Szybkie zabezpieczenie to połowa sukcesu

Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, ale ja uważam, że zabezpieczenie roszczeń jest zdecydowanie zbyt rzadko „uruchamiane” przez wierzycieli. Dlatego warto o tym pisać, bo zabezpieczenie daje coś bardzo ważnego – zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko. Czego można chcieć więcej?

Dlatego warto pomyśleć o możliwości wydania nakazu nakazowego już na etapie rozpoczynania współpracy z danym kontrahentem (np. zabezpieczając nasze roszczenia względem niego za pomocą weksla). Można o tym myśleć także po powstaniu długu, uzyskując np. oświadczenie o uznaniu długu.

W praktyce bowiem fakt wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zamiast w postępowaniu upominawczym, może przesądzić o tym, czy otrzymasz należne Ci pieniądze.

Kluczowa jest bowiem możliwość dokonania zabezpieczenia roszczenia  na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (art. 492 § 1 K.p.c.). Od razu po otrzymaniu takiego nakazu, możesz skierować go do komornika wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

Nakaz nie musi być prawomocny, nie wymaga klauzuli wykonalności. Do sądu nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku o zabezpieczenie naszego roszczenia (tak jak w innych sprawach). Po prostu piszesz wniosek o zabezpieczenie roszczenia (podobny do wniosku o wszczęcie egzekucji) i załączasz do niego otrzymany z sądu nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym.

We wniosku należy wskazać w jaki sposób komornik ma wykonać zabezpieczenie- np. poprzez zajęcie pojazdów, nieruchomości, zajęcie wierzytelności, zwrócenie się do KW, CEPIK i OGNIVO.

Niestety, jedynym mankamentem jest to, że trzeba taki wniosek opłacić. O wysokości opłaty stanowi przepis art. 45 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który brzmi następująco:

Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Dodatkowo, konieczne będzie uiszczenie zaliczki na wydatki – w zależności od tego jakich czynności zażądamy. Dlatego warto skontaktować się z komornikiem i ustalić z nim wysokość opłat, a następnie przelać tę kwotę na konto komornika, przed złożeniem wniosku. Dzięki temu komornik nie będzie wzywał nas do uiszczenia opłaty i zaliczki, a od razu podejmie czynności. Oczywiście, te pieniądze potem zwróci dłużnik.

Szybkie działanie, zarówno wierzyciela jak i komornika, jest tu kluczowe. Istnieje bowiem ryzyko, że w momencie otrzymania z sądu nakazu zapłaty dłużnik zacznie ukrywać swój majątek bądź też w inny sposób się go wyzbywać. Dzięki sprawnemu skierowaniu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym do postępowania zabezpieczającego, nie dajemy dłużnikowi wiele czasu na ukrycie majątku. W korzystnej sytuacji komornik może zjawić się u dłużnika zanim ten otrzyma nakaz zapłaty i dowie się, że jest pozwany.

Poniżej pismo od komornika, otrzymane w związku z postępowaniem zabezpieczającym, dotyczące zajęcia wierzytelności.

Zwróć uwagę na daty: nakaz wydany 24 czerwca 2015 r., ponad milion złotych. Nakaz odebraliśmy osobiście w sekretariacie Sądu (warto o to prosić) tego samego dnia.  To był zresztą nakaz z weksla. Dwa dni później zostało uruchomione zabezpieczenie. Od wydania nakazu zapłaty do podjęcia przez komornika działań minęło naprawdę niewiele czasu. I oby udało się to skutecznie zabezpieczyć.

skan2

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zabezpieczenie roszczenia

 1. Kuba pisze:

  Hej! To naprawde świetny blog. Przeczytałem umieszczone tutaj wpisy i artykuły i jestem pełen podziwu Twojego profesjonalizmu i lekkiego pióra. Czyta się je wprost doskonale. 🙂 Będę polecać tą stronę innym, niech również poczytają. Bardzo podoba mi się równiez wygląd strony. Życzę sukcesów i jak najlepszej promocji!

 2. kam pisze:

  Jakie ładne zajęcie do uchylenia po skardze 🙂 Zajęta wierzytelność nie jest dostatecznie skonkretyzowana, a już na pewno w zakresie „i innych”

 3. jk pisze:

  W tym kontekście warto przypomnieć, że do czasu nowelizacji kpc dokonanej w maju 2012 r. tytułem zabezpieczenia był również wyrok sądu gospodarczego pierwszej instancji z chwilą jego wydania (wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności) a to zgodnie z treścią uchylonego art. 479 z ind. 19a kpc. W mojej ocenie było to również bardzo skuteczne narzędzie dla wierzycieli/uprawnionych i szkoda, że powołany przepis został uchylony po zdaje się 5 latach obowiązywania. De lege ferenda warto byłoby rozważyć jego przywrócenie do procedury cywilnej. Zabezpieczenie dokonane w oparciu o ten przepis często skutkowało tym, że dłużnik/obowiązany nie wnosił dalej apelacji skoro i tak nie dysponował już środkami pieniężnymi.

 4. Grzesiek pisze:

  A skąd można uzyskać informację, czy nakaz zapłaty w post. nakazowym został już wydany i można go odebrać?
  Napisać odrębne pismo z prośbą o taką informację sms/tel/email czy inna możliwość?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Grzesiek, warto o to wnosić już w pozwie

   • Grzesiek pisze:

    Jak na to sądy reagują? Przychylają się do takiej prośby?
    Bo tak dziwnie to wygląda, jak podaję nr tel i email w treści pozwu.

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Grzesiek, a skąd ten pomysł, żeby Sąd prosić o takie rzeczy?

     • Grzesiek pisze:

      Napisał Pan, żeby wnosić już w pozwie o przekazanie informacji o tym, że nakaz zapłaty został wydany i że można go odebrać w sądzie.
      Zrozumiałem, że w treści pozwu wnoszę prośbę o kontakt ze strony sądu w tej sprawie abym mógł szybko podejść i odebrać taki nakaz osobiście.

      Źle zrozumiałem?

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Chodzi o to, żeby w pozwie wnieść o umożliwienie a telefonicznie ustalić szczegóły. Ale tak naprawdę to bardzo pomagają Portale sądów.

     • Monika pisze:

      Telefonicznie? Z kim? Z komornikiem? Łatwo teoretyzować, a rzeczywistość wygląda z goła inaczej. Szkoda, ze nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Z doświadczenia wiem, że komornik ma za nic orzeczenia sądów, czy wezwania do realizacji postanowień sądu. Realizuje zabezpieczenie właśnie w formie egzekucji. bo za to bierze pieniądze. Cóż takie mamy prawo.

  • Aleksander pisze:

   @Grzesiek.
   Z nowym rokiem wszystkie apelacje uruchomiły portale informacyjne pod adresem portal.miejscowosc.gov.pl . Warto się zarejestrować, żeby bez wychodzenia z domu i wykonywania telefonów mieć bieżącą informację o „ruchach” w sprawach sądowych.

 5. Adam pisze:

  „We wniosku należy wskazać w jaki sposób komornik ma wykonać zabezpieczenie- np. poprzez zajęcie pojazdów, nieruchomości, zajęcie wierzytelności, zwrócenie się do KW, CEPIK i OGNIVO.”

  W zabezpieczeniu prowadzonym na podstawie nakazu zapłaty komornik nie zajmuje nieruchomości. Jedynie wierzyciel może złożyć wniosek do KW o wpis hipoteki przymusowej.

 6. Hej! To naprawde świetny blog. Przeczytałem umieszczone tutaj wpisy i artykuły i jestem pełen podziwu Twojego profesjonalizmu i lekkiego pióra. Czyta się je wprost doskonale. 🙂 Będę polecać tą stronę innym, niech również poczytają. Bardzo podoba mi się równiez wygląd strony.

 7. Hej! To naprawde świetny blog. Przeczytałem umieszczone tutaj wpisy i artykuły i jestem pełen podziwu Twojego profesjonalizmu i lekkiego pióra. Czyta się je wprost doskonale. 🙂 Będę polecać tą stronę innym, niech również poczytają. Bardzo podoba mi się równiez wygląd strony. kappa

 8. Jacek pisze:

  Taki blog jest potrzebny, praktyczne porady, dzięki za włożoną pracę

 9. Sopranoo pisze:

  Bardzo przydatny i praktyczny blog 🙂

 10. Andrzej pisze:

  Kurczę język prawniczy jest strasznie niezrozumiały, czytam to juz któryś raz i nie mogę załapać 😉

 11. Irena pisze:

  witam!
  Mam zasądzoną spłatę mieszkania od byłego małżonka. Spłata zasądzona jest w miesięcznych ratach ( rozłożona na 10 lat). Chciałabym zabezpieczyć tą wierzytelność. Jak mam to zrobić? Nie dostanę klauzuli wykonalności na całą kwotę…Pogubiłam się w tym wszystki….Proszę o pomoc w tej kwestii.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Irena, na blogu są porad jak to zrobić, poza tym nie rozwiązuję tutaj konkretnych kazusów, zapraszam do kancelarii.

 12. Marek pisze:

  Bardzo ciekawe forum 🙂 Wiele cennych i ważnych informacji, Dziękuję że jesteście.

 13. Michał pisze:

  Proszę o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości – czy zwolnienie od kosztów sądowych w całości obejmuje opłatę od zabezpieczenia czy też nie? Zgodnie z art. 771 kpc zwolnienie od kosztów sądowych rozciąga się na postępowanie egzekucyjne, natomiast zgodnie z art. 743 par. 1 kpc jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Niestety nie znajduję na to odpowiedzi w dostępnym mi orzecznictwie.

 14. sebastian pisze:

  Wniosłam o zabezpieczenie spadku poprzez ustanowienie dozoru nad majątkiem ruchomym -ciągniki ,przyczepy oraz inne maszyny rolnicze,wszystko spisane rok temu. Sąd udzielając zabezpieczenia ustanowił mnie dozorcą .Postanowienie jest wykonalne w dniu wydania zabezpieczenia.-Cóż z tego skoro majątek znajduje się u osoby trzeciej a wprowadzenie w dozór musi być określone jasno i wyraznie w postanowieniu. Jednakże niemożliwe jest wprowadzenie dozorcy w zarząd majątku.Zaden komornik nie jest w stanie wprowadzić mnie w posiadanie dozorowanego majątku.Pozostaje kwestia wykładni postanowienia w jaki sposób dozorca ma sprawować dozór nie będąc posiadaczem rzeczy dozorowanej.Dlatego składając wniosek o zabezpieczenie warto wnieść również o przeniesienie posiadania i oczywiście klauzulka.

 15. Monika pisze:

  W treści pisma jest zdanie o przekazywaniu wszystkich należności na konto komornika. Bank przelewa również wszystkie środki od razu na konto komornika. To jak wygląda realizacja postanowienia sądu o pobieraniu kwot na bieżącą działalność, wynagrodzenia jeżeli wszystkie środki pieniężne są już na koncie komornika i nie ma z czego ich pobierać.

 16. tomasz pisze:

  Man dużą . co zrobic ierzytelność w Skok Wołomin

 17. Aleksander pisze:

  „Dzięki temu komornik nie będzie wzywał nas do uiszczenia opłaty i zaliczki, a od razu podejmie czynności.”

  Jak to mawiają, co kraj to obyczaj 🙂
  Kiedyś składałem wniosek egzekucyjny osobiście w kancelarii komorniczej i od razu gotówką uiściłem zaliczkę. Przy jej wpłacaniu Pani Asesor poinformowała mnie, że tak czy inaczej dostanę wezwanie do uiszczenia zaliczki i żebym je zignorował. Bo muszą mieć porządek w papierach 🙂
  Osobna kwestia, że wnioskowanych zajęć rzeczywiście dokonano równolegle z tym wezwaniem do zaliczki.

 18. beata pisze:

  jesli nie zostały zasadzone odsetki od wierzytelnosci (ok.25k) przez sad w 2012 r a egzekucja komornicza z nieruchomosci okazala sie bazskuteczna – to do dzis narosło ok.11 k tychze odsetek .
  czy wystarczy wystapic do sadu o przyznanie ( naliczenie ) odsetek czy tez nalezy wytaczac sprawe dłuznikowi o odsetki ?
  prosze o info bo mam sprzeczne wiadomosci na ten temat a nic nie wskazuje na szybkie rozwiazanie problemu teraz mam jedynie wpis do IV dz.KW i czekam .pozdrawiam

 19. Przemysław pisze:

  Gratuluje bloga
  Zastanawiałem się jednocześnie czy można ograniczyć sumę zabezpieczenia jaką mamy na wekslu składają wniosek o zabezpieczeni do komornika. Z racji dość wysokiej opłaty za zabezpieczenie takie ograniczenia wydawało byś się zasadne.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Przemysław, oczywiście, że można, ale pamiętaj, że ryzykujesz. Bo co zrobisz, jak nie zabezpieczysz całości?

 20. Galina Cieślińska pisze:

  Witam! Były pracodawca męża nie zapłacił mężowi wynagrodzenia. Mąż założył sprawę w Sądzie Pracy w Kartuzach. Sprawa jeszcze się toczy ale 1 września 2016 roku mąż złożył wniosek o zabezpieczenie ROSZCZENIA PIENIĘŻNEGO. 29 listopada 2016 sąd wydał postanowienie poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej. Na dole tego postanowienia jest pieczątka sędziego jego podpis i napisane :Orzeczenie podlega wykonaniu. I teraz pytanie do Pana , czy mąż musi składać do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i jego doręczenie?

  • Wojciech pisze:

   Galina, w tym przypadku nie trzeba występować o nadanie klauzuli wykonalności, ponieważ ustanowienie hipoteki przymusowej nie podlega wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym. Tutaj wystarczy tylko wzmianka o wykonalności, dokładnie taka, jaka widnieje na postanowieniu uzyskanym przez Twojego męża.

   • Galina Cieślińska pisze:

    Witam! Czyli co mąż ma teraz robić? Iść z tym postanowieniem do komornika czy do sądu do działu księg wieczystych? Bo nie wiemy co dalej

    • Michał pisze:

     Mąż musi złożyć wniosek do ksiąg wieczystych o wpis hipoteki. Do wniosku trzeba będzie dołączyć oryginał postanowienia, o którym pisałaś wcześniej.

     • Galina pisze:

      Witam! Bardzo dziękuje za szybką odpowiedz. Na pewno wrócę po pomoc po wyroku.

   • Galina pisze:

    Witam! Bardzo Panu dziękuje za odpowiedz. Fajnie ze jest ten blog . Jest bardzo przydatny .

   • Galina pisze:

    Witam! Dziś złożyłam wniosek i wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej. Teraz weszłam na księgę wieczystą dłużnika mojego męża i znowu niespodzianka. W dziale III jest zapis:
    1.REP.C. / NOTA / 405758 / 16 – 2016-12-07, 14:44:10
    1. 1 DZ. KW. / GD1R / 21892 / 16 / 2 – 2016-12-07, 15:20:52 – WYKREŚLENIE ROSZCZENIA O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI.
    To nie mogą zrozumieć i drugi zapis : ROSZCZENIE
    Treść wpisu ROSZCZENIE O ZAWARCIE PRZYRZECZONEJ UMOWY SPRZEDAŻY ZABUDOWANEJ DZIAŁKI NR 114/17 OBSZARU 0,1100 HA – W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2016 ROKU. Czy może mi Pan wytłumaczyć albo podam numer księgi i Pan popatrzy o co tam chodzi. GD1R/00058527/4. Bo nie mogę pojąć czy sprzedany już jest ten dom czy nie?

 21. łukasz pisze:

  „Od razu po otrzymaniu takiego nakazu, możesz skierować go do komornika wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Nakaz nie musi być prawomocny, nie wymaga klauzuli wykonalności. ”

  a w takiej sytuacji dłużnik może jakoś temu przeciwdziałać? czy już na pewno do prawomocnego zakończenia sprawy zabezpieczone pieniądze będą czekały w depozycie?

 22. Rafał Grochulski pisze:

  Witam
  a jaka będzie opłata od wniosku o zabezpieczenie pojazdu o wartości 30.000 zł przy kwocie na nakazie zapłaty 2800 zł ?

 23. Piotr pisze:

  Witam
  jakie jest Pana zdanie w zakresie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla i doręczenie go przez Portal Informacyjny, a późniejsze zabezpieczenie u komornika ? Czy komornik na tej podstawie (wydruku) może prowadzić egzekucję ?

  Bo spotkałem się w okręgu SR WW Śródmieście z praktyką, że wymagają „oryginału” nakazu wskazując na Postanowienia Sądu Najwyższego III CZP 61/96 OSNC 1996/10/132 z dnia 12 czerwca 1996 r. tytułem wykonawczym, w rozumieniu art. 776 i 797 k.p.c., jest wyłącznie jego oryginał.

  Ponoć takie są zalecenia otrzymali od sędziów z tego sądu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *