Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Ujawnienie wierzytelności w KRS

Oprócz wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych możesz upublicznić dane dłużnika w inny sposób. Jak?

Zamieścić wpis w dziale IV Krajowego Rejestru Sądowego.

Każdy, kto miał w ręku odpis z KRS wie, że rejestr ten (a właściwie jego najważniejszą część, czyli rejestr przedsiębiorców) składa się z sześciu działów.

W dziale IV ujawnia się dane o sytuacja majątkowej spółek lub innych podmiotów (np. stowarzyszenia) wpisanych do rejestru przedsiębiorców – części KRS (osoby fizyczne nie są tam wpisywane). Jeżeli przeglądałeś odpis z KRS to wiesz, że dział ten przeważnie nie zawiera wpisów.

Jak zatem zmienić ten stan rzecz i właściwie po co?

Reguluje to art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

3) oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;

Odmiennie, niż przy RDN wpis wierzytelności może dotyczyć tylko podmiotów wpisanych do KRS, zaś wpis może być dokonany wyłącznie na wniosek. Sąd nie wyręczy więc Ciebie, Wierzycielu, i nie złoży z urzędu takiego wniosku. Również komornik tego nie zrobi.

Należy też wspomnieć, że wpis może dotyczyć każdego rodzaju wierzytelności, a więc nie tylko pieniężnej (czyli korzystniej, niż jest to uregulowane w RDN).

Wniosek o wpis wierzytelności składasz na urzędowym formularzu KRS-Z41. Najłatwiej pobierać wnioski ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek składasz w Sądzie Rejonowym (Rejestrowym) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika. We wniosku musisz podać nazwę organu wydającego tytuł wykonawczy (a więc najczęściej oznaczenie Sądu wraz z podaniem wydziału), datę wydania tytułu i sygnaturę sprawy. Nie możesz zapomnieć o samej wierzytelności – w przypadku wierzytelności pieniężnej podaj jej kwotę, a w przypadku niepieniężnej – opis tej wierzytelności.

Do wniosku musisz dołączyć odpis tytułu wykonawczego oraz wezwanie do spełnienia świadczenia wraz z dowodem jego doręczenia. Oczywiście powinny to być oryginały lub odpowiednio poświadczone kopie.

Jak wszystko w sądach, także i ten wniosek podlega opłacie  – musisz wydać 300 zł (do ewentualnego zwrotu przez dłużnika). Na szczęście również w tym postępowaniu nie musisz płacić 250 zł za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W sumie postępowanie to nie jest skomplikowane. Ok., ale po co w ogóle je wszczynać?

Uważam, że warto z kilku powodów:

Po pierwsze dane o Twojej wierzytelności będą sygnałem ostrzegawczym, swego rodzaju „straszakiem” dla podmiotów, które będą badać odpis z KRS choćby w celu uzyskania podstawowych danych przyszłego kontrahenta, a Twojego dłużnika. Tym sposobem może on bardzo szybko odczuć skutki niewykonywania swoich zobowiązań. Będzie więc żywotnie zainteresowany spłatą długów.

Po drugie dane te będą umieszczone w KRS przez 7 lat, chyba, że będzie wydane orzeczenie sądowe (np. o pozbawieniu tytułu wykonalności), wierzytelność spłacona w całości lub wspólnie z dłużnikiem złożysz oświadczenie o wygaśnięciu zobowiązania. A przez 7 lat koniunktura może się odwrócić (nawet kilka razy).

Po trzecie w relacjach gospodarczych często dochodzi do zbywania wierzytelności i ich wzajemnego potrącania. Dzięki temu potencjalny nabywca łatwo dowie się o Twojej wierzytelności.

Po czwarte w końcu od początku 2012 roku ma ruszyć internetowy dostęp do pełnych danych Krajowego Rejestru Sądowego (oby tylko nie tak koszmarny jak EPU). Każdy i od ręki będzie mógł sprawdzić dział IV.

Może dzięki temu ta część odpisu z KRS nieco „ożyje” i będzie Ci łatwiej odzyskać pieniądze?

 

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech | blog o wekslach Kwiecień 16, 2012 o 23:10

1. Co to jest PEU?

2. “Do ewentualnego zwrotu przez dłużnika” – ta ewentualność wynika z faktu, że dłużnik może być niewypłacalny, czy też są jeszcze inne sytuacje, kiedy dłużnik nie będzie zobowiązany do zwrotu tej opłaty?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 17, 2012 o 12:53

@Lech, EPU, dzięki 🙂
Co do zwrotu sąd nie przysądza bowiem tych kosztów wierzycielowi. Dlatego taniej jest spowodować wpis z urzędu.

Odpowiedz

Kinga Maj 20, 2013 o 12:28

Witam,
a jak mam nakaz zapłaty i klauzulę z E-sądu, to też muszę potwierdzać notarialnie?
Jak ten druk wypełnić: w części B zaznaczam innego wnioskodawcę, w części B2 podaję czyj adres – wierzyciela czy dłużnika?
Mogę dołączyć przedsądowe wezwanie do zapłaty?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 20, 2013 o 16:15

Kinga, super pytanie, przyznam, że nie miałem takiej sprawy. Oryginał tytułu wykonawczego ma postać elektroniczną, wydrukowany nakaz zapłaty i postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności stanową odpis. Pewnie możesz przeprowadzić poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem przez notariusza – musiałby on porównać pismo wydrukowane z tymi, znajdującymi się w systemie teleinformatycznym.. Ale czy będzie chciał to zrobić? Trzeba by to z nim ustalić. Dalej: w części B2 wpisz Twój adres korespondencyjny. Możesz dołączyć to przedsądowe wezwanie. Ale po co?

Odpowiedz

Marlena Wrzesień 10, 2015 o 12:19

Witam, ja z kolei mam taką sytuację, w której dłużnik zobowiązał się w akcie notarialnym do zapłaty wierzytelności do końca tego roku, także termin wymagalności wierzytelności jeszcze nie minął. Jednocześnie niestety mam informację, iż dłużnik próbuje wyprowadzić majątek ze spółki i najprawdapodobniej będzie chciał ogłosić upadłość. Chciałabym zabezpieczyć wierzytelność mojej firmy, jednakże nie widzę żadnego prawnego sposobu, wpis do KRS chyba nie wchodzi w grę skoro wierzytelność jest jeszcze niewymagalna zgodnie z ustaleniami w akcie notarialnym i w ten oto sposób jestem w kropce.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 10, 2015 o 15:27

Marlena, możesz zabezpieczyć w postępowaniu zabezpieczającym. Ale trzeba się napracować, by to zrobić. KRS nie ma z tym nic wspólnego.

Odpowiedz

Katarzyna Lipiec 9, 2018 o 12:15

Czy zaległości podatkowe można wpisać do KRS? Ordynacja takiej możliwości nie przewiduje.

Odpowiedz

Ewa Luty 13, 2019 o 20:14

A jak “spowodować” wpis wierzytelności do KRS z urzędu? 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: