Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Egzekucja z uposażenia służb mundurowych

Jakiś czas temu, pod wpisem dotyczącym ograniczeń w egzekucji z wynagrodzenia pojawiło się pytanie dotyczące egzekucji z uposażenia przysługującego osobie będącej członkiem służb mundurowych. Wobec tego, że dość dobrze nam policjantów drogówki (chociaż nie jestem dumny z tej znajomości), postanowiłem przyjrzeć się temu problemowi nieco bliżej, dorzucając też żołnierzy.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o policji z uposażenia policjanta mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy oraz w innych przepisach szczególnych stosowanych do wynagrodzeń za pracę.

Uposażenie podlegające potrąceniu, czyli odpowiednik wynagrodzenia w cywilu, również zostało w ustawie określone, co nieco ułatwia sprawę. Nie ma bowiem wątpliwości, które pojawiają się przy interpretacji kodeksowego pojęcia „wynagrodzenia”.

A więc do uposażenia policjanta, z którego można dokonywać potrąceń, zalicza się wyłącznie: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań (a więc takich, które wykraczają poza obowiązki służbowe) oraz świadczenie wypłacane zwolnionemu policjantowi w określonych przypadkach. Natomiast odprawa z tytułu zwolnienia ze służby podlega egzekucji w tym trybie wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych. Tych dodatków w policji, które podlegają egzekucji, jest sporo: dodatek za stopień, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatek stołeczny, dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem, dodatek instruktorski, dodatek lotniczy, dodatek kontrolerski, dodatek specjalny i dodatek terenowy. Mają one charakter stały.

I nie pytajcie mnie proszę, ile wynosi dodatek za opiekę nad koniem.

Oznacza to z kolei, że do tej części uposażenia, które jest wolne od potrąceń, zaliczają się pozostałe składniki wynagrodzenia, przykładowo nagrody (motywacyjne, roczne, jubileuszowe) czy też należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Podobnie kwestię tę reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wskazując (w art. 103 ust. 1), iż z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę. Również tutaj ustawa precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie uposażenia żołnierza, z którego można dokonywać takowych potrąceń, zaliczając do niego uposażenie zasadnicze i dodatki do wynagrodzenia, dodatkowego uposażenia rocznego, dodatkowe wynagrodzenie powierzone z tytułu powierzenia czasowego pełnienia obowiązków służbowych oraz niektóre z należności przysługujących żołnierzowi zwolnionemu. Podobnie jak w przypadku funkcjonariuszy policji, odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Tak więc policjanci i wojskowi mają nieco korzystniejsze reguły potrąceń niż pracownicy. Już wiem, o czym opowiem panom z drogówki przy następnym spotkaniu 🙂

{ 20 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Wrzesień 20, 2013 o 12:50

Nie mogłem się powstrzymać – Policjantom, którym powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości miesięcznej 15% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Wrzesień 20, 2013 o 12:53

Poprawka – aktualnie jest to 10 % kwoty bazowej.

Odpowiedz

Joanna Grudzień 30, 2014 o 13:51

Proszę o informację czy Policjantowi komornik może zajmować połowę tzw. 13-stki? Dziękuję

Odpowiedz

Krzysztof Maj 20, 2016 o 16:09

13-stka jak to pani nazywa jest ujęta w ustawie o Policji jako nagroda roczna a ta nie podlega zajęciom.

Odpowiedz

zosia Kwiecień 13, 2017 o 21:39

jak należy postąpić kiedy funkcjonariusz służb mundurowych mając zajęcie komornicze składa oświadczenie o przekazaniu jednorazowego świadczenia innego niż uposażenie na rachunek osoby trzeciej ( dla mnie to ucieczka z kasa przed komornikiem bo ma zajęty rachunek bankowy ).czy można przekazać pieniądze na ten rachunek

Odpowiedz

Magdalena Maj 11, 2017 o 20:07

Witam. Czy komornik moze zajac gratyfikacje urlopowa w wojsku ?
Przyslugujaca raz w roku. Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

krzysztof Listopad 8, 2018 o 20:03

Komornik nie może zająć dopłaty do wypoczynku, gdyż nie jest stałą składową uposażenia

Odpowiedz

kamila Październik 10, 2017 o 13:00

czy komornik moze zająć premie z wojska za ćwiczenia rotacyjne? dłuznik jest na ochotnika w wojsku

Odpowiedz

Krzysztof Listopad 8, 2018 o 20:31

W wojsku nie ma premi

Odpowiedz

Michał Luty 12, 2018 o 16:13

Czy komornik może zajać swiadczenie mieszkaniowe wypłacane z WAMu?

Odpowiedz

Magda Listopad 8, 2018 o 20:50

Mam zajęcie komornicze i pracuje w wojsku. Pracodawca zabrał pół 13nastki i wysłał komorników. Miał prawo? Jeśli nie, to co teraz?

Odpowiedz

Krzysztof Listopad 8, 2018 o 20:55

To zależy czy jesteś pracownikiem cywilnym czy dzielnym wojakiem w mundurze bo wnioskuje że pracownikiem cywilnym bo pracujesz w wojsku, gdybyś służył byłbyś mundurowym. Jeśli pracownik cywilny wojska to może pracodawca zabrać, jeśli jesteś mundurowym podlegasz pod ustawę o wojsku polskim i nagroda roczna potocznie nazywana 13-stką nie może być zajęta.

Odpowiedz

Magdalena Listopad 8, 2018 o 21:13

Źle się określiłam jestem mundurowym, kontrakt. Pracodawca wysłał połowę 13nastki. Co w takim wypadku mam zrobić, minęło już ponad pół roku. Jest szansa zwrotu?

Odpowiedz

Krzysztof Listopad 8, 2018 o 21:19

Zawsze jest szansa weź ustawę do ręki tam jest wszystko napisane , udaj się do dowódcy garnizonu tam skąd masz wypłacane uposażenie i przedstaw że jesteś żołnierzem a nie pracownikiem cywilnym i nagroda roczna należy Ci się w całości. A z koro panie w płacach nie znają się na przepisach będą musiały z własnej kieszeni pokryć ci poniesione szkody, zawsze możesz oddać sprawę do Sądu Pracy ale to ostateczność.

Odpowiedz

Magdalena Listopad 8, 2018 o 21:26

A mogę prosić konkretne informacje, jaka to ustawa?

Odpowiedz

Krzysztof Listopad 8, 2018 o 21:37

Art. 103. 1. Z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie wymienione w art. 72 ust. 1, dodatkowe uposażenie roczne, o którym mowa w art. 83, dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 88, odprawę z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94, i należności pieniężne wymienione w art. 95 pkt 1 i 2.
2a. Z uposażenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się potrąceń na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej, wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.
3. Odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 1.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek pobranych przez żołnierza zawodowego do rozliczenia, które potrąca się z uposażenia, i innych należności, o których mowa w art. 73, w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń dokonywanych z innych tytułów.

Ustawa o Wojsku Polskim
ztych artykułów ustawy mogą ci zabrać reszta nie wymieniona w tych ustawach jest bezpieczna poczytaj sobie te artykuły i będziesz wiedziała z czego Ci mogą ściągnąć
link do ustawy przyjemnej lektury : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031791750

Odpowiedz

Krzysztof Listopad 8, 2018 o 21:42

Wychodzi na to że mogą Ci zabrac art. 83 bo nie jest to nagroda roczna tylko dodatkowe uposażenie roczne a z uposażenia mają prawo ci zabrać mój błąd przepraszam jestem tylko strażakiem

Odpowiedz

Magdalena Listopad 8, 2018 o 21:49

Dziękować Ci bardzo! Każdy ma prawo do pomyłki, ale lektura jest do poczytania!

Odpowiedz

Krzysztof Listopad 8, 2018 o 21:51

U nas jest nagroda i dlatego nie podlega zajęciom, bardzo mi przykro Gdańsk Pozdrawia

Odpowiedz

Pawel Styczeń 7, 2019 o 11:38

Czy komornik moze zabrac swiadczenie mieszkaniowe wyplacane z wojskowej agencji mieszkaniowej. Jestem żołnierzem.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: