Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Klauzula wykonalności dla nabywcy nieruchomości (III CZP 55/17)

Klauzula wykonalności na akcie notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji, przeżywa ostatnio renesans. Z jakiego powodu? Oczywiście 500+. Ale dzisiaj chcę napisać o „normalnym” zastosowaniu tej klauzuli oraz o uchwale Sądu Najwyższego z 17 listopada 2017 r. dotyczącej właśnie art. 777 kpc.

Sprawa dotyczyła typowej w obrocie gospodarczym umowy, a mianowicie dzierżawy. Zapewne znasz tę umowę (chociaż często mylona jest z najmem). Generalnie w umowie tej chodzi o oddanie nieruchomości do korzystania (jak w najmie) i pobierania pożytków (właśnie te pożytki są typowe dla dzierżawy).

W omawianym przypadku chodziło o dzierżawę nieruchomości rolnej, ale zasada dotyczy każdej dzierżawy. Obowiązkiem dzierżawcy było płacenie czynszu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych. Dzierżawcy – kilkoro rolników – w osobnym akcie poddało się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego co do zapłaty czynszu (art. 777 § 1 pkt 5 kpc). Po 10 latach dzierżawy Agencja grunt rolny sprzedała, a nabywca wstąpił do umowy jako strona. I po roku rolnicy przestali płacić czynsz.

Wobec zaległości wierzyciel wystąpił o nadanie aktowi klauzuli wykonalności i Sąd Rejonowy klauzulę nadał. Sąd uznał bowiem, skąd inąd prawidłowo, że skoro wszystkie warunki formalne zostały spełnione, to klauzulę należy nadać. I zaczyna się nasz kazus: czy aby na pewno wierzyciel, który przecież nie był stroną pierwotnej umowy dzierżawy, może uzyskać taką klauzulę?

Wydaje się, że kwestię tę jasno reguluje art. 788 § 1 kpc:

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Ale czy to naprawdę jest takie oczywiste? Otóż Sąd Okręgowy w L. (anonimizacja) uznał, że są jakieś wątpliwości. Czy aby na pewno nabywca nieruchomości, który wstępuje w stosunek dzierżawy, wstępuje również w uprawnienia wynikające z aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji co do czynszu?

Na szczęście Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości i w sprawie III CZP 55/17 podjął uchwałę, zgodnie z którą można taką klauzulę nadać. Dla porządku zacytuję całą treść uchwały:

Artykuł 788 § 1 k.p.c. może być podstawą nadania tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy rzeczy wydzierżawionej, który wstąpił w stosunek dzierżawy (art. 678 § 1 k.c. w związku z art. 694 k.c.) w miejsce wierzyciela, na korzyść którego dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

To taki mały kroczek w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wierzycieli. A w tej sprawie udało się całą sprawę przeprowadzić naprawdę szybko: 16 maja 2016 r. postanowienie Sądu Rejonowego, 21 marca 2017 r. pytanie prawne do Sądu Najwyższego i 17 listopada 2017 r. uchwała tegoż Sądu. Najdłużej zatem trwało postępowanie pomiędzy Sądem Rejonowym a Okręgowym, Najwyższy uwinął się bardzo szybko.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Zawadzki Grudzień 7, 2017 o 15:18

Świetny artykuł jak i cały blog. Pozdrawiam. 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: