Świadkowie nie opóźnią egzekucji

Prasa ciągle pisze o ostatniej nowelizacji kpc, ale głównie w kontekście przepisów ogólnych procedury cywilnej oraz zniesienia postępowania gospodarczego. Egzekucję jakoś się pomija, niesłusznie.

Egzekucja to odzyskanie pieniędzy, a pieniądze w gospodarce są jak krew. Prasa przypomni sobie o dochodzeniu wierzytelności w razie jakiejś spektakularnej wpadki komornika albo upadłości. Ale co zrobić, tak widać musi być.

Egzekucja powinna przebiegać jawnie. Co nie znaczy, że komornik musi zawiadamiać o czynnościach egzekucyjnych. Wyjątkowo tylko wzywa się wierzyciela a jeszcze rzadziej dłużnika. I bardzo dobrze, komornik powinien bowiem działać jak japoński ninja, z ukrycia 🙂

Jeżeli jednak dłużnik jest obecny przy czynnościach (np. podczas zajęcia w mieszkaniu czy firmie) to ma prawo żądać przywołania świadków, ale nie więcej niż dwóch. W niektórych sytuacjach na obecność świadków leżeć będzie w interesie komornika (może zapobiec skargom). Ale głównie zależy na tym dłużnikowi. Dlaczego? Bo komornik musi ich wezwać, jak dłużnik tego zażąda, a czasami nie ma kogo wezwać.

A jak ich nie wezwie to naraża się na skargę i nawet na uchylenie czynności. A cenny czas leci…

Takie sytuacje są dość częste. I komornik wtedy naprawdę nie może wiele zrobić. A wszystko za sprawą treści art. 812 § 1 kpc:

Wierzyciel i dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.

Porównajmy to z art. 812 § 2 kpc:

Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.

Różnica jest taka: „obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona” pozwala na pominięcie świadków tylko w razie nieobecności dłużnika.

Na szczęście najnowsza nowelizacja, uchwalona na bardzo pracowitym posiedzeniu 19 sierpnia 2011 r., zmienia ten stan prawny i nadaje art. 812 § 1 kpc brzmienie:

Wierzyciel i  dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, chyba  że zachodzi obawa,  że wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja  będzie udaremniona. Świadków przywołuje się w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony.

Jeżeli więc oczekiwanie na świadków żądanych przez dłużnika miałby się przeciągnąć i udaremnić egzekucję, komornik nie będzie na nich czekał.

I bardzo dobrze. Sądzę, że to powinno przyspieszyć dochodzenie wierzytelności. Twoich pieniędzy.

 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zajęcie nadpłaty podatku

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *