Egzekucja z uposażenia służb mundurowych

Jakiś czas temu, pod wpisem dotyczącym ograniczeń w egzekucji z wynagrodzenia pojawiło się pytanie dotyczące egzekucji z uposażenia przysługującego osobie będącej członkiem służb mundurowych. Wobec tego, że dość dobrze nam policjantów drogówki (chociaż nie jestem dumny z tej znajomości), postanowiłem przyjrzeć się temu problemowi nieco bliżej, dorzucając też żołnierzy.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o policji z uposażenia policjanta mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy oraz w innych przepisach szczególnych stosowanych do wynagrodzeń za pracę.

Uposażenie podlegające potrąceniu, czyli odpowiednik wynagrodzenia w cywilu, również zostało w ustawie określone, co nieco ułatwia sprawę. Nie ma bowiem wątpliwości, które pojawiają się przy interpretacji kodeksowego pojęcia „wynagrodzenia”.

A więc do uposażenia policjanta, z którego można dokonywać potrąceń, zalicza się wyłącznie: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań (a więc takich, które wykraczają poza obowiązki służbowe) oraz świadczenie wypłacane zwolnionemu policjantowi w określonych przypadkach. Natomiast odprawa z tytułu zwolnienia ze służby podlega egzekucji w tym trybie wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych. Tych dodatków w policji, które podlegają egzekucji, jest sporo: dodatek za stopień, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatek stołeczny, dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem, dodatek instruktorski, dodatek lotniczy, dodatek kontrolerski, dodatek specjalny i dodatek terenowy. Mają one charakter stały.

I nie pytajcie mnie proszę, ile wynosi dodatek za opiekę nad koniem.

Oznacza to z kolei, że do tej części uposażenia, które jest wolne od potrąceń, zaliczają się pozostałe składniki wynagrodzenia, przykładowo nagrody (motywacyjne, roczne, jubileuszowe) czy też należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Podobnie kwestię tę reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wskazując (w art. 103 ust. 1), iż z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę. Również tutaj ustawa precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie uposażenia żołnierza, z którego można dokonywać takowych potrąceń, zaliczając do niego uposażenie zasadnicze i dodatki do wynagrodzenia, dodatkowego uposażenia rocznego, dodatkowe wynagrodzenie powierzone z tytułu powierzenia czasowego pełnienia obowiązków służbowych oraz niektóre z należności przysługujących żołnierzowi zwolnionemu. Podobnie jak w przypadku funkcjonariuszy policji, odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Tak więc policjanci i wojskowi mają nieco korzystniejsze reguły potrąceń niż pracownicy. Już wiem, o czym opowiem panom z drogówki przy następnym spotkaniu 🙂

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

22 Komentarze do tego wpisu post

 1. Nie mogłem się powstrzymać – Policjantom, którym powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości miesięcznej 15% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

 2. Joanna pisze:

  Proszę o informację czy Policjantowi komornik może zajmować połowę tzw. 13-stki? Dziękuję

  • Krzysztof pisze:

   13-stka jak to pani nazywa jest ujęta w ustawie o Policji jako nagroda roczna a ta nie podlega zajęciom.

 3. zosia pisze:

  jak należy postąpić kiedy funkcjonariusz służb mundurowych mając zajęcie komornicze składa oświadczenie o przekazaniu jednorazowego świadczenia innego niż uposażenie na rachunek osoby trzeciej ( dla mnie to ucieczka z kasa przed komornikiem bo ma zajęty rachunek bankowy ).czy można przekazać pieniądze na ten rachunek

 4. Magdalena pisze:

  Witam. Czy komornik moze zajac gratyfikacje urlopowa w wojsku ?
  Przyslugujaca raz w roku. Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam.

 5. kamila pisze:

  czy komornik moze zająć premie z wojska za ćwiczenia rotacyjne? dłuznik jest na ochotnika w wojsku

 6. Michał pisze:

  Czy komornik może zajać swiadczenie mieszkaniowe wypłacane z WAMu?

 7. Magda pisze:

  Mam zajęcie komornicze i pracuje w wojsku. Pracodawca zabrał pół 13nastki i wysłał komorników. Miał prawo? Jeśli nie, to co teraz?

 8. Krzysztof pisze:

  To zależy czy jesteś pracownikiem cywilnym czy dzielnym wojakiem w mundurze bo wnioskuje że pracownikiem cywilnym bo pracujesz w wojsku, gdybyś służył byłbyś mundurowym. Jeśli pracownik cywilny wojska to może pracodawca zabrać, jeśli jesteś mundurowym podlegasz pod ustawę o wojsku polskim i nagroda roczna potocznie nazywana 13-stką nie może być zajęta.

  • Magdalena pisze:

   Źle się określiłam jestem mundurowym, kontrakt. Pracodawca wysłał połowę 13nastki. Co w takim wypadku mam zrobić, minęło już ponad pół roku. Jest szansa zwrotu?

 9. Krzysztof pisze:

  Zawsze jest szansa weź ustawę do ręki tam jest wszystko napisane , udaj się do dowódcy garnizonu tam skąd masz wypłacane uposażenie i przedstaw że jesteś żołnierzem a nie pracownikiem cywilnym i nagroda roczna należy Ci się w całości. A z koro panie w płacach nie znają się na przepisach będą musiały z własnej kieszeni pokryć ci poniesione szkody, zawsze możesz oddać sprawę do Sądu Pracy ale to ostateczność.

 10. Krzysztof pisze:

  Art. 103. 1. Z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
  2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie wymienione w art. 72 ust. 1, dodatkowe uposażenie roczne, o którym mowa w art. 83, dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 88, odprawę z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94, i należności pieniężne wymienione w art. 95 pkt 1 i 2.
  2a. Z uposażenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się potrąceń na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej, wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.
  3. Odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 1.
  4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek pobranych przez żołnierza zawodowego do rozliczenia, które potrąca się z uposażenia, i innych należności, o których mowa w art. 73, w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń dokonywanych z innych tytułów.

  Ustawa o Wojsku Polskim
  ztych artykułów ustawy mogą ci zabrać reszta nie wymieniona w tych ustawach jest bezpieczna poczytaj sobie te artykuły i będziesz wiedziała z czego Ci mogą ściągnąć
  link do ustawy przyjemnej lektury : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031791750

 11. Krzysztof pisze:

  Wychodzi na to że mogą Ci zabrac art. 83 bo nie jest to nagroda roczna tylko dodatkowe uposażenie roczne a z uposażenia mają prawo ci zabrać mój błąd przepraszam jestem tylko strażakiem

 12. Magdalena pisze:

  Dziękować Ci bardzo! Każdy ma prawo do pomyłki, ale lektura jest do poczytania!

 13. Krzysztof pisze:

  U nas jest nagroda i dlatego nie podlega zajęciom, bardzo mi przykro Gdańsk Pozdrawia

 14. Pawel pisze:

  Czy komornik moze zabrac swiadczenie mieszkaniowe wyplacane z wojskowej agencji mieszkaniowej. Jestem żołnierzem.

 15. Kamil pisze:

  Witam, czy 13-ta pęsja wlicza się w zajęcie egzekucyjne komornicze? oraz czy dodatek za brak mieszkania? podkreślę, że jestem czynnym funkcjonariuszem Policji,

 16. Kamil pisze:

  Witam, czy 13-ta pensja wlicza się w zajęcie egzekucyjne komornicze? oraz czy dodatek za brak mieszkania? podkreślę, że jestem czynnym funkcjonariuszem Policji?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.