Opodatkowanie komorników podatkiem VAT

Jakiś czas temu jeden z Was, Drodzy Czytelnicy, zadał na blogu pytanie w sprawie opodatkowania usług wykonywanych przez komorników podatkiem VAT. Chodzi o to, że od 1 października 2015 r. komornicy zapłacą podatek VAT od świadczonych przez siebie usług. Dotąd byli z tego podatku zwolnieni (tzn. są nadal, jeszcze dwa miesiące). A wszystko zaczęło się od komorników z Holandii, o których już pisałem.

Skąd ta zmiana?

Zgodnie z obowiązującą przez ponad 10 lat interpretacją Ministra Finansów nr PP10-812-802/04/MR/1556PP z 30 lipca 2004 r. komornicy nie byli płatnikami podatku VAT, z uwagi na szczególny status jaki im przysługiwał. Uznawano ich bowiem za funkcjonariuszy publicznych, którzy wykonywali czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane im przepisami prawa. Zdaniem Ministra Finansów to wystarczyło, aby przypisać komornikowi status organu władzy publicznej, a tym samym stwierdzić, że nie jest on płatnikiem podatku VAT.

Na zmianę tego stanowiska wpływ miało orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (czyli TSUE). TSUE, odnosząc się do pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej, wskazuje, iż jest ono bardzo szerokie (orzeczenie w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii, sygn. 235/85). Obejmuje także m.in. komorników i notariuszy, którzy prowadzą działalność gospodarczą według normalnych ekonomicznych reguł, a świadczone przez nich usługi są odpłatne. Bez znaczenia jest fakt, iż działalność ta prowadzona jest w celu wykonania obowiązków związanych z interesem publicznym. Zdaniem TSUE, wszystkie usługi świadczone za wynagrodzeniem przez przedstawicieli wolnych zawodów, uważane są za podlegające opodatkowaniu VAT.

TSUE podkreśla ponadto, że komornicy nie są ani organem administracji publicznej ani nie są zatrudnieni przez podmioty wykonujące władzę publiczną. Wręcz przeciwnie – sami zatrudniają pracowników, prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, z czym wiążą się określone korzyści i ryzyka, analogiczne do tych, z którymi mają do czynienia przedsiębiorcy. Potwierdza to argumentację przemawiającą za tym, że komornicy jednak powinni być płatnikami podatku VAT.

Zdaniem Ministra Finansów, opisywane przez TSUE cechy prowadzenia działalności przez komorników (wyrok dotyczył komorników holenderskich), są takie same jak te, które cechują polskich komorników. W związku z tym polscy komornicy również podlegają obowiązkowi zapłaty podatku VAT.

Tym samym interpretacja Ministra Finansów (a dokładniej- zmiana dotychczasowej interpretacji, zgodnie z przepisem art. 14e § 1 Ordynacji Podatkowej) obróci o 180 stopni dotychczasową praktykę organów skarbowych, które uznawały, że komornicy nie są płatnikami podatku VAT. Minister Finansów wskazał w interpretacji, że komornicy będą podlegali obowiązkom związanym z byciem płatnikiem VAT od 1 października 2015 r., co związane jest z koniecznością przygotowania się do zmian, jak również z obowiązywaniem konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do organów państwa.

Jakie będą tego konsekwencje? Niestety, wysokość opłat związanych z egzekucją komorniczą wzrośnie. A to źle i dla wierzycieli i dla dłużników. Wzrosną bowiem zaliczki, zwiększy się ryzyko utraty środków jak również zmaleje kwota do podziału. O ile procent będzie teraz gorzej dla wierzycieli?

O 23 %.

I może nie będzie to takie straszne dla przedsiębiorców, który podatek VAT naliczony w fakturze od komornika sobie odliczą. Ale dla konsumentów będzie to nic innego jak zwykła podwyżka.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Lech pisze:

  Dlaczego miałoby się coś zmienić? Opłaty egzekucyjne są ustalane ustawowo – po prostu komornik będzie od nich odprowadzał VAT, a zaliczki na wydatki są tylko zaliczkami na wydatki, a nie przychodami komornika – znaczek na list nadal będzie kosztował te “5zł”, a nie “6,15zł”.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Lech, jesteś pewien? Ja nie, ale poczekajmy jeszcze dwa miesiące i zobaczymy, jak do tego podejdą komornicy.

   • Lech pisze:

    Trudno tutaj doszukiwać się innej interpretacji, przecież do dzisiejszych opłat nie doliczamy podatku dochodowego, akcyzy od prądu w gniazdku kancelarii czy opłaty za parkowanie komorniczego samochodu pod pracą. Aby można było doliczać VAT do obecnych stawek, należałoby je ustawowo podwyższyć. Podobnie na przykład u mecenasów ze sprawami z urzędu – jeśli jakieś koszty sąd zasądzi, to mecenas je sobie już sam ovatowuje. To, że przy sprawach dobrowolnych z zasądzonych 2400zł robi się dla klienta 2400zł netto to już tylko kwestia umowy.

 2. Łukasz pisze:

  Jeśli opłaty są ustalane ustawowo to nie powinno być mowy o tym, by VAT był zawarty w opłacie stosunkowej. Niestety, tak zaliczki jak i zwrot poniesionych wydatków gotówkowych przy bezskutecznej egzekucji, w księdze przychodów i rozchodów zawsze będą wykazane jako przychód. VAT ma być naliczany od przychodu. Bez znaczenia pozostaje czy to będzie zaliczka, czy zwrot wydatków, czy opłata (stała/stosunkowa, celowa/niecelowa). Komornik sądowy jest organem władzy publicznej. Status ustrojowy się nie zmienił. Komornik nie jest przedsiębiorcą, ale funkcjonariuszem publicznym. Na przestrzeni lat zmienił się jedynie sposób finansowania egzekucji sądowej. Na koniec, z ubolewaniem stwierdzam, że interpretacja Ministra Finansów jest zbyt daleko idąca. To wypaczenie idei państwa prawa, pomieszanie z poplątaniem.

  • Lech pisze:

   “nie powinno być mowy o tym, by VAT był zawarty w opłacie stosunkowej”.
   Tej tezy nie da się obronić. W ustawie o cenach zostało to łopatologicznie wyjaśnione, że cena zawiera już w sobie podatki, w tym VAT. Nawet jeśli uznamy, że ustawa o cenach nie ma tu zastosowania, to nie można dokonać rozumowania a contrario, że wówczas opłata stosunkowa nie obejmuje VAT. Obejmuje, ponieważ to, co wierzyciel jest zobowiązany do zapłaty komornikowi dokładnie ustala ustawa, natomiast to, jakie podatki z tego ma dalej zapłacić komornik jest już nieistotne.

   • Łukasz pisze:

    Opłata stosunkowa nie jest ceną. To danina publicznoprawna, tak jak podatki. Komornik nie świadczy usług, nie dyktuje cen. Zadania i kompetencje komornika określa ustawa. Nie jest tak, że “jakie podatki z tego ma dalej zapłacić komornik jest już nieistotne”. Powiedziałbym, że jest to wręcz kluczowe zagadnienie dla istnienia egzekucji sądowej. Mało tego, co do zasady koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika, a nie wierzyciela. Wierzyciel płaci… w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli ustawa stanowi, że opłata ma wynieść “x”% to nie ma racji ten, kto uważa, że VAT jest zawarty w tej opłacie. W przeciwnym razie, komornik pobierze nie “x%”, tylko “x”% minus VAT. Proporcjonalnie nie będzie to odpowiadało żadnej stawce opłaty, a to już jest wbrew ustawie. Brak jakichkolwiek racjonalnych regulacji prawnych w tym zakresie. W czyim imieniu komornik egzekwuje należności? we własnym? Czy Sąd wydaje orzeczenia we własnym imieniu? Stosując przymus, komornik korzysta z władztwa publicznoprawnego, a przez to wpisuje się w definicję organu władzy publicznej. Zresztą nikt tego nie kwestionuje. Skoro więc organy władzy publicznej, zgodnie z ustawą o VAT są od tego podatku zwolnione, to każda zmiana w tym zakresie jest, jak to już napisałem, “wypaczeniem idei państwa prawa”.

    • Jan pisze:

     Szanowny Panie , nie rób wody z mózgu społeczeństwu i nie usprawiedliwiaj się , ponieważ w Sejmie pełno Waszych lobbystów zabiegających o wprowadzenie dodatkowych możliwości zarobków , włącznie z płaceniem VAT przez dłużnika to nic innego jak opłacenie działalności gospodarczej ,komorniczej , dla którego zgodnie z prawem jest dochodem. Niech pan się nie powołuje na cywilizowane państwa zachodniej europy , gdyż nasza RP to wyjątkowa korupcyjna,przestępcza struktura państwowa , gdzie różnej maści instytucje państwowe, prywatne , banki oraz wymiar sprawiedliwości od 1945 -2016 to jedna banda mafijna. Nie będę się rozpisywał na temat Waszej ,obiektywnej działalności , ponieważ przytaczane przykłady przez media co innego pokazują , choćby jak program Państwo w Państwie . Wy na równi jesteście odpowiedzialni. Powołując się na Holandię czy Niemcy to szczyt Waszego debilizmu. W tych krajach nie zostalibyście zatrudnieni , chyba, że do sprzątanie. W Waszych rękach komornictwo to pożar społeczny.

 3. Karol Sienkiewicz pisze:

  Panowie, zapoznajcie się ze stanowiskiem komorników. Oczywiście, stanowiskiem krytycznym 🙂
  http://www.komornik.pl/wp-content/uploads/2015/07/Pismo-do-MF-w-sprawie-VAT.pdf

 4. Łukasz pisze:

  Dość długo trwało zanim ostatecznie to pismo nabrało takiego wyrazu. Lepiej późno niż wcale. Mimo to, od pierwowzoru zbytnio nie odbiega. Pozostaje dodać, że to nie wszystkie argumenty, jakie powinny zostać podniesione, ale nie wykłada się (od razu) wszystkich (najmocniejszych) kart na stół 🙂

  • zk pisze:

   Po co pisać coś co TK określił odmiennie – opłata stosunkowa zależy od rzeczywistych nakładów pracy komornika. Zamiast walczyć z wiatrakami i prowadzić akademickie dyskusje nie lepiej jest napisać pismo do wydania podobnego Rozporządzenia jak mają biegli i powiększać opłatę o należny podatek VAT ?

 5. Maciej pisze:

  Jakie dodatkowe (mocniejsze) argumenty masz na myśli?

 6. Grzegorz pisze:

  A mnie interesuje strona praktyczna. Np. jak będzie u komornika wyglądała sprawa kasy fiskalnej.
  Jestem osobą fizyczną – wierzycielem, przychodzę do komornika i składam wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy. Komornik wzywa mnie o zaliczki na wydatki. Wpłacam zaliczki np. gotówką w kancelarii komornika. I co? Dostanę na tą wpłatę paragon z kasy fiskalnej?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Grzegorz, poczekajmy, na pewno praktyka to wyjaśni.

   • zk pisze:

    W tej chwili każdy komornik musi zainstalować kasę fiskalną o ile przekroczył z tytułu świadczenia usług kwotę 20 tys. Zwolnienie z ewidencji obejmuje takie świadczenie które zostało opłacone przelewem i z treści przelewu wynika jednoznaczenie jakiej czynności dotyczy. Czyli powodzenia ! Wpada opis KM lub pocałuj mnie w d…. i w dużych kancelariach z rana rozpoczyna się analiza treści przelewów i ich adresatów. Obecny stan prawny – jako praktyk mówię uderz się w głowę.

 7. Beata pisze:

  Niby z jakiej racji mieli by nie płacic? Sa obywatelami? To niech placa

 8. Dannan pisze:

  Uważam, że niektórzy komornicy i tak źle wykonują swoją pracę, więc skoro jeszcze nie są to powinni być opodatkowani

 9. Hrimras pisze:

  Tu widać kolejne luki. Dlaczego jedni muszą, a drudzy już nie? Opodatkowanie ogólnie powinno być dokładnie przeanalizowane i nie chodzi tu tylko o ten przypadek.

 10. Artur pisze:

  Witam Panie Mecenasie

  Nie sposób zgodzić się z tezami zawartymi w artykule. Opodatkowanie wynagrodzenia komorników VAT w żaden sposób nie pogorszy sytuacji wierzycieli i dłużników, a wręcz będzie to korzystne dla dłużników czynnych podatników VAT. Nie ma żadnych bowiem podstaw żeby do dotychczas pobieranej opłaty egzekucyjnej (15 %lub 8 %) doliczać jeszcze dodatkowo VAT. Pobierana opłata jest kwotą brutto, tak zresztą jak stawki za czynności radcowskie zasądzane przez Sąd (z wyj. urzędówek) oraz przez Komorników. Wszakże Komornicy przyznając koszty zastępstwa radcowskiego nie doliczają do przyznanych kwot VATU.

  Jeżeli chodzi o zaliczki pobierane przez Komorników to ich koszt nie zdrożeje, bowiem są pobierane w wysokości poniesionych wydatków przez Komorników. Odnosząc się do wynagrodzenia komorników przy przyjęciu, iż pobranej kwocie (15 lub 8 %) znajduje się VAT to dłużnik płacący to wynagrodzenie otrzyma fakturę VAT, będzie uprawniony do odliczenia zapłaconego podatku VAT.

  Nie zmniejszy się zatem kwota do podziału dla wierzycieli.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Artur, poczekamy, zobaczymy 🙂

  • Łukasz pisze:

   Proszę bardzo 🙂
   Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 03 grudnia 2015 r. “wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług.”

   Nie ma żadnych podstaw prawnych ku temu by różnicować opłaty egzekucyjne na brutto i netto. Opłata jest daniną publicznoprawną tak jak podatki. Natomiast argumenty, choćby takie jak powyższe orzeczenie, dają podstawę do tego by VAT był doliczany do opłat egzekucyjnych. Na marginesie, sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta i długo nie zostanie.

 11. Ewa pisze:

  Hej, chcialbym Ci powiedziec, ze posiadasz naprawdę niezaprzeczalnie wielki talent do pisania 🙂 To wazne, jeśli chcesz pod wzgledem pisania kierowac swoja przyszlosc i ewentualna kariere 😉 a ta jeśli naprawdę chcesz, to uwierz mi, osiagniesz 🙂 A to dlatego, ze takie wielkie talenty w koncu muszą zostac docenione, pozdrawiam 🙂

 12. Marek pisze:

  Wręcz uwielbiam czytać Twoje wpisy, szczególnie rano, przed pracą, do tak zwanej porannej kawy i sniadania 🙂 Nastrajają mnie czasami na caly dzien 🙂 Mam więc nadzieje, ze w szybkiej przyszlosci nie zamierzasz zakonczyc swojej przygody z blogowaniem, ponieważ szczrze, Twoje wpisy są najlepsze 🙂

 13. Kate pisze:

  Niestety obciążenie Vatem będzie dotyczyło tylko opłaty komorniczej oraz zaliczek. Co do zaliczek to nie wiem kto to wymyślił i jak oni rozwiążą tą kwestię ponieważ wiadomo, że zaliczka nie stanowi dochodu komornika. Skoro komornik wezwie mnie do zapłaty zaliczki na zus w kwocie 40 zł i od tego zabierze vat to przecież zabraknie mu na zapłatę rachunku. Kwestia taka – kto ma dołożyć brakującą kwotę. W uoksie nie mówią o tym, że komornik może wzywać wierzyciela o vat do zaliczek i nie ma stosownego zapisku w tej kwestii w przepisach o vacie komorników. Mam wrażenie, że ktoś sobie postanowić, że obciążymy komorników vatem a nie zdaje sobie sprawy z tego, że przepisy nie są jednolite. Wystarczy przeczytać broszurę informacyjną odnośnie vatu komorników i już widać jaki to bubel.

 14. anna pisze:

  W rozporządzeniu o stawkach notarialnych słowa nie ma o vacie i naturalnym jest, że vat jest doliczamy do stawek za czynności…czemu z komornikami miałoby być inaczej?!
  Mówienie o przedsiębiorcy w przypadku komornika i swobodzie gospodarczej to spore nadużycie, wszak przy średniej skuteczności w skali kraju na poziomie 20%- 25% a pamiętajmy, że do komornika trafiają oporni to 75-80 procent roboty komornik z pracownikami wykonuje charytatywnie, a pobrane opłaty od skutecznej egzekucji służą nie tylko na pokrycie kosztów spraw spłaconych ale wszystkich i chyba ktoś ciągle o tym zapomina …
  Eldorado dla komorników już dawno minęło ( no może hurtownie ciągle miewają się dobrze )
  a vat położy wszystkie młode kancelarie ale kogo to interesuje, w budżecie najjaśniejszej RP brakuje więc niech “krwiopijcy” dołożą.

  • Lech pisze:

   Dolicanie VAT do taksy notarialnej nie ma uzasadnienia – http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/41270,Nie-mozna-doliczyc-VAT-do-taksy-notarialnej.html
   cytuję:
   “Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej również wprowadza urzędowe ceny maksymalne. Już sam tytuł tego aktu prawnego dokładnie określa, że stawki w nim określone są cenami maksymalnymi.

   W rozporządzeniu nie przewidziano możliwości podwyższenia przez notariuszy maksymalnych cen urzędowych (tzn. taksy notarialnej) o równowartość należnego podatku od towarów i usług.

   Przykładowo oznacza to, że notariusz wykonujący czynność, za którą taksa maksymalna wynosi 100 zł (np. par. 8 pkt 4, sporządzenie testamentu zawierającego zapis) powinien wystawić fakturę VAT na kwotę brutto 100 zł (w tym należny VAT), nie zaś na 122 zł.”

   I ja się z taką interpretacją zgadzam.

   • anna pisze:

    Przejrzałam jakieś swoje poświadczenia i wszędzie mam 6+ vat za stronę czyli max + vat?

    • Lech pisze:

     Wiem jaka jest praktyka. Ale przyjdzie jakiś klient bez krawata i z jajami, to się wówczas okaże, że notariusze oszukują. Bo – tak na logikę – jakbyś zareagowała, gdyby kupując papierosy do ceny z paczki kioskarz jeszcze doliczał VAT?

 15. Daria pisze:

  Witam, moze nie na temat, ale zastanawia mnie jedna kwestia. Instytucja potrącenia nie znajduje zastosowania w przypadku alimentów, jednak mój byly maz zobowiazany jest do zaplaty na moja rzecz kosztow sadowych, czy w takim przypadku w celu ,,ominięcia” tego przepisu moge, jako wierzyciel” dokonac wplaty tychkosztow na poczet zaleglosci alimentacyjnej. Prowadzone jest postepowanie egzekucyjne.
  Pozdrawiam.

 16. Artur pisze:

  Należy sobie zadać pytanie na jakiej podstawie notariusze doliczają ten podatek, ponieważ odno0szę wrażenie, że nie wynika to z żadnego przepisu, gdyż nie znalazłem takiego w przedmiotowym rozporządzeniu. Prawdopodobnie analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w postępowaniach egzekucyjnch, gdzie komornicy będą doliczali ten podatek. Ponadto koncepcja płacenia podatku od zaliczek na wydatki jest w mojej ocenie całkowicie niezrozumiała, gdyż oprócz literalnego brzmienia nie ma nic wspólnego z zaliczką w ustawie o podatku od towarów i usług.

  • Kamil pisze:

   co do notariuszy to doliczają podatek VAT do stawek z taksy na skutek 2 uchwał KRN jeszcze z 1993 i chyba 1994r. MS wystąpił wtedy o ich uchylenie ale naruszył termin 6-miesięczny. z uwagi na to SN nie stwierdził rażącego naruszenia prawa i tak to zostało do dnia dzisiejszego. czy komornicy są gorszą grupą społeczną niż notariusze?

 17. Kamil pisze:

  witam, chciałbym poznać wasze zdanie na temat wniosku Ministra Sprawiedliwości z dn. 01-10-2015r. o uchylenie uchwały KRK z dn. 15-09-2015r. w przedmiocie doliczania podatku VAT do opłat egzekucyjnych? notariusze doliczają podatek VAT do swoich stawek z taksy, sądy w urzędówkach zasądzają kzp powiększone o należny podatek VAT, wynagrodzenie biegłych jest powiększane o podatek VAT. czy nie zauważacie pewnej niekonsekwencji w działaniach MS? no i co z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa?

  • Lech pisze:

   Równość wobec prawa powinna objawiać się tym, że nikt inny (czyli ani notariusz, ani kioskarz sprzedający papierosy) do cen maksymalnych/urzędowych doliczać VATu nie może (to znaczy CENA, jak sama ustawa wskazuje, zawiera już w sobie podatki). Nawet mam w planach przeciągnięcie jakiegoś notariusza przez odpowiednią reklamację 😉

   • Kamil pisze:

    w mojej ocenie ustawa o cenach nie ma zastosowania do notariuszy czy komorników. orzecznictwo SN i TK jednoznacznie wskazuje, że opłata egzekucyjna nie jest ceną za działania komornika i ma charakter swego rodzaju opłaty sądowej. o ile notariusz faktycznie “sprzedaje” swoją usługę (każdy klient może sobie wybrać jakiegokolwiek notariusza), to komornik dokonuje czynności i z wyjątkami przewidzianymi w uoksie nie może odmówić przyjęcia sprawy. czy nie zauważasz różnicy?

    • Lech pisze:

     Ustawa o cenach jest tu użyta bardziej per analogiam. Stawki (komorników, notariuszy) są określone w odpowiednich przepisach i nie ma ani powodu, ani podstawy, aby coś jeszcze do nich doliczać (bo jeśli uznamy, że jednak VAT można, to czemu nie na przykład dodatek za wyższy czynsz w kancelarii w centrum miasta?, albo czemu nie podatek dochodowy, przecież też się płaci, albo powiedzmy 5zł dodatku za akcyzę do prądu lub na paliwo?)

     • Kamil pisze:

      każdy kij ma dwa końce. skoro ustawodawca w uoksie wskazuje stawki opłaty egzekucyjnych i posługuje się zwrotem “komornik pobiera” to w sytuacji, gdyby opłata stanowiła wartość brutto, dochodzi do pozaustawowego obniżenia opłat a to chyba jest coś nie halo

     • Lech pisze:

      Nie widzę żadnej sprzeczności. Przecież komornik tyle właśnie pobiera. To, że z pobranej kwoty musi zapłacić podatki (i przecież nie tylko VAT, ale i podatek dochodowy, albo ryczałtowy, gdyby była taka forma opodatkowania dostępna) nic przecież tu nie zmienia. Polecam trochę wysiłku i przeanalizowanie niewywołującej emocji sytuacji – czy jak płacisz w sklepie 29 gr za bułkę, to sklep pobiera 29 gr, czy inną sumę?

     • Kamil pisze:

      komornik pobrał 1000zł opłaty we wrześniu i wszystko się zgadza, a z kolei (już w październiku) pobiera 1000zł i od tego ma odliczyć VAT. czy to jest ta sama stawka opłaty? raczej nie.

     • Lech pisze:

      Równie dobrze mógłbyś twierdzić, że w styczniu komornik pobiera 1000zł, a w lutym, jak już mu się kwota wolna od podatku dochodowego skończy, pobiera 1000zł minus 18% podatku dochodowego.

      Poza tym popełniasz błąd uznając, że komornik płaci VAT od całego obrotu, a przecież od podatku naliczonego odejmuje się VAT zawarty w “kosztach”. W skrajnym przypadku może być tak, że ten twój komornik od 1000zł nie tylko nie zapłaci w miesiącu żadnego VATu, ale jeszcze dostanie zwrot, mimo że VAT od tych 1000 naliczył.

 18. Paweł pisze:

  Witam Lech mam do Ciebie takie pytanie prowadzisz kancelarię i naglę się dowiadujesz że Państwo z dnia na dzień obniża twój przychód o 23 % zaznaczam przychód nie dochód i to jeszcze nie w formie żadnej ustawy czy rozporządzenia. Pamiętaj że Komornik prowadzi kancelarię z tych opłat których otrzyma i nie ma prawa odmówić przyjęcia sprawy oprócz paru wyjątków. Chcemy opodatkować Komorników więc róbmy to z głową bo za chwilę w Polsce będziesz miał kilku Komorników, nie każdy Komornik ma dochodu 50 tyś. zł. Jak adwokat czy radca prawny prowadzi sprawę to robi to za darmo czy jednak ktoś mu za to płaci. Więc zastanówmy się ?

  • Lech pisze:

   @Paweł – nie 23%, tylko 18%, bo tyle jest VATu w kwocie brutto. I nie sam przychód, tylko właśnie dochód (wartość dodaną), bo tak się oblicza należny VAT (od VATu z przychodu odejmujesz VAT z kosztów). I na tym polegają podatki, że państwo coś komuś każe. Kazanie przybiera formę “przedsiębiorca nagle się dowiaduje”. Komornik nie jest tutaj wyjątkiem.

 19. Paweł pisze:

  Lech więc przeczytaj broszurkę ministerstwa i powiedz czy Komornik ma odliczyć VAT od dochodu czy przychodu, a może opłata stosunkowa 8 i 15 % do dochód Komornika bo jeśli tak to nie mamy o czym rozmawiać Pozdrawiam

  • Lech pisze:

   Sposoby obliczania podatku VAT określa ustawa, a nie broszura.

   • Paweł pisze:

    “Informacja o tym, że z broszury jednoznacznie wynika, że podatek mieści się w opłacie egzekucyjnej i nie powinien być do niej doliczany została również umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7557,wniosek-ms-o-uchylenie-uchwaly-samorzadu.html).” – informacja ze strony Ministerstwa Finansów

   • Kamil pisze:

    Art. 217 Konstytucji RP wskazuje, że daniny publiczne nakłada się ustawą a nie interpretacją MF. Należy nadmienić, że orzeczenia ETS, na które powołuje się MF w nowej interpretacji, były już im znane w chwili wydawania interpretacji z 2004r. Nagle sobie o nich przypomnieli? Liczę, że komornicy po uzyskaniu prejudycjatu wystąpią przeciwko Skarbowi Państwa z powództwem z art. 417 kc. Jak zwykle zapłacą za to podatnicy a nie osoby piastujące urząd ministra

    • Lech pisze:

     To, że interpretacja już istniejących przepisów zmienia się “nagle” i nieraz z datą wsteczną nie jest niczym dziwnym w Buraczanej. Rozumiem, że jeśli zmiana dotyczy przedsiębiorców, to “dobrze im tak”, jak już komorników, to nagle wielki lament i niesprawiedliwość 🙂

   • Kamil pisze:

    fakt wydawania broszury oraz jej niespójność i zmiany wskazują jednoznacznie, że taki sposób opodatkowania komorników jest pisany palcem po wodzie i MF samo wie, że odwalają komedię

   • Kłpouchy pisze:

    Lech, to zajrzyj do art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług. Może trochę Ci rozjaśni 😉

 20. Kłapouchy pisze:

  Napisałeś, że sposoby obliczania VAT określa ustawa. Nie chcesz się bawić, to Ci streszczę:

  Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
  Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze.

  Krótko mówiąc, podstawą opodatkowania są opłaty egzekucyjne, od których należy obliczyć, pobrać i odprowadzić należny podatek VAT.

  Inna wersja może powodować odpowiedzialność karno-skarbową, co jak wiesz przy umyślności kończy karierę komornika. Umyślność przy Twoim toku rozumowania pewna, tak jak wydalenie ze stanowiska.

  Tam, gdzie ustawa “chce” tam wskazuje wyraźnie kwotę brutto vide ustawa o lekach. Nie zapominajmy również o dyrektywie 112. Zasadą jest VAT “od stu”. Wyjątki muszą być wyraźnie określone.

  • Lech pisze:

   Chyba się nie rozumiemy, jeśli uznajesz, że ja twierdzę, że komornik może nie płacić VAT. I nadal podtrzymuję – prawo stanowi ustawa o vat, a nie broszura.

 21. Kłapouchy pisze:

  Czytając, co napisałeś. Twierdzę, że wykluczasz możliwość naliczania i pobierania VAT od kwoty obecnych opłat egz., tudzież taksy notarialnej.
  Jednocześnie twierdzisz (słusznie – zgodnie z Rozdziałem III Konstytucji RP) sposoby obliczania podatku VAT określa ustawa, a nie broszura.
  Staram się wykazać niekonsekwencję w Twoim rozumowaniu.
  Inną kwestią jest, czy MF może zwiększyć bądź zmniejszyć krąg podatników za pomocą interpretacji. Wyrok TSUE z XX wieku, od dawna znany.
  Myślę, że 11 lat, które dzielą nas od uchwały KRN było czasem wystarczającym, aby w rozp. MS w/s opłat max. u notariuszy wskazać, iż zawierają one kwotę należnego podatku VAT, tudzież nowelizacja u.o.k.s.i.e (był czas) rozwiały by wątpliwości.

  • Lech pisze:

   Oj, to się potwornie nie rozumiemy. Oczywiście jestem za cienki, aby stwierdzać autorytatywnie, czy komornicy mają VAT naliczać, czy nie, ale jeśli tęgie głowy twierdzą, że TAK, to przecież pisałem, że komornik nie może być tu wyjątkiem z tego powodu, że jest komornikiem. A w przypadku notariuszy – też nigdzie przecież nie piszę, że nie mają być oVATowani. Moje wątpliwości były tylko w kwestii tego, czy ten VAT ma się doliczać dodatkowo do stawek, które państwo nakazuje stosować komornikom lub notariuszom, czy ma być już zawarty w tych stawkach (imho to drugie).

   “Myślę, że 11 lat, które dzielą nas od uchwały KRN było czasem wystarczającym, aby w rozp. MS w/s opłat max. u notariuszy wskazać, iż zawierają one kwotę należnego podatku VAT, tudzież nowelizacja u.o.k.s.i.e (był czas) rozwiały by wątpliwości.”

   Dopóki MS nie zezwala na zwiększanie stawek ponad swoje rozporządzenie, dopóty VAT nie może być dodatkowo doliczany, z powodów o których już wielokrotnie wyżej pisałem.

 22. mariusz pisze:

  Witam.
  Otrzymałem mandat za przekroczenie prędkości (fotoradar straży miejskiej 100zl) nie został on zaplacony w terminie. I tak przez ponad rok z różnych przyczyn nie wplacilem należności. Teraz dostałem pismo od komornika ze do zapłaty jest 430 zl czyli o 340zl wiecej komornik sobie przyznal??! Czyli 340% ?. W końcu zalacilem te 430zl , żeby miec święty spokój, ale dzisiaj do mnie dzwoni i informuje mnie , ze musze wpłacić jeszcze okolo 100zl bo Vat mi doliczyl!! Razem do zapłaty 530zl za 100zl mandatu to jest chore i nienormalne!!! ( w takim razie , gdyby ten sam komornik miał ściągnąć ze mnie np. 10.000 po roku byloby to 54.300? Glupi przykład..) powieci mi czy ten komornik nie zawyzyl sobie tych wszystkich kosztów? I jak z tym vatem dlaczego to ja zostałem nim obarczony. Mam nadzieje , ze mnie rozumiecie . Jestem zwyklym , prostym człowiekiem zarabiam 1700-1800 zl. A tu przyszlo mi zapłacić takie pieniadze za mandat o wysokości 100zl. Wiem , ze mogłem zapłacić odrazu ta stówę, ale nie zawsze człowiek ja miał.. Przepraszam za chaotyczny post.

  • Kłapouchy pisze:

   “Wiem , ze mogłem zapłacić odrazu ta stówę, ale nie zawsze człowiek ja miał..”

   100zł podzielić na 12 m-cy to po 8,34 miesięcznie. Nie płacz teraz, że musiałeś zapłacić koszty egzekucji. Funkcja tych kosztów jest również funkcja prewencyjna – żeby nie opłacało się nie płacić.

   30 osób jest mi winne po 100zł a ja nie mam 3.000zł.

   Vatem zostałeś “obarczony”, bo podatek ten ponosi ostateczny odbiorca usługi “zwolnienia z długu” O podstawach prawnych napisałem 4 posty wyżej. Tak samo jesteś “obarczany” w sklepie spożywczym, w piekarni, u fryzjera i u radcy prawnego.

   Płac w terminie – nikt Cie niczym nie “obarczy”

 23. mariusz pisze:

  Ale jaki procent kosztów egzekucyjny naliczyl ten komornik. 330+100vat+100zl mandat=530zl czy to jest normalne? Od kwoty 100zl musze zapłacić 530. Jak wyżej pisalem-przykład . Komornik chce ściągnąć ode mnie kwotę 10.000zl po roku czasu okazuje sie sie , ze koszta egzekucyjne wynoszą i wszystkie inne 53.000zl ? To jest normalne? ( dalej na przykładzie) jak człowiekowi ciężko jest ogarnac te 10.000 to jakim cudem dluznik ma oddać 53.000???

  • Olka pisze:

   Mandaty nie są oprocentowane, a opłata dla komornika zalezy od tego czy mu wpłacisz w gotówce , ściagnie z poborów, czy z konta bankowego i waha się pomiędzy 4 a 6 %, innymi słowy
   6% od kwoty mandatu- tyle maksymalnie może Ci doliczyć komornik (od października +VAT od tych 6%), czyli w Twoim przypadku od kwoty 100 zł mandatu masz zapłacić 106 zł plus VAT od 6 zł.

 24. Kłapouchy pisze:

  Opłata minimalna 330,83zł plus VAT 76,09zł łącznie 406,92zł. Do tego jakieś wydatki gotówkowe (choćby 2 listy polecone 8,42zł)
  Liczmy:
  100+330,83+76,09+8,42=515,34

  Gdyby było to 10.000zł:

  10.000+1.500 opłata+345VAT+8,42=11853,42zł

  Do przykładów zastosowano wydatki gotówkowe w kwocie 8,42 (mogą być inne, ale zawsze wyliczalne i sprawdzalne).
  Opłata wynosi co do zasady 15% i nie może być niższa niż 330,83zł (w okresie od 01-04-2015-31-03-2016) – najniższa opłata jest co roku waloryzowana do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim

 25. Magdalena pisze:

  Witam. Dzień dobry. Właśnie tez w sprawie VAT …Otrzymuję przez Kancelarię komorniczą alimenty na dwoje dzieci. I ex małżonek wpłacał 1000 zł plus koszty komornicze od tej sumy. I do 10 -tego każdego miesiąca otrzymywałam sumę tysiąca złotych. W miesiacu pazdzirniku otrzymałam kwotę 947,71. Zatelefonowałam do Kancelarii dowiedzieć się skąd wzięła się ta dziwaczna suma. Dowiedziałam sie że jest to własnie podatek VAT. I nasuwa sie pytanie….Wyrok sądowy alimentacyjny to 1000 zł płatne z góry. Alimenty nie sa dochodem i nie podlegają podatkowi,alimentów nie może zabrać tez komornik. Dlaczego moje dzieci maja płacić Kancelarii Komorniczej podatek VAT- jak to sie ma do mojego wyroku sądowego gdzie mam czarno na białym po 500 zł na dziecko. Kto ma zapłacić podatek…wierzyciel? z alimentów? nie opodatkowanych ? czy dłużnik odpowiednio powiększona kwotę….Coś jest nie tak….i teraz ja przez 12 miesięcy dostane kwotę pomniejszoną o 52 zł…to przez rok brakować mi będzie do budżetu 624 zł….i co? mam zwrócić się do tego samego komornika o ściągniecie należnej niedopłaty od byłego męża ? absurd? czy zła interpretacja ustawy? Napisze do ministerstwa może?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Magdalena, na tym właśnie polega problem. Wg mnie powinnaś dostać 1000 zł i tyle. Zażądaj od komornika wyjaśnienia na piśmie.

   • Lech pisze:

    Przecież tu nie alimenty są opodatkowane, tylko opłata egzekucyjna. Też bezprawnie wg mnie, ale wg Pana, Panie Karolu – jest wszystko OK (wszak opłaty miały by wzrosnąć o 23% właśnie), a skoro dłużnik spłaca tyle samo, to znaczy że spłaca za mało i na przekazanie 1000zł wierzycielowi nie starcza. Po prostu zostaje 52zł zaległych alimentów do ściągnięcia.

    • Magdalena pisze:

     Ja jeszcze poczekam do listopada. Zobacze czy Kancelaria pobierze odpowiednio więcej kosztów komorniczych powiększonych o vat…jeżeli nie …wtedy zacznę działanie.

 26. Magdalena pisze:

  No tak p.Karolu chora sytuacja. Ale z tym wyjaśnieniem na piśmie to dobry pomysł skorzystam….i napisze cóż takiego odpisze mi Kancelaria. Pozdrawiam

 27. […] wiesz, zmieniły się nieco zasady opodatkowania czynności komorników podatkiem VAT. W dyskusjach […]

 28. maria pisze:

  witam, ja również otrzymałam w dniu dzisiejszym alimenty na dziecko umniejszone o podatek VAT..taką informacje uzyskałam u komornika..zgodnie z wyrokiem sądu alimenty na dziecko zasądzono w kwocie 650,00zł..wpłata na konto 630,92zł..nadmienie, ze alimenty w kwocie 650,00zł są przesylane przez komornika od 2009 roku..

 29. Agata pisze:

  Witam serdecznie,
  Dziś otrzymałam przelew alimentów od komornika, patrze na konto a tam mniej o 16zł.
  Zadzwoniłam do tegoż komornika i pytam czym jest ta różnica spowodowana, czy mój ex płaci mniej?
  Otóż nie komornik będzie z alimentów zasądzonych na moje dziecko pobierał sobie 16 zł aby opłacić vat!
  Czy to jest zgodne z prawem, do kogo się zgłosić z tą sprawą?

 30. Agata pisze:

  Dziś otrzymałam przelew alimentów od komornika, patrze na konto a tam mniej o 16zł.
  Zadzwoniłam do tegoż komornika i pytam czym jest ta różnica spowodowana, czy mój ex płaci mniej?
  Otóż nie komornik będzie z alimentów zasądzonych na moje dziecko pobierał sobie 16 zł aby opłacić vat!
  Czy to jest zgodne z prawem, do kogo się zgłosić z tą sprawą?

 31. […] nowe zasady jeśli chodzi o opodatkowanie czynności komorniczych podatkiem VAT. Już to omawiałem i temat ten wywołał niemałą […]

 32. Andy pisze:

  Witam. Przeczytałem Waszą dość merytoryczną dyskusję i najbliżej mi do stanowiska Lecha. Podatek vat powinien być zawarty w opłacie komorniczej. Co do opłat notarialnych to przy najbliższej okazji przetestuję jakiegoś notariusza. Zastanawiam się tylko jakiego instrumentu do tego użyć. Jak macie pomysły to poproszę.
  Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt vatu doliczanego do opłaty egzekucyjnej. Wyobraźmy sobie sytuację dwóch obywateli – dłużników. Obydwaj maja identyczny dług w wysokości 10 000 złotych, obydwaj nie są płatnikami podatku vat. W przypadku pierwszego dłużnika postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik, który jest płatnikiem podatku vat i według nowej interpretacji MF i NRK dolicza vat. Drugi dłużnik ma więcej szczęścia i postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik, który jeszcze nie przekroczył limitu zwolnienia podmiotowego w vat ( znam osobiście takiego komornika ) i do opłaty egzekucyjnej nie zostanie doliczony podatek vat. Reasumując jeden z dłużników zapłaci więcej za identyczną egzekucję o 23% więcej. Jak to się ma do konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa ( art. 32 Konstytucji RP ) ? Pozdrawiam.

  • Lech pisze:

   Andy, sam noszę się z zamiarem przetestowania notariusza 😉 Jak? Skorzystać z usługi, potem zażądać zwrotu VATu ponad taksę maksymalną, również na drodze sądowej oraz skargi na zachowanie notariusza.

  • Kłapouchy pisze:

   Jedziesz do mechanika wymienić klocki hamulcowe.
   Wariant 1:
   Mechanik jest podmiotowo zwolniony z VAT. Koszt usługi 100zł
   Wariant 2:
   Mechanik jest czynnym podatnikiem VAT. Koszt usługi 100zł + 23%VAT. Łącznie 123zł

   “Jak to się ma do konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa ( art. 32 Konstytucji RP ) ?”

   Co do komorników, to szkoda mi tych, którzy zawierzyli “lex broszura” – zwolnionych podmiotowo. Każdy z komorników ma w decyzji o nadaniu REGON wpisane “działalność prawnicza” – kod PKD 6910Z.

   Zwolnienia określone są w art. 113 ustawy o podatki od towarów i usług.
   Zgodnie z w/w art. zwolnień nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze.
   Co zrobi UKS po kontroli? – pytanie retoryczne.

   • Lech pisze:

    Twój przykład jest błędny – cena usługi u obydwu mechaników będzie wynosić 100zł (tylko jeden już będzie musiał odprowadzić VAT, a drugi nie).

    • Kłapouchy pisze:

     1. Mechanik – przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
     2. cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
     3. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

     Przykład dobrany celowo i z rozmysłem. Wyciąg z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług to potwierdza.

     Dyskusja w ogólności dotyczy vatu w egzekucji. Komornik zgodnie z przywołaną ustawą nie jest przedsiębiorcą.

     Dobrze jest sięgać do źródeł (art. 87 Konstytucji RP)

    • Łukasz pisze:

     Pisaliśmy na ten temat. Opłata egzekucyjna nie jest ceną. Ot ciekawostka: “wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług” – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 03 grudnia 2015 r. To już nie są uchwały samorządowe. Był dylemat, była dyskusja, Sąd Najwyższy orzekł. Przyjdzie i czas by powołać się na wykładnię przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ale jeszcze nie teraz.

 33. Jerzy pisze:

  Chciałem wam przedstawić fakt z życia dłużnika. Jest zajęcie komornicze na wynagrodzeniu. W tym miesiącu otrzymałem pismo od komornika, że opłata egzekucyjna wzrasta. Nawet nie było napisane z jakiego powodu. Ratę za październik już wpłaciłem, według poprzedniej stawki. Nie otrzymałem wcześniej żadnego pisma o wzroście tych opłat. Wynik jest taki, że komornik wszczął, o ten VAT za październik, egzekucję. Wg. mnie to poważne nadużycie. Nie tylko doliczył VAT ale jeszcze % za zwłokę i koszty stałe. Jak to się ma do ustawy, która wyraźnie określa procentowo stawkę komornika. Przecież nikt tej ustawy nie zmienił. Oczywiście mogę złożyć skargę na komornika, ale to kosztuje 100 zł. To tak dla zniechęcenia dłużników do składania skarg.

 34. Jerzy pisze:

  Odniosę się jeszcze do dyskusji Magdaleny i Lecha. Otóż wcześniejszy post również dotyczy alimentów. Komornik wszczynając egzekucję niezapłaconego VAT-u za miesiąc październik, określił tą sumę jako ” alimenty zaległe na rzecz wierzyciela”. I tu jest wytłumaczenie – komornik nie ma zamiaru wypuścić swojej zdobyczy, w związku z tym wypłaca wierzycielowi mniejsze alimenty a wobec dłużnika wszczyna dodatkową egzekucję. To jest chyba możliwe tylko w naszym pięknym kraju. Przecież komornicy mieli okres przejściowy. Mogli uprzedzić dłużników o zamiarze naliczania VAT. Ale po co? W tym kraju komornik stanowi prawo. Poza tym dali by dłużnikowi czas na reakcję. A nóż zaskarży decyzję i komornik straci. Lepiej więc z zaskoczenia wszcząć nową egzekucję.

 35. Andy pisze:

  @ Kłapouchy, Z całym szacunkiem Twój przykład jest nietrafiony. Po pierwsze cena 100 zł jest ceną brutto i w obydwu przypadkach zapłace tyle samo , czyli 100 zł. Po drugie, powołując się na zasadę wolnego rynku i konkurencji to ja wybieram mechanika – dłużnik nie ma takiego wyboru. Jeżeli ałożymy , że podatek vat jest zawarty w opłacie egzekucyjnej to ok ale jeżeli jeden komornik doliczy vat a drugi nie, bo jeszcze nie musi to pojawią się różne kwoty do zapłacenia przez dłużnika. Stąd ta nierówność.

 36. Robert pisze:

  Mam do Was zapytanie.
  Jestem ofiarą e-sądu. Zapłaciłem za coś co oddałem i mam na to pokwitowanie. Ale nie o tym. Zapłaciłem komornikowi w dwóch ratach, we wrześniu i październiku. Na kwotę 750 zł.To miałem na piśmie.
  Po moim zapytaniu i przesłaniu mi potwierdzenia zamknięcia sprawy wyjechał mi z kosztami dodatkowymi w kwocie 65 zł właśnie za dodatkowy podatek VAT, którym zostali obłożeni komornicy. Dodam , iż drugą ratę wpłaciłem 8 października.
  Jest na tyle bezczelny, że przychodzę dziś z pracy (18-11-15) a w drzwiach mam kartkę o natychmiastowym spłaceniu w/w kwoty pod rygorem zajęcia samochodu. (65 zł)
  Pytanie ,jakie ma podstawy prawne do do wyegzekwowania ode mnie tej kwoty, po tym jak spłaciłem całość 8 października?

 37. Max pisze:

  Ustawa ustawą a życie życiem otrzymałem pismo od komornika z zajęciem 1000zl ma mi zabierać z wypłaty plus 23/ VAT… Czy ja mam płacić alimenty w wysokosci 1000zl czy 1200 Hallo….

  • Andy pisze:

   Podatek vat w wysokości 23% doliczany jest do opłaty egzekucyjnej a nie do wierzytelności objętej postępowaniem egzekucyjnym. Zobacz dokładnie do czego komornik doliczył vat.

 38. Sylwia pisze:

  15.12.2015r. o godzinie 10:45 odbędzie się rozprawa w Sądzie Najwyższym z wniosku M.S.
  o uchylenie uchwały K.R.K. dotyczącej naliczania przez komorników podatku VAT. Zobaczymy co postanowi Sąd.

 39. Artur pisze:

  Dziękuję serdecznie PO za tę sytuację dzisiaj mam do zapłaty o 155 zł więcej kosztów komorniczych zamiast 675 zł mam 830 zł a wszystko dzięki platformie i opieszałości z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym którego jestem ofiarą bez jakiegokolwiek prawa do odwołania. Procedowali w Trybunale Konstytucyjnym 900 dni !!! to ma być państwo prawa ? chyba tylko dla sitwy sądowo – prokuratorsko – policyjnej i oczywiście politykierów.

 40. ewa pisze:

  Witam komornicy to istna banda złodziei i oszustów myslą,ze im wszystko można,ale niestety rozliczają się wbrew przepisom Ministerstwa Finansów,bo ich wpływ na konto powinien być pomiejszony o wartość podatku vat czyli -23% ,natomiast oni robią odwrotnie do przychodu doliczają jeszcze raz 23% to jest oszustwo i trzeba ich podpierniczyć do urzędu skarbowego bo ja zamierzam i tak doniesć na jednego komornika z Gdańska dinieśc o tym do US i zniszczyć go .Dośc tego jak się im poddamy to oni zniszczą nas a tak ich trzeba zniszczyć za duże posiadają majątki

 41. Marcin pisze:

  Witam. To jak to jest z tym Vatem? Komornicy mają go odprowadzić od czynności, czy też mają go doliczyć do czynności? Kto ma go zatem płacić? Wierzyciel czy kancelaria komornicza? Pytam bo sam się poplątałem… wyszło na to że ja płacę ten Vat jako wierzyciel…takie pismo otrzymałem od komornika…że w związku z powstaniem tego zobowiązania zapłaty podatku od czynności komorniczych, ten podatek zostaje mi doliczony. Tak więc komornik nie zapłaci niczego, bo jego dochody w żadnym stopniu nie zostaną opodatkowane… tylko ja zostałem opodatkowany choć zdaje mi się że w rozporządzeniu nie było mowy o mnie… Mam zamiar przejść się do Urzędu Skarbowego i dopytać jak to powinno być interpretowane.

  • ewa pisze:

   Zadzwoni Pan do mnie to coś wiecej powiem na ten temat nr tel.518-300-361.Też walcze z tym komornikiem i za duzo wiem na ich temat i nie dam im zarobić ani żadnej gotówki.Pozdrawiam.

 42. Żaneta pisze:

  Witam, jako sp. z o.o. otrzymałam fakturę zaliczkową od Komornika Sądowego za usługę związaną z prowadzoną egzekucją komorniczą . Jeden z KM dotyczy egzekucji faktur zapłaty za zakupiony towar a nie zapłacony, drugi zaś związany z egzekucją zaległych płatności ZUS . W związku z powyższym proszę o podpowiedź czy jako spółką mam prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fa zaliczkowych od powyższych zajęć.

 43. Bogdan pisze:

  niesamowite! czytając państwa posty jestem zdumiony Waszą znajomością tematu. Osobiście odbieram ten finansowy problem inaczej? VAT na gruncie obciążył mnie- jako dłużnika, oraz żonę i dzieci jako wierzycieli. Dlaczego? Komornik kosztem pośrednictwa kroi nas wszystkich. wg mnie wykorzystuje luki prawne, i nie za bardzo wiem jak do nie go się dobrać. Proszę o prawne wsparcie.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *