Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Nowości w postępowaniu klauzulowym c.d.

O zmianie kpc w zakresie klauzuli wykonalności już pisałem. Ale nowelizacja wprowadza również inne zmiany, o których warto wspomnieć, a które jeszcze bardziej upraszczają postępowanie klauzulowe.Tymi „nowościami” są dodane do kpc artykuły 794¹ i 7942  .

Najpierw ten pierwszy, art. 794¹ kpc

§ 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w art. 783 § 3 albo 4, rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotu kosztów postępowania umieszcza się w klauzuli wykonalności.

Przepis ten tworzy regulację dla  zwrotu kosztów postępowania klauzulowego bez nadawania klauzuli wykonalności postanowieniu w tej części, które dotyczy kosztów tego postępowania. I w zasadzie potwierdza istniejącą praktykę, wynikającą zresztą z uchwały SN z 1974 r.

Natomiast w przypadku, gdy klauzula wykonalności zostanie umieszczona w nowy, „uproszczony” sposób omawiany we wcześniejszym wpisie, również postanowienie o kosztach będzie wydane w sposób uproszczony. Tam, gdzie postanowienie o nadaniu klauzuli będzie wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, a jedynie poprzez umieszczenie jej na tytule egzekucyjnym (pieczątka), będzie zawierać także rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotów kosztów postępowania. I można z tym od razu do komornika.

Drugi nowiutki przepis dotyczy uzasadniania i doręczania postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności – nowy art. 7942  kpc

§ 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się tylko wierzycielowi. Postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności, o której mowa w art. 783 § 4, doręcza się w sposób przewidziany w art. 1311 k.p.c.

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w art. 783 § 3 albo 4, uzasadnienie postanowienia sporządza się i doręcza wierzycielowi na jego wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia wydania mu tytułu wykonawczego albo zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym.

§ 3. Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności zostało wydane bez spisywania odrębnej sentencji, dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie postanowienia.

Nie będzie już zatem sporządzania z urzędu uzasadnień w spawach, gdzie klauzula została nadana. Jeżeli, jako wierzyciel, chcesz otrzymać uzasadnienie postanowienia o nadaniu „uproszczonej” (czyli na nakazie czy wyroku) klauzuli wykonalności będziesz musiał w terminie tygodniowym złożyć wniosek do sądu o jego sporządzenie i doręczenie. Dla dłużnika obowiązywać będzie również termin tygodniowy, jednakże liczony on będzie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, przy czym otrzymywać będzie jedynie samo uzasadnienie (bez sentencji postanowienia, bo ona będzie na pieczątce). W 99% przypadków takie uzasadnienie nie było potrzebne, zatem po co marnować czas?

Pamiętaj, że postanowienia, w których sąd odmówi Ci z jakichś powodów nadania klauzuli wykonalności, będą nadal uzasadniane z urzędu.

Konsekwencje wprowadzenia tych przepisów będą bardzo podobne do omawianych poprzednio. Wyraźnie widać, jaki jest cel nowelizacji –usprawnienie i skrócenie czasu oczekiwania na tytuł wykonawczy. Ma to dosyć spore znaczenie biorąc pod uwagę, że w sytuacji, gdy jest już wydany prawomocny wyrok, dłużnik może podejmować próby ukrycia swojego majątku w okresie pomiędzy wydaniem wyroku a wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Również sporządzanie uzasadnień jedynie na wniosek wydaje się bardzo rozsądnym posunięciem. Widać, że ustawodawca wziął sobie do serca krytykę długości trwania postępowań i podjął działania chociaż na polu postępowania klauzulowego.

Pamiętaj, że zmiany te wejdą w życie 10 kwietnia 2014 r.

{ 44 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech Kwiecień 8, 2014 o 15:01

Klauzula na klauzuli? A klauzula na klauzuli na klauzuli? Nie zdarzyło mi się, abym występował o klauzulę na te 6zł opłaty kancelaryjnej i nie przypominam sobie kłopotów z tego powodu.

Odpowiedz

ppp Kwiecień 8, 2014 o 18:49

Dokładnie ja tak samo jak Lech, nigdy nie występowałem o klauzulę na 6 zł, sąd z automatu mi wpisywał na pieczątce klauzulowej 6 zł.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 8, 2014 o 21:21

Chyba przedobrzyłem z tym wpisem 🙂 Do korekty….

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 8, 2014 o 22:05

I po korekcie – wyrzuciłem kontrowersyjne zdanie.

Odpowiedz

Przemek | blog o egzekucji Kwiecień 9, 2014 o 23:22

Ale muszę przyznać, że na ustawodawcę, to się Pan Karol nie nadaje 🙂 Tenże bowiem, jak ma zrobić korektę, to zamiast wyrzucić niepotrzebne zdanie, dokłada za nim 10 nowych, sprawiających, że jeszcze mniej można z tego wszystkiego zrozumieć.

Odpowiedz

Ariel Kwiecień 14, 2014 o 14:28

Dlatego właśnie Pan Karol nadaje się na ustawodawcę, bo dokładając 10 zdań powoduje,że ustawa będzie niezrozumiała już dla nikogo, tym samym może dotyczyć wszystkiego 😉

Odpowiedz

Anna Kwiecień 16, 2014 o 15:11

Witam!
Właśnie dostałam postanowienie sądu, w którym sąd zmienia postanowienie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności i oddala wniosek o nadanie klauzuli. Pozwany wniósł skargę na orzeczenie referendarza o nadaniu kw twierdząc, że nakaz został nieprawidłowo doręczony.
Czy w takiej sytuacji przysługuje zażalenie na wydane przez sąd postanowienie? W żadnym komentarzu nie mogę znaleźć nic na ten temat,
Art. 767(3a) stanowi jedynie, że “rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza utrzymuje w mocy albo je zmienia”. Sąd orzeka tu jako sąd II instancji czy oznacza to,że zażalenie nie przysługuje?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 17, 2014 o 14:51

W kopercie powinno być pouczenie o zaskarżeniu.

Odpowiedz

adwokat Iwo Klisz Kwiecień 20, 2014 o 17:08

A ten przepis art. 794¹ § 1. kpc nie dotyczy przypadkiem wszystkich kosztów procesu? Nie wiem, czy to w związku ze świątecznym przejedzeniem, ale czegoś tu nie rozumiem.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 22, 2014 o 08:52

Iwo, może połączenie mazurka i białej kiełbasy? Bo jakież to koszty mogą być przyznane w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności?

Odpowiedz

Marlena Czerwiec 24, 2014 o 11:27

Witam Pana!
Już się pogubiłam. Mam wyrok w sprawie pracowniczej, w którym sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności w części(wynagrodzenie za jeden miesiąc). Czy aby móc skierować sprawę do egzekucji muszę na ten rygor uzyskać kaluzule wykonalności? czy sąd nada ją z urzędu? Gdzie na blogu Pan pisał,że sąd nada j z urzedu w sprawach pracowniczych. Jaka jest podtsawa prawna tego?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 24, 2014 o 13:44

Marlena, po lewej stronie pod mim zdjęciem jest wyszukiwarka bloga.

Odpowiedz

Krzysztof Lipiec 30, 2014 o 14:38

III CZP 4/05 mnie załamało.
w dużej sprawie Sąd nadał klauzulę mimo że wpłynął w terminie sprzeciw. I teraz trzeba płacić 1/5 wpisu, żeby zażaleniem usunąć tę klauzulę? Może zna Pan coś nowszego, żeby to jednak było 30 zł od zażalenia na nadanie klauzuli?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 30, 2014 o 14:45

Krzysztof, niestety, zażalenie do zażalenie i nie chce być inaczej… Może zwolnienie od kosztów z uwagi na błąd sądu?

Odpowiedz

Agata Sierpień 19, 2014 o 11:41

Panie Mecenasie, a co w przypadku gdy sąd nadał klauzulę pod wyrokiem czyli jak pan pisze w uproszczony sposób a nie wpisał w niej kosztów które poniosłam na opłatę za nadanie klauzuli? Przecież wnosiłam o takie koszty.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 19, 2014 o 11:43

Agata, wnieś o uzupełnienie.

Odpowiedz

Bogdan Styczeń 3, 2015 o 19:25

Otrzymałem wezwanie do dokonania potrąceń z renty lub emerytury. Czy na tej podstawie mogę zaskarżyć klauzulę wykonalności ?
Zawiadomienia o wszczęciu egzekucji nie otrzymałem.

Odpowiedz

Lech Styczeń 4, 2015 o 09:14

Jako organ wypłacający rentę lub emeryturę nie masz prawa do zaskarżenia klauzuli wykonalności w imieniu dłużnika.

Odpowiedz

Bogdan Styczeń 4, 2015 o 13:55

Otrzymałem to wezwanie jako dłużnik.

Odpowiedz

Lech Styczeń 4, 2015 o 14:34

Zatem wysłanie ci odpisu zajęcia emerytury/renty jest poprawną procedurą i nie jest to podstawą do uchylenia klauzuli. Skąd ten pomysł???

Odpowiedz

Bogdan Styczeń 5, 2015 o 00:15

A co z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji i z postanowieniem o przyznaniu adwokatowi kosztów zastępstwa ? Tych dokumentów komornik przysłać nie musi?

Odpowiedz

Bogdan Styczeń 5, 2015 o 09:48

Pomysł stąd, że Komornik nie przysłał mi ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI.

Odpowiedz

Bogdan Styczeń 5, 2015 o 20:22

Trochę poczytałem i:
– W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika organ egzekucyjny ma obowiązek doręczenia zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (805 kpc). Może mieć ono formę pisemnego zawiadomienia, odpisu zajęcia (np. wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego) lub protokołu zajęcia ruchomości.
Zgodnie z art. 795 §2 kpc z chwilą doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia przez niego zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Zażalenie kieruje się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu I instancji, który nadał klauzulę wykonalności (art.394-398 kpc) w terminie tygodniowym.

Odpowiedz

Bogdan Luty 1, 2015 o 12:27

Złożyłem zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Sąd jeszcze się w sprawie nie wypowiedział.
Złożyłem skargę na czynności komornika na podstawie wezwania do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury. W piątek otrzymałem od komornika zawiadomienie o umorzeniu egzekucji z emerytury (renty).
Pytanie: czy mam problem z głowy, czy może się jeszcze coś wydarzyć ?

Odpowiedz

Bogdan Luty 28, 2015 o 14:08

Problemy dopiero się zaczęły:
– Sąd wzywa mnie do uiszczenia opłaty od skargi w kwocie 300,00zł, ( trzysta złotych)
– komornik mimo, że umorzył postępowanie to wszczął kolejne pod tą samą sygnaturą akt,
– ZUS potrącił już 25 % brutto emerytury pomimo umorzenia postępowania.
Czy ktoś czyta to co napisałem?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 1, 2015 o 20:44

Bogdan, czyta, ale nie wie, co to ma wspólnego z wpisem.

Odpowiedz

Bogdan Marzec 2, 2015 o 10:40

Wpis – Dochodzenie wierzytelności-
Są dwie strony postępowania i ta strona, która ma zapłacić niekoniecznie jest tą stroną złą.
Moje pytanie : – dochodzenie wierzytelności zgodnie z prawem, czy za wszelką cenę?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 2, 2015 o 10:43

Bogdan, pytanie filozoficzne… Oczywiście, że zgodnie z prawem.

Odpowiedz

Bogdan Marzec 3, 2015 o 13:46

Może i filozofuje.
Sąd wydał postanowienie w którym zasądził na rzecz oskarżyciela prywatnego XXX łącznie kwotę yyy tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie.
Moje pytanie: – czy przed złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności pełnomocnik oskarżyciela prywatnego powinien mnie wezwać do zapłaty zasądzonej kwoty, wskazać komu i w jakim terminie mam zapłacić ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 3, 2015 o 14:39

Bogdan, nie powinien, ale może.

Odpowiedz

Bogdan Marzec 3, 2015 o 15:50

,,może” ale czy chce?
,, Jest praktyką, że pełnomocnicy stron procesowych wzywają drugą stronę do wykonania prawomocnych wyroków” ORA w mieście XXX.
Zastosowanie znajdzie tu również art. 479 do 12 & 2 kpc- dowód wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia…
Wcześniej pisałem czy za wszelką ceną? Dla zarobienia 150,00zł jakie przyzna pełnomocnikowi komornik. Pełnomocnik nie wezwał mnie do spełnienia świadczenia i się zaczęło:
-postanowienie wraz z uzasadnieniem otrzymuję 29.09.2014r.
-w dniu 02.10.2014r. Sąd nadaje klauzulę wykonalności.
– w dniu 22.10.2014r. komornik wszczyna egzekucję – na nie moje nazwisko i na nie mój pesel.
Pytania; – czy adwokat postąpił etycznie?
– czy Sąd nie powinien żądać przedłożenia wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia i dopiero wtedy nadać klauzulę wykonalności? (chodzi o zasadę równego traktowania stron). cdn.

Odpowiedz

Bogdan Marzec 6, 2015 o 11:57

Nastała cisza.
Kolejne pytanie:
– czy Sąd powinien nadać klauzulę wykonalności w sytuacji gdy postanowienie wraz z klauzulą ma trzy strony, a prawnik wpłacił tylko sześć złotych? ( o 12 zł za mało).
– czy Sąd powinien profesjonalistę wezwać do uzupełnienia braków formalnych i dopiero po ich uzupełnieniu nadać klauzulę wykonalności, czy zastosować artykuł jak przy apelacji i wniosek odrzucić?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 6, 2015 o 12:09

Bogdan, im bardziej żądasz odpowiedzi tym mniej ją otrzymasz…. A na pewno jej nie otrzymasz, jeżeli będę miał cień podejrzenia, że jesteś dłużnikiem.

Odpowiedz

Ogorek Kwiecień 13, 2015 o 15:48

Dluznikami sa nazywane w tym kraju osoby podczas gdy rzekomy wierzyciel w pozwie podal nieprawidlowy adres, wiec to ze ktos jest tak nazywany nic nie znaczy, tylko prawiczkom sie wydaje, ze moga bezkarnie okradac ludzi, ale do czasu kiedy Janosik XXI wieku zacznie zdejmowac takie hieny windykacyjne jak kroliki…..

Odpowiedz

Bogdan Marzec 6, 2015 o 14:00

Wpis styczeń 4, 2015 o 13:55

Odpowiedz

Bogdan Marzec 10, 2015 o 07:36

– Co to jest DYSKRYMINACJA?

Odpowiedz

Jakub Grudzień 7, 2015 o 16:15

Taka sytuacja: zapłaciłem nakaz zapłaty – w porozumieniu z wierzycielem. Dwa miesiące później dostaję zajęcie komornicze – dotyczy kosztów klauzuli (66 zł) i zastępstwa (15zł) oraz kosztów komorniczych. Klauzula została wystawiona miesiąc po zapłacie nakazu. Czy to nie jest przykład niecelowej egzekucji? Czy taka klauzula i koszty mogą się ostać?

dziękuję

Odpowiedz

Jarek Kwiecień 14, 2017 o 11:06

to w wypadku, kiedy powód cofa pozew, sąd wydaje postanowienie o zasadzeniu kosztów na rzecz pozwanego, to od razu z takim postanowieniem można “iść” do komornika?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 14, 2017 o 11:07

Jarek, nie można do komornika – postanowienie musi być prawomocne i mieć normalną klauzulę wykonalności.

Odpowiedz

Lech Kwiecień 14, 2017 o 11:08

@Karol – czy tu nie brakuje żadnego przecinka? 🙂
“Jarek, nie musi być prawomocne i mieć normalną klauzulę wykonalności.”

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 14, 2017 o 11:11

Lech, dodałem nawet więcej niż przecinek 🙂

Odpowiedz

Lech Kwiecień 14, 2017 o 11:14

Skojarzył mi się taki edukacyjny żarcik typu “Zabić(,) nie wolno(,) wypuścić” tylko w wersji prawniczo-cywilistycznej 🙂

Mela Maj 11, 2017 o 18:49

Witam,
Mam problem z wierzycielem. Wygrał proces a sąd zasadził koszty zastępstwa procesowego, złożyłam odwołanie, które zostało oddalone i znowu zostały zasądzone koszty . Po otrzymaniu wyroku zapłaciłam dobrowolnie koszty zasądzone w I i II instancji. Teraz pełnomocnik wezwał mnie do zapłaty kosztów postępowania klauzulowego i grozi egzekucją. Nie wiedziałam, że złożył wniosek o klauzulę. Zapłaciłam całą należność zasądzoną wyrokiem bez wezwania. Egzekucja nie była wszczynana.
Czy wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne tylko w celu wyegzekwowania kosztów postępowania klauzulowego ?

Odpowiedz

Dorota Wrzesień 11, 2017 o 21:32

Dzień Dobry, czy w sprawie gdzie nadana jest klauzula od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa , a występuje pełnomocnik – (wniosek ni e podpisał pełnomocnik) – klauzulę wypisuje się na rzecz Skarbu Państwa , z pominięciem pełnomocnika, bez przyznania kosztów, chociaż strona o nie wnosiła i doręcza się tytuł Skarbowi Państwa a nie pełnomocnikowi ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: