Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Małe ale korzystne zmiany w rękojmi przy sprzedaży nieruchomości

Wystartował już system informowania o sprzedaży nieruchomości w Internecie. A ostatnio zaczął działać także system subskrypcji – niemal codziennie rano dostaję informację o sprzedaży rzeczy, wg wskazanych przeze mnie kryteriów. Te informacje pewnie mogły być bogatsze w treści, ale dajmy jeszcze komornikom szansę.

Jeżeli ktoś dzięki temu systemowi znajdzie interesującą nieruchomość i będzie chciał ją nabyć w przetargu (a taki jest sens zamieszczania ogłoszeń w sieci) to musi wpłacić rękojmię, czyli 10% sumy oszacowania.

Rękojmia ta taka gwarancja rzetelności nabywcy. Jeżeli bowiem ktoś złoży rękojmię, wygra przetarg, ale nie uiści reszty ceny, to utraci rękojmię. W sumie jest to bardzo zbliżone do pierwotnego znaczenia tego słowa, swoistej gwarancji.

Rękojmię można wnosić przed przetargiem, także bezpośrednio przed. Zdarzało się więc, że licytanci przynosili gotówkę i kładli ją na stole w sądzie (tam sią licytacje) jako rękojmię. Komornik liczył, pisał protokół, tracił czas. Wygodnie nie było, a do tego przedłużało całe postępowanie. Żeby ulżyć komornikom ustawodawca w osławionej już nowelizacji kpc, wprowadził małą zmianę w tym zakresie. Otóż od 3 maja 2012 r. art. 962 § 1 otrzyma brzmienie:

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zmiana polega po prostu na dodaniu wyrażenia „najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg”.

Rękojmię można nadal będzie wnieść gotówką, ale jeżeli przetarg będzie w poniedziałek, to w piątek trzeba się udać do komornika i wpłacić rękojmię. A przy przelewach trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze przelew idzie jeden dzień. Liczy się bowiem wpływ na konto komornika.

Jest też i druga istotna zmiana regulacji rękojmi. Otóż obecnie jest tak, że osoba, która wygra przetarg i nie uiści ceny, traci prawa wynikające z przybicia, a rękojmia przepada. I był to przepadek dosłowny, bowiem zgodnie z art. 969  § 3 kpc

Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a resztę przelewa się na dochód Skarbu Państwa.

Czyli zyskiwał fiskus, a nie wierzyciel. Ale od 3 maja 2012 r, będzie inaczej. Skarb Państwa zrezygnował bowiem z tych przychodów na Twoją rzecz, wierzycielu. Powyższy przepis będzie bowiem brzmiał tak:

Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.”

Czyli budżet otrzyma pieniądze dopiero po umorzeniu egzekucji. A to oznacza nieco więcej pomiędzy do podziału. Dawno nie widziałem przepisu, w którym fiskus rezygnuje z pieniędzy, choćby symbolicznych…. Przypadek czy już tendencja?

{ 17 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Patrycja Grudzień 10, 2013 o 14:08

Pisałam do pana na fb. Mąż sprawdził akta a sądzie ale dowodu wpłaty na konto komornika nie było. Znajdowało się ono w aktach komornika. Co więcej data zaksięgowania wadium była z dnia 5 grudnia, a 4 była licytacja. Czy nie powinno być tak, że Sąd przed rozpoczęciem licytacji powinien mieć wadium wpłacone do depozytu sądowego?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 10, 2013 o 16:09

Liczy się data wpływu do komornika.

Odpowiedz

Patrycja Grudzień 10, 2013 o 17:01

A czy nabywcy przejęli również służebność? A akcie pisze, że jest to dożywotnia i nieodpłatna służebność mieszkania polegająca m.in na opiece w chorobie i nie mocy starczej. Czy teraz ci państwo będą musieli zajmować się teściami?

Odpowiedz

Patrycja Grudzień 10, 2013 o 17:08

Dokładnie coś takiego
NIEODPŁATNA I DOŻYWOTNIA SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA MIESZKANIA NA RZECZ MAŁŻONKÓW …., POLEGAJĄCA NA PRAWIE WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA PRZEZ NICH WSPÓLNIE Z JEDNEGO POKOJU I KUCHNI W BUDYNKU MIESZKALNYM, Z UŻYWALNOŚCIĄ INNYCH POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ, SŁUŻĄCYCH DO CODZIENNEGO UŻYTKU WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM BUDYNKU, SWOBODNEGO PORUSZANIA SIĘ PO CAŁYM OBEJŚCIU ORAZ ZAPEWNIENIU IM ODPOWIEDNIEJ OPIEKI I PIELĘGNOWANIA W RAZIE CHOROBY LUB NIEMOCY STARCZEJ, A TAKŻE NIEODPŁATNIE I DOŻYWOTNIE UŻYTKOWANIE DZIAŁKI GRUNTU O POWIERZCHNI TRZYDZIEŚCI ARÓW POŁOŻONEJ W GRANICACH USTALONYCH PRZEZ STRONY

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 10, 2013 o 20:40

Proszę zapoznać się z art. 1000 kpc. W zasadzie ten blog służyć ma wierzycielom…

Odpowiedz

Edyta Maj 11, 2015 o 23:01

W dniu 8 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Wyrok Zaoczny (skarga pauliańska), uznając za bezskuteczną umowę darowizny 1/2 udziału dłużnika w nieruchomości gruntowej , która to umowa zawarta została między pozwanym ojcem, jako obdarowanym i synem, jako darczyńcą.
Wyrok jest prawomocny z klauzulą wykonalności.
Chciałabym w postępowaniu egzekucyjnym przymierzyć się do licytacji za wierzytelności.
W związku z powyższym mam następujące pytania odnośnie procedury:
1. W jaki sposób wystąpić do Komornika, abym mogła przystąpić do licytacji połowy udziału we własności nieruchomości za wierzytelności (nie mam gotówki)?
2. Rozumiem, że jako wierzyciel alimentacyjny jestem zwolniona z kosztów egzekucyjnych (byłam zwolniona również z kosztów w spr skargi pauliańskiej), czy będę musiała gotówką wpłacić wadium (nie mam gotówki)? Nawet, jeżeli pożyczę pieniądze na wadium, nie mogę zaliczyć gotówki na poczet ceny. Będę musiała zwrócić dług. Jak przeprowadzić egzekucję całkowicie bezgotówkowo dla mnie. Nie mam ŻADNEJ GOTÓWKI. Zaległości alimentacyjne wystarczą z powodzeniem na poczet ceny.
Uprzejmie proszę o wskazówki – nie mam pieniędzy i nie mogę zapłacić ŻADNYCH kosztów komorniczych lub innych związanych z licytacją. Chcę przejąć nieruchomość – jestem współwłaścicielką.

Odpowiedz

Edyta Maj 11, 2015 o 23:03

W dniu 8 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Wyrok Zaoczny (skarga pauliańska), uznając za bezskuteczną umowę darowizny 1/2 udziału dłużnika w nieruchomości gruntowej , która to umowa zawarta została między pozwanym ojcem, jako obdarowanym i synem, jako darczyńcą.
Wyrok jest prawomocny z klauzulą wykonalności.
Chciałabym w postępowaniu egzekucyjnym przymierzyć się do licytacji za wierzytelności.
W związku z powyższym mam następujące pytania odnośnie procedury:
1. W jaki sposób wystąpić do Komornika, abym mogła przystąpić do licytacji połowy udziału we własności nieruchomości za wierzytelności (nie mam gotówki)?
2. Rozumiem, że jako wierzyciel alimentacyjny jestem zwolniona z kosztów egzekucyjnych (byłam zwolniona również z kosztów w spr skargi pauliańskiej), czy będę musiała gotówką wpłacić wadium (nie mam gotówki)? Nawet, jeżeli pożyczę pieniądze na wadium, nie mogę zaliczyć gotówki na poczet ceny. Będę musiała zwrócić dług. Jak przeprowadzić egzekucję całkowicie bezgotówkowo dla mnie. Nie mam ŻADNEJ GOTÓWKI. Zaległości alimentacyjne wystarczą z powodzeniem na poczet ceny.
Uprzejmie proszę o wskazówki – nie mam pieniędzy i nie mogę zapłacić ŻADNYCH kosztów komorniczych lub innych związanych z licytacją. Chcę przejąć nieruchomość – jestem współwłaścicielką.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Maj 13, 2015 o 22:29

Edyta,
1. musisz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Jako wierzyciel alimentacyjny jesteś zwolniona od ponoszenia kosztów (tak samo jak w sprawie skargi pauliańskiej).
2. przysługuje Ci prawo przejęcia nieruchomości zarówno jako wierzycielowi, jak i współwłaścicielowi – po II licytacji nieruchomości nalezy złożyć wniosek i uiścić rękojmię. Z rękojmi zwolnione są osoby, których prawo ujawniono w opisie i oszacowaniu nieruchomosci (art. 964 kpc).
Zachęcam do zapoznania się z wpisem na blogu: https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2012/11/27/przejecie-na-wlasnosc-nieruchomosci-dluznika/ i szeroką dyskusją pod nim, gdzie poruszane były również kwestie wierzycieli alimentacyjnych.

Odpowiedz

Dorka Lipiec 5, 2015 o 09:45

Witam.Jeśli egzekucja rozpoczęła się przed zmianą art 969 par.3 kpc a licytacja nieruchomości odbyła się już po zmianie przepisu to jak powinno być potraktowane wadium które uległo przepadkowi?

Odpowiedz

Karolina Rokicka Lipiec 6, 2015 o 15:55

@Dorka, te zmiany nie były wielkie, więc traktowanie rękojmi również się co do zasady nie zmienia:
przed nowelizacją: § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a resztę przelewa się na dochód Skarbu Państwa.
po nowelizacji: § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Ponadto w przepisach przejściowych nie ma mowy o tymczasowym stosowaniu do spraw wszczętych przed wejściem w życie ustawy, dawnego brzmienia par. 3

Odpowiedz

Dorka Lipiec 6, 2015 o 16:37

To jak będzie traktowana rękojmia której przepadek orzekł sąd w 2013 r.?
Czy wg przepisów przed zmianą powinna być przelana po licytacji i uprawomocnieniu się postanowienia na konto Skarbu Państwa?
Czy wg nowych przepisów czeka do końca egzekucji i wchodzi w skład sumy uzyskanej z egzekucji( i jest chyba dzielona miedzy wierzycieli?).

Tego nie rozumiem 🙁

Odpowiedz

Dorka Lipiec 6, 2015 o 22:17

Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a resztę przelewa się na dochód Skarbu Państwa.

W mojej małej główce rodzi się tu wizja że po prawomocnym postanowieniu sądu o przepadku wadium,komornik mówi ile go kosztowała sprzedaż i resztę przelewa na konto Skarbu Państwa i dalej toczy się egzekucja czyli kolejna np.sprzedaż.

Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.”

A tu rozumiem że też pokrywa się koszty sprzedaży ale reszta zostaje i jest do podziału(wchodzi w skład sumy uzyskanej z egzekucji).A na konto Skarbu Państwa idzie jak egzekucja jest umorzona.

No tak sobie to wytłumaczyłam,jestem kompletnym laikiem 😀

Odpowiedz

Dorka Lipiec 5, 2015 o 10:23

i jeszcze jedno pytanie :)Czy jeśli brałam udział w licytacji i moje nazwisko widnieje na protokole mogę dostać jakieś zaświadczenie że byłam?Na licytacji po wpłaceniu wadium nie dostałam żadnego potwierdzenia.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Lipiec 6, 2015 o 16:08

@Dorka, z przepisów to wprost nie wynika, ale co do zasady powinnaś dostać jakieś potwierdzenie, że dokonałaś wpłaty kwoty rękojmi

Odpowiedz

Dorka Lipiec 6, 2015 o 16:38

I dziękuję za odpowiedź !!!!!!! 🙂

Odpowiedz

Jacek Czerwiec 12, 2016 o 22:32

Witam mam pytanie czy przy sprzedaży na licytacji dwuch udziałów po 1/2 w nieruchomości należących do różnych osób wadium powinno być wpłacone jako całość do obu udziałów czy do każdego z osobna i czy jest jakieś orzecznictwo w tej materii ?

Odpowiedz

Basia Czerwiec 20, 2017 o 13:06

Witam
Czy wpłacona przelewem na konto komornika kwota wadium powinna być przekazana na depozyt sądowy przed postanowieniem o przybiciu czy po postanowieniu? Czy na te terminy są jakieś przepisy?
Z góry dziękuje za odpowiedź 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: