Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Uciekający zbieg…

Jak już wspominałem  krytyce poddano (mimo generalnych pochwał) nowelizację kpc z 19 sierpnia 2011 r. (w teraz właściwie 16 września) w zakresie zbiegu egzekucji. Teraz ta krytyka jeszcze się wzmogła. I chyba słusznie.

O co właściwie chodzi?

Otóż aktualnie, w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej (czyli skierowania egzekucji) do tej samej rzeczy lub prawa, sąd rozstrzyga, kto prowadzi dalszą egzekucję w całości. Wynikało to z takiego zwrotu użytego w art. 773 § 1 kpc:

który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić łącznie egzekucje w trybie właściwym dla danego organu.

Było to dość jasne i pozwalało na sprawne rozstrzyganie „zbiegów”.

A jak zmieniono ten przepis? Otóż także w § 773 § 1 kpc do powyższych słów dodano:

łącznie egzekucje z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg egzekucji.

Widać zatem, że rozstrzygniecie zbiegu będzie miało już węższą formę i dotyczyć będzie tylko danego prawa lub rzeczy. Ok., ale to jeszcze nie tragedia.

Ale prawdziwego bigosu narobił nowy art. 773 (2) kpc, który mówi, że jeżeli zbieg egzekucji dotyczy tylko niektórych praw i do dalszej egzekucji z tych praw wyznaczony zostanie organ administracyjny, to sąd rozstrzygając zbieg wyda z urzędu temu organowi dalszy tytuł wykonawczy.

A to z kolei będzie trwać, wymaga ściągnięcia akt, etc. A takich zbiegów egzekucji może być tyle, ile praw lub rzeczy zostanie zajętych. Czyli dużo. A czasami nawet bardzo dużo. I skorzysta na tym dłużnik, bo sprawy będą się ciągnąć. Niestety.

Rację mają więc sędziowie Sądu Rejonowego w Łodzi pisząc krytycznie:

Jako sędziom orzekającym w sekcji egzekucyjnej łatwo nam sobie wyobrazić, co będzie się działo przy takim uregulowaniu zbiegów egzekucji.

Ich propozycja na sensowne rozwiązanie zbiegów wydaje się prosta i oczywista: niech to od razu przepis (bez udziału sądu) rozstrzyga, który organ – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić egzekucję.

Jest już precedens. Od 2010 r. obowiązuje bowiem art. 773 § 2 (1) kpc, zgodnie z którym w razie zbiegu egzekucji sądowej prowadzonej na postawie nakazu wydanego w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) to dalszą egzekucję prowadzi komornik sądowy.

I tyle. Jedno zdanie i wyjaśnia wszystko.

A co na to autorzy nowelizacji kpc z sierpnia 2011 r.? Otóż profesor Feliks Zedler, niekwestionowany autorytet w zakresie egzekucji, powiedział, że:

Komisja Kodyfikacyjna zdawała sobie sprawę z problemu, jak rodzą sprawy o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji, który wynikł i zapewne będzie jeszcze narastał w związku z urynkowieniem komorników. Rzecz w tym, że nie chcieliśmy przyjąć automatycznej regulacji, która w razie zbiegu przekazywała dalszą egzekucję czy to komornikowi, czy organowi administracyjnemu, gdyż racjonalna decyzja powinna uwzględniać zakres czynności poszczególnych organów i ich zaawansowanie. Uznaliśmy więc, że elastyczne rozwiązanie, czyli każdorazowa decyzja sądu, będzie lepsze. Jednocześnie nowela stanowi, że w tych sprawach orzekać mogą referendarze sądowi, byle była ich w sądach egzekucyjnych odpowiednia liczba.

Ciekawe tylko, czemu w EPU nie było tego dylematu…

A na koniec wspaniały tekst sędziów z Łodzi, godzien zacytowania w każdym blogu poświeconym dochodzeniu wierzytelności:

Zbyt długo toczące się postępowania egzekucyjne już od dawna są bolączką i rzutują na konkurencyjność polskiej gospodarki. Ze smutną fascynacją obserwujemy więc działania ustawodawcy, który po raz kolejny przedłożył wątpliwą czystość naukowych koncepcji nad potrzeby praktyki, utrudniając i komplikując działania organów stosujących prawo i dając do ręki nierzetelnym dłużnikom jeszcze jeden środek przedłużania egzekucji.

Bolączka, problemy, spadek konkurencyjności. Nic dodać, nic ująć.

 

 

 

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daniel Sierpień 20, 2013 o 10:51

Witam, odnośnie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej mam takie pytanie – czy dobrze rozumiem ten przepis, wnosząc, że jeżeli np. zbieg zostanie rozstrzygnięty w ten sposób, że komornik ma prowadzić w dalszym ciągu postępowanie egzekucyjne, to gdyby się okazało, że obowiązek stwierdzony tytułem wykonawczym administracyjnym nie istniał (art. 59 par. 1 pkt 2 in fine ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), to trzeba by(po rozstrzygnięciu tego zbiegu) wnieść powództwo przeciegzekucyjne (art. 840 par. 1 pkt 1 kpc) by temu przeciwdziałać i doprowadzić do umorzenia egzekucji w tym zakresie?
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 20, 2013 o 10:52

No cóż, staram się pomagać wierzycielom, a to pytanie jakby od dłużnika…

Odpowiedz

Daniel Sierpień 25, 2013 o 21:58

Nie, to hipotetyczna sytuacja, nad którą się zastanawiam. Zresztą dotyczy sytuacji, gdyby egzekucja wobec danej osoby była niesłusznie prowadzona, gdyż obowiązek nie istnieje. Chodzi mi tylko o ogólne zasady – czy idę myślowo, interpretacyjnie w dobrym kierunku?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 2, 2013 o 10:20

IMHO to poprawne myślenie.

Odpowiedz

OLA Luty 17, 2016 o 17:11

Dobrze, że takie miejsce jak ten Blog istnieje. Szkoda, że nie mogę w nim przeczytać bardzo konkretnej informacji: czy można zająć już zajętą kwotę wierzytelności od trzeciodłużnika i powiedzieć: “to ja jestem ten właściwy” (komornik).
I jak to się ma np. do wyboru komornika, skoro wchodzi inny i zabiera wszystko?
Jako wierzyciel zostaję bez pieniędzy, ale za to z poczuciem krzywdy.
Jak to jest Panie mecenasie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 17, 2016 o 17:19

OLA, ale co jest? Przecież moja praca polega na tym, żeby być skutecznym. A że inni wierzyciele nie są to już nie moja sprawa.

Odpowiedz

OLA Luty 17, 2016 o 18:43

Ja tylko pytałam nieśmiało, czy można zająć już zajęte i “zatwierdzone” przez trzeciodłużnika, bo w tej sytuacji tracę choćby dlatego, że skorzystałam z wyboru komornika, bo wchodzi tzw. właściwy czyli z miejsca siedziby dłużnika…

Odpowiedz

AGATA Maj 4, 2016 o 14:02

Dzień dobry, chciałabym się podpytać, jak wygląda sytuacja z prowadzeniem przez komornika postępowania egzekucyjnego po zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, w związku z prowadzonym przez komornika postępowaniem na podstawie elektronicznego tytułu? Co do zasady zbieg następuje do jednego składnika i komornik prowadzi postępowanie po zbiegu tylko do tego prawa/rzeczy, do której nastąpił zbieg. Czy powyższa zasada znajduje też zastosowanie w przypadku zbiegu, o którym mowa w art. 773 par. 2 (1). Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: