszyła ona pozycję wierzycieli, względem poprzedniego stanu prawnego, i że nie można by było teraz uzyskiwać klauzuli przez nabywającego nieruchomość od wierzyciela.

 45. Monika pisze:

  Panie Karolu,
  dużo rozmawiamy tu o następstwie prawnym przy egzekucji o świadczeń pieniężnych.
  Lecz jak rozumiem, art. 788 kpc znajdzie zastosowanie również do tytułu wykonawczego w sprawie o wydanie nieruchomości – gdy wymieniony w tytule wierzyciel sprzeda nieruchomość, bezprawny posiadacz nadal będzie musiał ją opuścić, a nabywca będzie miał prawo wstąpić w prawa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
  Jakie jest Pana zadnie?

 46. Lech pisze:

  A jeśli zmiana nazwiska nastąpiła po powstaniu wierzytelności, ale przed pozwaniem? Czy powód musi wykazywać w pozwie zmianę nazwiska pozwanego zawsze, czy tylko w razie takiego zarzutu?

 47. Hanna pisze:

  Witam. Proszę o odp. Kupiłam Spółkę której dłużnik był winien pieniądze. Posiadam nakaz zapłaty , ale nie mam tytułu wykonawczego na swoje nazwisko tylko na poprzedniego właściciela ( spółka ta sama) Wierzyciel pisze,że zaskarży czynności komornicze bo działa na podstawie klauzuli nadanej wcześniej. Czy egzekucja długu bez nadania nowej klauzuli może być nieważna. Sprawa przejęcia spółki miała miejsce prawie 10 lat temu. Czy mogło dojść do przedawnienia skoro nie mam klauzuli na swoje nazwisko?

 48. Jan pisze:

  Dzień Dobry. Ja mam podobne pytanie do jednego z powyższych, ale trochę inne jednak. Czy po złożeniu przez dłużnika skargi na czynności komornika i po umorzeniu nieprawidłowo prowadzonej egzekucji mogę jako wierzyciel ponownie wystąpić o egzekucję? Przejąłem Spółkę Akcyjną ojca, zmieniłem nazwę i adres, ale nie wystąpiłem o nadanie nowej klauzuli. Komornik ściągał dług na podstawie postanowienia nadanego na ojca i Sąd umorzył egzekucję. Czy mogę teraz wystąpić o klauzulę i na jej podstawie wznowić postępowanie egzekucyjne?

 49. Grzegorz pisze:

  Witam. Proszę podpowiedzieć jak postąpić w sytuacji gdy w dniu 15.11.2015 odkupiłem wierzytelność (cesja) w postaci prawomocnego postanowienia sądu II instancji z dnia 10.11.2015 (jeszcze bez nadanej klauzuli) , a w niedługo potem okazało się, że komornik sądowy na wniosek innego wierzyciela z innej sprawy zajął tę wierzytelność (zajęcie komornika z dnia 20.11.2015) . Nie zdążyłem uzyskać klauzuli na siebie więc jeszcze nie zawiadomiłem dłużnika o dokonanej cesji , a mogło dojść do realizacji zajęcia komorniczego i przelaniu pieniędzy do komornika.
  Jest szansa to jakoś odkręcić, zablokować czynności komornika abym nie stracił pieniędzy zapłaconych za przelew wierzytelności ?

 50. Krzych pisze:

  Witam.
  Dwa lata temu kupiłem- jako pakiet- kilkanaście wierzytelności od syndyka masy upadłości.
  Tylko jedna z nich była stwierdzona nakazem zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności na rzecz upadłej spółki akcyjnej. Umowa cesji wierzytelności została zawarta w zwykłej formie pisemnej (bez notarialnego poświadczenia podpisów). Spółka już nie istnieje, postępowanie upadłościowe zakończone.
  Czy istnieje teraz jakiś sposób uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi z omawianego nakazu zapłaty?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Krzych, sprawa jest wątpliwa. Można by to rozważać, ale należałoby zbadać tę umowę przelewu.

 51. Artur pisze:

  Dzień dobry, mam następującą sytuację: wierzyciel X uzyskał tytuł wykonawczy, który składał się z tytułu egzekucyjnego z nadaną klauzulą wykonalności w formie pieczęci i dodatkowo dołączonego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, następnie wierzytelność została zbyta i nowy wierzyciel Y w lipcu 2015 roku uzyskał klauzulę wykonalności na swoją rzecz, poprzez dołączenie postanowienia o nadaniu klauzuli do wcześniejszego tytułu wykonawczego, jednakże nie zaopatrzono tytułu wykonawczego w kolejną pieczęć -nie umieszczono nowej klauzuli na tytule wykonawczym. Czy Pana zdaniem taki tytuł uprawnia do prowadzenia egzekucji na rzecz nowego wierzyciela Y ?
  pozdrawiam Artur

 52. Ewa pisze:

  Witam
  Proszę o pomoc. Potrzebny jest mi wzór wniosku do sądu o przepisanie wierzyciela w tytule egzekucyjnym. Tytuł ten musi być przepisany z mojego ojca na mnie na podstawie odbytej cesji wierzytelności.
  Proszę o prostą i jasną formę 🙂
  Z góry dziękuję.

 53. Michał pisze:

  Panie Mecenasie, czy przepis ten stosujemy także jeżeli zmienił się pełnomocnik a w postanowieniu klauzulowym wskazano, że tytuł wydano poprzedniemu pełnomocnikowi? Czy nie ma to znaczenia skoro wierzyciel jest ten sam?
  Pozdrawiam!

 54. jakub pisze:

  1Czy umowa podpisana miedzy cedentem a cesjonariuszem bez obecnosci notariusza jest ważna?
  2 Kto może poswiadczyc podpis w mysl art 788
  2Czy podpianie jeszcze raz tej samej umowy u notariusza stwierdza nieważność wczesniejszego podpisu i całej umowy i czy można tak zrobić ?

 55. Ewelina pisze:

  Dzień dobry, mam następujące pytanie: czy należy zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności gdy w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło przejście SKOKU przez inny bank. Czy nowy bank powinien uzyskać klauzulą na siebie? Z góry dziękuje za odpowiedź.

 56. lukasz pisze:

  A jak jest opłata za klauzulę przeciwko dwóm spadkobiercom? 50 zł czy 2x 50zł?

 57. Marsjano pisze:

  Dzień Dobry! 🙂
  Panie Mecenasie,
  przedsiębiorstwo jednoosobowe przekształciło się w sp. z o.o.
  Przedsiebiorstwo jednoosobowe miało swoich Dłużników. Rozumiem, że aktualnie wierzytelności firmy jednoosobowej przeszły na sp. z o.o. Jednak, czy firma jednoosobowa nadal może sama „egzekwować” długi czy jednak sp. z o.o. jest jedyną osobą prawną uprawnioną obecnie do „egzekwowania” ? Upraszczając – czy sp. z o.o. musi składać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności czy przekształcone przedsiębiostwo jednoosobowe może nadal spokojnie „prowadzić” egzekucję ?
  Z góry dziękuje 🙂
  Pozdrawiam i życzę pięknego dnia Wam wszystkim !

 58. Anna pisze:

  Szanowny Panie Mecenasie,
  badam aktualnie temat nadania klauzuli wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa w związku z utratą przez mojego dłużnika bytu prawnego z uwagi na to, że spółka ta nie przerejestrowała się z rejestru handlowego do KRS (odpowiedzialność SP wynika z art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o KRS (Dz.U. 1997.121.770).
  Dysponuję już tytułem wykonawczym przeciwko dłużnej spółce, na podstawie którego toczy się aktualnie postępowanie egz.,a zatem zgodnie z w/w ustawą powinnam przepisać klauzulę na SP. Uprzejma prośba o przyjrzenie się mojej koncepcji działania:
  1. wnoszę o zawieszenie postępowania egz. i wydanie z akt sprawy tytułu wykonawczego,
  2. składam wniosek o nadanie klauzuli na SP z ograniczeniem jego odpowiedzialności do nabytego mienia i płacę 50,00 zł;
  3. do wniosku dołączam oryginał tytułu (choć chyba niekoniecznie, mogę wnosić o odpis i wtedy dodatkowo 6,00 zł) oraz oryginał zaświadczenia uzyskanego przeze mnie z sądu, z którego wynika, że podmiot się nie przerejestrował (tu jak rozumiem konieczny jest już oryginał ewentualnie kopia poświadczona przez notariusza?)
  4. po uzyskaniu klauzuli wykonalności na SP składam do komornika tytuł z wnioskiem o podjęcie postępowania z udziałem SP jako następcy prawnego dłużnika (?) (tak jak np. w przypadku spadkobiercy)
  5. w między czasie staram się o ujawnienie w KW zmiany właściciela nieruchomości

 59. Anna pisze:

  Dzień dobry. Mam pytanie,jak zadziałać w sytuacji,jeżeli Sąd oddalił mój wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci na rzecz następcy prawnego z powodu,iż na umowie przelewu był podpis jedynie nabywcy . Jak to ma się do przepisu art . 788&1 kpc.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anna, to jasne – jeden podpis to za mało do umowy, chyba nie trzeba tego tłumaczyć.

   • Lech pisze:

    @Anna, może dlatego, że nie było podpisu zbywcy?

    @Karol, właśnie nie jest oczywiste, skoro wg kpc, formą pisemną jest posiadanie umowy z podpisem kontrahenta, a nie koniecznie z naszym podpisem.

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Lech, żartujesz chyba…. Od kiedy to umowa może nie mieć podpisu drugiej strony? Odróżnij proszę podpis od formy podpisu…

     • Lech pisze:

      Cite: „wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron”

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Jasne, ale wtedy trzeba pokazać oba dokumenty, podpisany przez jedną i przez drugą stronę. To w sumie taki elementarz zawierania umów.

     • Lęgu pisze:

      Gdyby tak bylo, to do zachowania formy pisemnej przepis nakazywalby posiadanie podpisu obu stron, a wyraznie tego nie robi. Zatem ja to rozumiem inaczej. Skoro ja potrzebuje tylko podpisu kontrahenta, to taki papier mam, a dowodem zawarcia umowy przeze mnie jest samo moje oswiadczenie. Forma pisemna mimo to jest zachowana. Obydwa podpisy bylyby wskazane, gdyby jakis podmiot trzeci chcial wykazac zawarcie umowy przez obie strony, ale tu nie mamy takiego przypadku.

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      O rety, nie wiem co napisać. Co innego umowa a co innego jednostronne oświadczenie… Art. 78 dotyczy tego i tego. To naprawdę jest proste.

     • Lech pisze:

      Co „o rety”? Trochę konkretów poproszę, a nie takie wrzaski 😉 Nie piszę o oświadczeniu woli, tylko o umowie. Cyt.: „Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczenia woli [czyli tej umowy, bo czego innego] podpisanych przez *jedną* ze stron”. Zatem – wymieniłem się z kontrahentem podpisaną przez drugą stronę umową – jest to wystarczające do uznania, że do zawarcia umowy w formie pisemnej doszło.

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Lech, umowa może być zawarta w trybie wymiany dokumentów – na jednym egzemplarzu jest podpis kupującego, na drugim sprzedającego i umowa jest zawarta. Rzadko, ale jednak spotykana formuła. To jest jasne. Ale pytanie Anny było takie, że cyt.: „na umowie przelewu był podpis jedynie nabywcy”. To chyba oczywiste, że jeden podpis to za mało.

     • Lech pisze:

      Moim zdaniem twoja odpowiedź jest niejako poza tematem – bo tu nie jest problemem, że jest jeden podpis, tylko że jest to podpis nabywcy, a nie zbywcy. Co zresztą składam na karb niedokładnego przedstawienia stanu faktycznego przez @Annę, bo nie sądzę, aby myślała ona, że można „sobie samemu” podpisać cesję, aby móc uzyskać na siebie klauzulę wybranej dowolnie wierzytelności. Natomiast gdyby tym jednym podpisem był podpis zbywcy, to, opierając się na 78kc, należałoby to uznać za dowód zawarcia umowy na piśmie.

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Lech, 78 kc to nie jest 788 kpc. A stan faktyczny był taki jaki był, przynajmniej Anna taki przedstawiła.

     • Lech pisze:

      No tak, ale wczoraj jeszcze stałeś na stanowisku, że umowa to zawsze z dwoma podpisami, dziś już, że jednak może być jeden, umniejszając niby ważność takich umów określeniem, że „są rzadkie” 😉

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Lech, stałem na stanowisku, że „jeden podpis to za mało”. I nadal stoję. To za mało. Potrzebne są dwa podpisy. I czasami zdarza się, że mogą być na różnych dokumentach. Co tu jest jeszcze do wyjaśnienia?

     • Lech pisze:

      Choćby to dlaczego to za mało, skoro 78kc mówi, że wystarczy podpisać samemu i się wymienić?

     • łukasz pisze:

      no ale w tym przypadku trzeba byłoby moim zdaniem przedłożyć oba dokumenty,
      wnioskodawca przedłożył jeden i dlatego było oddalenie

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      łukasz, no właśnie, tak to mogło wyglądać i sąd nie mógł orzec inaczej.

     • Lech pisze:

      Czy jeśli – będąc pożyczkodawcą – będę miał umowę pożyczki podpisaną tylko przez pożyczkobiorcę, i pójdę do sądu, aby mi zasądził roszczenie, to sąd powinien mi oddalić powództwo?

     • łukasz pisze:

      ja bym jednak nie mieszał nadawania klauzuli z postępowaniem, w którym będzie przeprowadzone pełne postępowanie dowodowe 😉

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      łukasz, ja też nie 🙂

 60. piotr pisze:

  Czy jeżeli wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego przelał w umowie cesji (forma zachowana) na mnie wierzytelność – z wyłączeniem zasądzonych kosztów postępowania sądowego – mam szansę uzyskać tytuł wykonawczy na swoją rzecz, czy zmiana dopuszczalna jest wyłącznie gdy przedmiotem cesji jest cała kwota wynikająca z tytułu egzekucyjnego? Dziękuję za odpowiedź.

 61. piotr pisze:

  Czy jeżeli wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego przelał w umowie cesji (forma zachowana) na mnie wierzytelność – z wyłączeniem zasądzonych kosztów postępowania sądowego – mam szansę uzyskać tytuł wykonawczy na swoją rzecz, czy zmiana dopuszczalna jest wyłącznie gdy przedmiotem cesji jest cała kwota wynikająca z tytułu egzekucyjnego? Dziękuję za odpowiedź.

  • Wojciech pisze:

   Piotr, oczywiście możesz wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności na Twoją rzecz co do tej części wierzytelności, która została na Ciebie przelana. Nie powinno być z tym żadnych problemów.

 62. Teresa pisze:

  Witam
  Co w przypadku cesji wierzytelności zawieszenie klauzuli wykonalnosci na podstawie art.396 kpc .Nakaza zapłaty postępowaniu nakzowym z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

 63. Łukasz pisze:

  Dzień dobry mam takie pytanie , miałem dług w Polskiej Telefonii Cyfrowej Era. Następnie Sąd w Warszawie wydał w 2002 roku nakaz zapłaty opatrzony tytułem wykonawczym w 2003 roku. Komornik pierwsza egzekucje zrobił w 2008 umorzył w 2009. Następnie firma zmieniła nazwę na T mobile w 2011 i komornik następna egzekucje zrobił w 2012 używając tego starego tytułu wykonawczego dla Polskiej Telefonii Cyfrowej egzekwując dług dla firmy T mobile bez przeniesienia tytułu wykonawczego na nowego wierzyciela, dopisując tylko na postanowieniu – ze jako wierzyciel jest T mobile (dawna Polska Telefonia Cyfrowa) . Następnie egzekucje umorzył w 2013 roku. Kolejna egzekucja 2015 – z tym samym starym tytułem zawieszona w 2016 i następnie zajął mi konto bankowe we wrześniu 2017. Nadal nie został przeniesiony tytuł wykonawczy na nowego właściciela i komornik posługuje się starym. Pytanie jest jeżeli przez 3 lata po zmianie nazwy właściciela nie został przeniesiony tytuł wykonawczy na nowego – ja mogę podnieś zarzut przedawnienia – gdyż rachunki telefoniczne przedawniają się po 3 latach zgodnie z art 118 kpc i uchylić się od spłaty zgodnie z art 117 kcp? Proszę o dopowiedż 😉

 64. Damian pisze:

  Czy jeśli cesja wierzytelności została dokonana po umorzeniu przez komornika egzekucji a w umowie cesji jest zapis że przedmiotem cesji są również koszty egzekucji poniesione przez pierwotnego wierzyciela, to czy nowy wierzyciel musi o te koszty wnosić powództwo? Czy też na podstawie tytułu wykonawczego, gdzie przejdzie na niego uprawnienie, będzie je mógł egzekwować? Koszty te ujawnione są na tytule wykonawczym przez komornika.

 65. Damian pisze:

  Czy jeśli cesja wierzytelności została dokonana po umorzeniu przez komornika egzekucji a w umowie cesji jest zapis że przedmiotem cesji są również koszty egzekucji poniesione przez pierwotnego wierzyciela, to czy nowy wierzyciel musi o te koszty wnosić powództwo? Czy też na podstawie tytułu wykonawczego, gdzie przejdzie na niego uprawnienie, będzie je mógł egzekwować? Koszty te ujawnione są na tytule wykonawczym przez komornika w postaci pieczęci.

 66. Katarzyna pisze:

  Była już wcześniej odpowiedź, że sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd pierwotny, który wydał klazulę wykonalności. Czy jest tak też, jeśli nastąpiła zmiana w obszarze podlegającym danemu sądowi rejonowemu? Mam stare orzeczenie o eksmisji z klauzulą wykonalności wydaną przez sąd X, który był właściwy wtedy ze względu na adres dłużnika i adres lokalu. Teraz sądem właściwym jest sąd Y, którego w roku wydania wyroku nie było. Adres dłużnika i lokalu nie zmienił się. Boję się, że jak złożę do sądu X, to mi powiedzą, że ten adres nie podlega im, a jak złożę do sądu Y, to wyślą do sądu X. Co najlepiej zrobić?

 67. Mateusz pisze:

  Witam, mam następujący problem. Złożyłem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego przedkładając umowę cesji z podpisem cedenta poświadczonym przez notariusza i z moim podpisem (cesjonariusza) bez poświadczenia przez notariusza. Sąd Rejonowy oddalił wniosek z uwagi na brak poświadczenia mojego podpisu przez notariusza. Czy słusznie?

 68. Mateusz pisze:

  Czy na umowie cesji wierzytelności wystarczy notarialnie poświadczony podpis cedenta, czy konieczne jest także poświadczenie podpisu cesjonariusza?

 69. Leszek pisze:

  Wierzyciel zmarł i dwoje spadkobierców chce wystąpić o przepisanie klauzuli na siebie. Zastanawiamy się, czy mamy wystąpić obydwoje (jeden wniosek – opłata 50 zł czy 2×50 zł?), czy jednak możliwe jest wystąpienie przez jednego spadkobiercę z żądaniem klauzuli dla dwojga (jedno postanowienie spadkowe – opłata 50 zł czy 2×50 zł?)?

 70. Ewa pisze:

  Mam pytanie. Wiem, że osoba, która jest mi winna zapłatę za wydany towar zmienia notorycznie nazwy swojej spółki, unikając uregulowania płatności wobec mojej firmy. Co robić w takim przypadku? Jak go złapać? Dziękuję za pomoc.

  • Lech pisze:

   Zmiana „nazw firm” spółek, które dłużnik posiada, nie ma żadnego znaczenia w kontekście twoich wierzytelności przypadających od tej osoby.

 71. Ania81 pisze:

  witam, po pół roku prowadzenia bezowocnej egzekucji komorniczej komornik zawiesił postępowanie z uwagi na art. 819 kpc. W jaki sposób mogę ustalić kto jest spadkobiercom dłużnika?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *