Egzekucja z uposażenia służb mundurowych

Jakiś czas temu, pod wpisem dotyczącym ograniczeń w egzekucji z wynagrodzenia pojawiło się pytanie dotyczące egzekucji z uposażenia przysługującego osobie będącej członkiem służb mundurowych. Wobec tego, że dość dobrze nam policjantów drogówki (chociaż nie jestem dumny z tej znajomości), postanowiłem przyjrzeć się temu problemowi nieco bliżej, dorzucając też żołnierzy.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o policji z uposażenia policjanta mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy oraz w innych przepisach szczególnych stosowanych do wynagrodzeń za pracę.

Uposażenie podlegające potrąceniu, czyli odpowiednik wynagrodzenia w cywilu, również zostało w ustawie określone, co nieco ułatwia sprawę. Nie ma bowiem wątpliwości, które pojawiają się przy interpretacji kodeksowego pojęcia „wynagrodzenia”.

A więc do uposażenia policjanta, z którego można dokonywać potrąceń, zalicza się wyłącznie: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań (a więc takich, które wykraczają poza obowiązki służbowe) oraz świadczenie wypłacane zwolnionemu policjantowi w określonych przypadkach. Natomiast odprawa z tytułu zwolnienia ze służby podlega egzekucji w tym trybie wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych. Tych dodatków w policji, które podlegają egzekucji, jest sporo: dodatek za stopień, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatek stołeczny, dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem, dodatek instruktorski, dodatek lotniczy, dodatek kontrolerski, dodatek specjalny i dodatek terenowy. Mają one charakter stały.

I nie pytajcie mnie proszę, ile wynosi dodatek za opiekę nad koniem.

Oznacza to z kolei, że do tej części uposażenia, które jest wolne od potrąceń, zaliczają się pozostałe składniki wynagrodzenia, przykładowo nagrody (motywacyjne, roczne, jubileuszowe) czy też należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Podobnie kwestię tę reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wskazując (w art. 103 ust. 1), iż z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę. Również tutaj ustawa precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie uposażenia żołnierza, z którego można dokonywać takowych potrąceń, zaliczając do niego uposażenie zasadnicze i dodatki do wynagrodzenia, dodatkowego uposażenia rocznego, dodatkowe wynagrodzenie powierzone z tytułu powierzenia czasowego pełnienia obowiązków służbowych oraz niektóre z należności przysługujących żołnierzowi zwolnionemu. Podobnie jak w przypadku funkcjonariuszy policji, odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Tak więc policjanci i wojskowi mają nieco korzystniejsze reguły potrąceń niż pracownicy. Już wiem, o czym opowiem panom z drogówki przy następnym spotkaniu 🙂

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Zajęcie nadpłaty podatku

23 Komentarze do tego wpisu post

 1. Nie mogłem się powstrzymać – Policjantom, którym powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości miesięcznej 15% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

 2. Joanna pisze:

  Proszę o informację czy Policjantowi komornik może zajmować połowę tzw. 13-stki? Dziękuję

  • Krzysztof pisze:

   13-stka jak to pani nazywa jest ujęta w ustawie o Policji jako nagroda roczna a ta nie podlega zajęciom.

 3. zosia pisze:

  jak należy postąpić kiedy funkcjonariusz służb mundurowych mając zajęcie komornicze składa oświadczenie o przekazaniu jednorazowego świadczenia innego niż uposażenie na rachunek osoby trzeciej ( dla mnie to ucieczka z kasa przed komornikiem bo ma zajęty rachunek bankowy ).czy można przekazać pieniądze na ten rachunek

 4. Magdalena pisze:

  Witam. Czy komornik moze zajac gratyfikacje urlopowa w wojsku ?
  Przyslugujaca raz w roku. Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam.

 5. kamila pisze:

  czy komornik moze zająć premie z wojska za ćwiczenia rotacyjne? dłuznik jest na ochotnika w wojsku

 6. Michał pisze:

  Czy komornik może zajać swiadczenie mieszkaniowe wypłacane z WAMu?

 7. Magda pisze:

  Mam zajęcie komornicze i pracuje w wojsku. Pracodawca zabrał pół 13nastki i wysłał komorników. Miał prawo? Jeśli nie, to co teraz?

 8. Krzysztof pisze:

  To zależy czy jesteś pracownikiem cywilnym czy dzielnym wojakiem w mundurze bo wnioskuje że pracownikiem cywilnym bo pracujesz w wojsku, gdybyś służył byłbyś mundurowym. Jeśli pracownik cywilny wojska to może pracodawca zabrać, jeśli jesteś mundurowym podlegasz pod ustawę o wojsku polskim i nagroda roczna potocznie nazywana 13-stką nie może być zajęta.

  • Magdalena pisze:

   Źle się określiłam jestem mundurowym, kontrakt. Pracodawca wysłał połowę 13nastki. Co w takim wypadku mam zrobić, minęło już ponad pół roku. Jest szansa zwrotu?

 9. Krzysztof pisze:

  Zawsze jest szansa weź ustawę do ręki tam jest wszystko napisane , udaj się do dowódcy garnizonu tam skąd masz wypłacane uposażenie i przedstaw że jesteś żołnierzem a nie pracownikiem cywilnym i nagroda roczna należy Ci się w całości. A z koro panie w płacach nie znają się na przepisach będą musiały z własnej kieszeni pokryć ci poniesione szkody, zawsze możesz oddać sprawę do Sądu Pracy ale to ostateczność.

 10. Krzysztof pisze:

  Art. 103. 1. Z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
  2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie wymienione w art. 72 ust. 1, dodatkowe uposażenie roczne, o którym mowa w art. 83, dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 88, odprawę z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94, i należności pieniężne wymienione w art. 95 pkt 1 i 2.
  2a. Z uposażenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się potrąceń na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej, wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.
  3. Odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 1.
  4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek pobranych przez żołnierza zawodowego do rozliczenia, które potrąca się z uposażenia, i innych należności, o których mowa w art. 73, w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń dokonywanych z innych tytułów.

  Ustawa o Wojsku Polskim
  ztych artykułów ustawy mogą ci zabrać reszta nie wymieniona w tych ustawach jest bezpieczna poczytaj sobie te artykuły i będziesz wiedziała z czego Ci mogą ściągnąć
  link do ustawy przyjemnej lektury : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031791750

 11. Krzysztof pisze:

  Wychodzi na to że mogą Ci zabrac art. 83 bo nie jest to nagroda roczna tylko dodatkowe uposażenie roczne a z uposażenia mają prawo ci zabrać mój błąd przepraszam jestem tylko strażakiem

 12. Magdalena pisze:

  Dziękować Ci bardzo! Każdy ma prawo do pomyłki, ale lektura jest do poczytania!

 13. Krzysztof pisze:

  U nas jest nagroda i dlatego nie podlega zajęciom, bardzo mi przykro Gdańsk Pozdrawia

 14. Pawel pisze:

  Czy komornik moze zabrac swiadczenie mieszkaniowe wyplacane z wojskowej agencji mieszkaniowej. Jestem żołnierzem.

 15. Kamil pisze:

  Witam, czy 13-ta pęsja wlicza się w zajęcie egzekucyjne komornicze? oraz czy dodatek za brak mieszkania? podkreślę, że jestem czynnym funkcjonariuszem Policji,

 16. Kamil pisze:

  Witam, czy 13-ta pensja wlicza się w zajęcie egzekucyjne komornicze? oraz czy dodatek za brak mieszkania? podkreślę, że jestem czynnym funkcjonariuszem Policji?

 17. Tom11 pisze:

  Witam chciałbym się dowiedzieć czy komornik może mi zająć gratyfikacje urlopowo jestem żołnierzem zawodym.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *