Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Egzekucja z uposażenia służb mundurowych

Jakiś czas temu, pod wpisem dotyczącym ograniczeń w egzekucji z wynagrodzenia pojawiło się pytanie dotyczące egzekucji z uposażenia przysługującego osobie będącej członkiem służb mundurowych. Wobec tego, że dość dobrze nam policjantów drogówki (chociaż nie jestem dumny z tej znajomości), postanowiłem przyjrzeć się temu problemowi nieco bliżej, dorzucając też żołnierzy.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy o policji z uposażenia policjanta mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy oraz w innych przepisach szczególnych stosowanych do wynagrodzeń za pracę.

Uposażenie podlegające potrąceniu, czyli odpowiednik wynagrodzenia w cywilu, również zostało w ustawie określone, co nieco ułatwia sprawę. Nie ma bowiem wątpliwości, które pojawiają się przy interpretacji kodeksowego pojęcia „wynagrodzenia”.

A więc do uposażenia policjanta, z którego można dokonywać potrąceń, zalicza się wyłącznie: uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań (a więc takich, które wykraczają poza obowiązki służbowe) oraz świadczenie wypłacane zwolnionemu policjantowi w określonych przypadkach. Natomiast odprawa z tytułu zwolnienia ze służby podlega egzekucji w tym trybie wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych. Tych dodatków w policji, które podlegają egzekucji, jest sporo: dodatek za stopień, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatek stołeczny, dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem, dodatek instruktorski, dodatek lotniczy, dodatek kontrolerski, dodatek specjalny i dodatek terenowy. Mają one charakter stały.

I nie pytajcie mnie proszę, ile wynosi dodatek za opiekę nad koniem.

Oznacza to z kolei, że do tej części uposażenia, które jest wolne od potrąceń, zaliczają się pozostałe składniki wynagrodzenia, przykładowo nagrody (motywacyjne, roczne, jubileuszowe) czy też należności za podróże służbowe i przeniesienia.

Podobnie kwestię tę reguluje ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wskazując (w art. 103 ust. 1), iż z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę. Również tutaj ustawa precyzuje, jak należy rozumieć pojęcie uposażenia żołnierza, z którego można dokonywać takowych potrąceń, zaliczając do niego uposażenie zasadnicze i dodatki do wynagrodzenia, dodatkowego uposażenia rocznego, dodatkowe wynagrodzenie powierzone z tytułu powierzenia czasowego pełnienia obowiązków służbowych oraz niektóre z należności przysługujących żołnierzowi zwolnionemu. Podobnie jak w przypadku funkcjonariuszy policji, odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Tak więc policjanci i wojskowi mają nieco korzystniejsze reguły potrąceń niż pracownicy. Już wiem, o czym opowiem panom z drogówki przy następnym spotkaniu 🙂

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Wrzesień 20, 2013 o 12:50

Nie mogłem się powstrzymać – Policjantom, którym powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub psem, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości miesięcznej 15% sumy minimalnej stawki uposażenia zasadniczego dla stanowiska aplikanta i dodatku za stopień posterunkowego.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Wrzesień 20, 2013 o 12:53

Poprawka – aktualnie jest to 10 % kwoty bazowej.

Odpowiedz

Joanna Grudzień 30, 2014 o 13:51

Proszę o informację czy Policjantowi komornik może zajmować połowę tzw. 13-stki? Dziękuję

Odpowiedz

Krzysztof Maj 20, 2016 o 16:09

13-stka jak to pani nazywa jest ujęta w ustawie o Policji jako nagroda roczna a ta nie podlega zajęciom.

Odpowiedz

zosia Kwiecień 13, 2017 o 21:39

jak należy postąpić kiedy funkcjonariusz służb mundurowych mając zajęcie komornicze składa oświadczenie o przekazaniu jednorazowego świadczenia innego niż uposażenie na rachunek osoby trzeciej ( dla mnie to ucieczka z kasa przed komornikiem bo ma zajęty rachunek bankowy ).czy można przekazać pieniądze na ten rachunek

Odpowiedz

Magdalena Maj 11, 2017 o 20:07

Witam. Czy komornik moze zajac gratyfikacje urlopowa w wojsku ?
Przyslugujaca raz w roku. Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

kamila Październik 10, 2017 o 13:00

czy komornik moze zająć premie z wojska za ćwiczenia rotacyjne? dłuznik jest na ochotnika w wojsku

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: