Skarga na zaniechanie dokonania czynności przez komornika

Korzystając z usługi „alerty Google” (polecam) dostałem kilka dni temu link do pewnego artykułu, w którym opisywano, co należy zrobić, gdy komornik nie działa prawidłowo. Oto treść tej porady:

Reklamację w związku z czynnościami komornika możesz złożyć w firmie windykacyjnej. Jeśli załatwienie przez nią sprawy nie usatysfakcjonuje cię, a także jeśli masz zastrzeżenia do działania samej firmy windykacyjnej, możesz odwołać się w tej sprawie do: Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, do Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych KPF (o ile firma windykacyjna jest w niej zrzeszona i jeśli sprawa dotyczy naruszenia zasad postępowania windykacyjnego) oraz do sądu powszechnego.

Przemilczę, kto i gdzie to napisał. Ale ta „porada” to bzdura.

W związku z działaniami komornika przysługuje Tobie, Wierzycielu, kilka środków prawnych, z których niemal wszystkie kieruje się do Sądu. Jednym z nich jest skarga na czynności komornika, która obejmuje również zaniechanie. Reguluje to art. 767 § 1 kpc zdanie pierwsze i drugie:

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.

Z treści przepisu widać wyraźnie, że nie chodzi w nim o typową bezczynności czy przewlekłość postępowania.

Skarga taka może być złożona tylko wtedy, gdy komornik nie podjął czynności, do której był zobowiązany we właściwym czasie na podstawie przepisów proceduralnych. Pamiętaj zatem, że nie każdą bezczynność można skarżyć na podstawie tego przepisu – orzecznictwo i doktryna prawa zgodnie przyjmują, że przez zaniechanie dokonania czynności nie można rozumieć „zwykłej” bezczynności komornika.

Tytułem przykładu można wskazać wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 1973 r. (teza pierwsza), zgodnie z którym

Użyty w art. 767 § 1 zdanie drugie kpc termin „zaniechanie dokonania czynności” nie obejmuje bezczynności powodującej przewlekłość postępowania, na którą nie przysługuje skarga na czynności komornika.

Skarga „na zaniechanie” przysługuje więc w sytuacji, gdy komornik nie podejmuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym, pomimo istnienia ustawowego obowiązku. Jeżeli więc sprawa egzekucyjna trwa dłużej niż normalnie powinna, nie składaj skargi na czynności (czy zaniechanie) komornika. Taka skarga zostanie odrzucona i stracisz cenny czas.

W sumie dość trudno wskazać przypadki, gdy będzie Tobie skarga przysługiwać. Wydaje się, że np. w przypadku zaniechania umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela (jeżeli takie były warunki ugody, to może mieć to znaczenie).

Jeżeli jednak dojdziesz do wniosku, że chcesz skierować skargę na zaniechanie to właściwy będzie Sąd Rejonowy, przy którym działa komornik. Jeżeli jednak skorzystałeś w wyboru komornika (i ten wybór nie okazał się szczęśliwy) to skargę wnieś do Sądu Rejonowego, który byłby właściwy według ogólnych zasad (np. miejsca dokonania czynności).

Ogromne trudności sprawia określenie początku terminu, w którym może być wniesiona skarga na czynności komornika w przypadku zaniechania jego czynności. Zgodnie bowiem z art. 767 § 4 kpc:

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Jeden z komentatorów trafnie chyba napisał, że takie brzmienie przepisu zostało okaleczone w trakcie prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, a to w wyniku wycięcia fragmentu: – „od daty dowiedzenia się o niej, a w wypadku zaniechania„. Dlatego obowiązujące brzmienie przepisu może prowadzić do wniosku, że termin do wniesienia skargi dla skarżącego, którego nie zawiadomiono o dokonaniu czynności, biegnie od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Czyli nie wiesz, że czynności nie dokonano, bo Cię nie zawiadomiono, a termin na zaskarżenie już biegnie. Koszmar.

Jeżeli masz pewność, że dochowasz terminu, wnieś skargę na piśmie. W takim piśmie (poza elementami typowymi dla pisma procesowego) wskaż również czynność której zaniechano oraz wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, a całość uzasadnij. Musisz także uiścić 100 zł opłaty sądowej. Dołącz również odpis skargi dla komornika.

Jeżeli skarga będzie formalnie poprawna, Sąd Rejonowy prześle odpis skargi komornikowi. Jeżeli komornik przyzna Ci rację, w całości uwzględni skargę i dokona zaniechanej czynności, Sąd umorzy postępowanie w sprawie. Jeżeli zaś komornik nie podzieli Twojego poglądu na jego czynności (ich brak), w terminie 3 dni sporządza pisemne uzasadnienie czynności (a właściwie jej braku) i wraz z aktami przesyła do sądu. Teoretycznie, bo przekroczenie 3 dni właściwie nie jest sankcjonowane (no może w trybie nadzoru).

Po otrzymaniu akt Sąd Rejonowy ponownie bada sprawę, tym razem pod kątem dochowania terminu i merytorycznie (wcześniej nie miał akt, więc nic nie mógł tego zrobić). Jeżeli uzna, że miałeś rację – zobowiąże komornika do dokonania określonej czynności.

Jaki z tego wniosek? Bardzo trudno w tym trybie skutecznie wnieść skargę na zaniechanie czynności przez komornika. A nawet jeżeli znajdziesz podstawę i dochowasz terminu, to złożenie skargi przedłuży nawet o kilka miesięcy postępowanie egzekucyjne, a efekt skargi nie będzie wcale pewny. Zasadniczo zatem zastanów się dobrze, czy na pewno chcesz wnieść skargę na zaniechanie.

Jak zatem możesz walczyć Wierzycielu, z typową dla komorników bezczynnością?

Otóż „lenistwo” komornika może uzasadniać wszczęcie postępowania w trybie nadzoru administracyjnego sprawowanego przez prezesa Sądu Rejonowego oraz postępowania dyscyplinarnego w korporacji komorników. Bardzo ciekawą instytucją jest także skarga, o której mowa w ustawie z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Artykuł 1 ust. 2 tej ustawy wprost mówi, że

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

O tym jednak w innych wpisach.

 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. mirosław pisze:

  Nie jest to takie trudne tylko ludzie o tym nie wiedza.Złożyłem skargę na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i decyzją Sadu je wzowiono.Co więcej zgodnie z art.23 Ustawy o Komornikach wystąpiłem o odszkodowanie od komornika który na skutek zaniechania czynności doprowadził do pozbawienia mnie możliwości skutecznej egzekucji ( był majątek dłużnika którego nie zabezpieczył a nakazał mi wpłate 2.000 pln na wycenę przez biegłego ) Sąd w uzasadnieniu wyrażnie to podkreślił a więc zzgodnie z cytowanym artykułem mam prawo do odszkodowania.Komornikjest ubezpieczony i ma problem bo pozew mozna złożyć solidarnie przeciwko niemu i Skarbowi Państwa.Jak są dobre papiery i udowodni sie wprost na podstawie dokumentów szkodę to jest o co walczyc.Do tego dochodzi pomijany aspekt możliwości wykreslenia komornika z rejestru czego bardzo się boja.Jest to państwo w państwie ale na to tez jest bat. pozdrawiam

 2. Karol Sienkiewicz pisze:

  @mirosław, brawo. Wezwij komornika do wskazania numeru polisy. Ale do odszkodowania to jeszczed długa droga…

 3. Sławek pisze:

  Co zrobić jeśli komornik nie odpowiada na moje pisma? Korzystam z kilku komorników. Czasami po kilku miesięcznym milczeniu wysyłam pismo z zapytaniem o stan egzekucji. Bywa też tak że dostaje pismo o umorzeniu, a na zwrot nakazu czekam miesiącami. Co robić z komornikiem, który nie odpowiada na moje pisma lub odpowiada po kilku miesiącach? Pytam czy istnieje coś poza skargą bo mając dłużników kilkuset złotowych nie zamierzam płacić za skargę 100 zł z której i tak nic nie wyniknie.

 4. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Sławek, napisz na niego skargę do samorządu. Że lekceważy swoje obowiązki, że lekceważy wierzyciela, etc. To czasami robi wrażenie i nic nie kosztuje.

 5. Sławek pisze:

  Jakiego samorządu? Jakieś dokładniejsze dane adresowe? I jaki czas ma komornik na odpowiedź na moje pismo?

 6. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Sławek, wystarczy trochę poszukać. https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/07/08/a-moze-samorzad/

 7. Krzysztof pisze:

  Jesli moja skarga zostanie przez SR uwzgledniona, to kto zwaraca mi te 100 PLN? Komornik? Dluznik?

 8. Agnieszka pisze:

  Czy można złożyć skargę na czynności komornika w sytuacji gdy komornik nie przekazuje wyegzekwowanych alimentów? Jestem wierzycielem alimentacyjnym od 14 lat. Mam zasądzone alimenty w kwocie 700 zł miesięcznie. Jednak dłużnik jest dość sprytny i od roku wymyślił nową taktykę, mianowicie płaci regularnie komornikowi po 50 zł miesięcznie aby uchylić się od postępowania karnego, które 2 krotnie wszczynałam i 2 krotnie Prokurator umarzał. Komornik natomiast jak się okazało od roku zalicza całość wpłaty dłużnika na rzecz kosztów egzekucji.. także ja wierzyciel zostaje bez pieniędzy i bez możliwości ścigania dłużnika w postępowaniu karnym;-(
  Czy jest jakaś możliwość poskarżenia się na komornika?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Agnieszka, tak na pierwszy rzut oka to komornikowi nie można nic zarzucić. Ja bym sugerował raczej przyjrzenie się temu dłużnikowi, który dla pozoru wpłaca po 50 zł.

   • Agnieszka pisze:

    Bardzo dziękuję za informację. Niestety mój dłużnik to wyjątkowy „egzemplarz”. Przez 14 lat egzekucji (dot. alimentów) próbowałam już wszystkiego. Niestety mojemu dłużnikowi sprzyja lenistwo pracowników organów typu: prokuratura, sądy, komornicy, pracownicy opieki społecznej i policji.
    Odnośnie przyjrzenia się dłużnikowi, to prokuratorzy i sądy rozpatrujące zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa nie widzą żadnego przestępstwa w pozornym płaceniu 50 zł miesięcznie zamiast kwoty zasądzonej tj 700 zł. Oczywiście ja się nie poddaję i co 6 mc składam nowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji. Pozdrawiam serdecznie

    • Magdalena pisze:

     Ja mam bardzo podobną sytuację. Sąd zasądził 800 zł miesięcznie. Od 2012 roku nazbierało się już tego około 53 tys długu alimentacyjnego. Komornik pisze: „dłużnik ma zajęte dochody, lecz miesięczne potrącenia nie zaspokajają bieżącej raty alimentacyjnej. Dodam, że koszty egzekucyjne to ponad 9000 tys zł i ciągle rosną, więc ja jako matka, która sama wychowuje dziecko, która „orze jak może” i alimenty należą się jak psu buda nie dostanę nigdy nic !. Strasznie to niesprawiedliwe ! Agnieszko zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji gdzie składasz, jak to robić ?

 9. Robert pisze:

  Komornik zrealizował wniosek o zajęcie ruchomości w terminie 11 miesięcy od jego złożenia przeze mnie. Chciałbym złożyć skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.
  Gdzie ją złożyć do Wydziału Cywilnego właściwego miejscowo Sadu Rejonowego czy też do Sądu Okręgowego?

 10. JACEK pisze:

  Złożyłem skargę na komornika ponieważ musiałem zapłacić za duże koszty komornicze .Czyli tak : zapłaciłem cale zadłużenie alimentacyjne ale nie wszystko przez kasę komornika. Przez kasę komornika zapłaciłem wierzycielce i koszt komornika był 15% . Na konto MOPS-u i ZUS-u zapłaciłem zaległości alimentacyjne a komornik tez policzył sobie koszty komornicze po 15% gdzie powinien policzyć 5%. Skargę złożyłem do Sądu 8 TYGODNI TEMU !!!! Jeszcze nie jest rozpatrzona moja skarga !!!! ILE MAM CZEKAĆ NA ROZPATRZENIE SKARGI PRZEZ SĄD ????

 11. anna pisze:

  witam
  mam delikatna sprawe otóż
  ma córke której ojciec nie płaci alimentów tylko fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty mi
  co roku kiedy składm papiery do urzedu miasta o rodzinne i alimenty zwracam sie z pismem do komornika o przesłanie mi zawiadczenie ile dłużnik wpłacił na konto funduszu pieniążków
  a komornik jak co roku przesyła mi zaswiadczenia ale
  jak nie taki co trzeba to wstrzymuje mi po 2lub 3 tygodnie
  zdazyło sie ze ojciec córki obniżył sobie alimenty o czym nie byłam powadomiona i przez rok pobierałam alimenty po roku urzad gminy kazał mi zwracac alimenty które za duzo mi wypłacił zwruciłam sie do urzedu gminy z zapytaniem kto zawinił powiedzieli ze komornik przesłal im po roku dopierko wyrok sadowy o zmniejszenie wysokosci alimentów
  wiec poradzcie cos mi czy moge złozyc skarge na jego opieszałośc
  pozdrawiam

 12. Anna pisze:

  Dziękuję za profesjonalną poradę, dzięki niej moja przyszłość jest pełna nadziei. Pozdrawiam 🙂

 13. Helena pisze:

  Dzień dobry,
  w sprawie o egzekucje zaległych alimentów na dzieci złozyłam do komornika następujący wniosek:

  „W zawiązku z art. 762 par.1 kpc wnoszę o zwrócenie się do Urzędu pocztowego xx, ul. xx o udzielenie informacji na jaki adres były wysyłane paczki pocztowe z adresu matki dłużnika alimentacyjnego w okresie od 01.01.2014 do chwili obecnej. Z moich informacji wynika, że matka dłużnika wysyła na jego adres paczki żywnościowe.
  Wnoszę także o zwrócenie się do Urzędu pocztowego Urząd Pocztowy xx, o udzielenie informacji na jaki adres były wysyłane paczki pocztowe z adresu babki dłużnika, zamieszkałej , z której również mogły być wysyłane paczki na aktualny adres miejsca zamieszkania dłużnika.
  Wnoszę również o zwrócenie się do UPC Polska Sp. z o.o. (al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa) o ustalenie adresu dla IP xxxx który ustaliłam na podstawie maila od dłużnika alimentacyjnego jaki został przesłany niedawno na mój adres mailowy. Będzie to adres jego aktualnego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Proszę się także zwrócić do UPC Sp. Z o.o. czy nie ma wśród swoich abonentów dłużnika xxx, bo z moich informacji wynika że może być on abonentem UPC i korzysta z ich usług w swoim miejscu zamieszkania. Poniżej załączam informacje dotyczące ww adresu IP z wyszukiwarki Internetowej.”
  W odpowiedzi dostałam Postanowienie od komornika o oddaleniu mojego wniosku. Komornik napisał w uzasadnieniu, że zgodnie z art. 1086 pkc policja na wniosek Komornika przeprowadzi czynności w celu ustalenia mijsca zamieszkania i pracy dłużnika. Organ egzekucujny w niniejszej sprawie kierował wniosek do Policji i ustalenie miejsca pobytu dłużnika w dniach 11.02.2014 i 29.07.14. Czynności przeprowadzone przez Policje nie doprowadziły do ustalenia miejsca zamieszkania służnika alimentacyjnego. Czy jedyne co moge zrobić to złożyć na niego skarge i zapłacić 100zł?
  Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź
  Pozdrawiam Helena

 14. Karol ina pisze:

  Dzień dobry,
  Proszę o pomoc w udzieleniu porady.
  Został maślany ma mnie komornik. Wierzyciel , z którym nie mam kontaktu i nie znam adresu, domaga się ode mnie pieniędzy. Nie jestem dłużniczką i złożyłam wniosek do komornika o umorzeniu postępowania powołując się na zasadę niezbęności. Komornik wydał postanowienie odmowne. Czy muszę złożyć pozew do sądu? Wierzyciel nie wezwał mnie listownie do uregulowania rzekomego długu. Jak powinnam postąpić w wierzycielem?
  Komornik ma biuro 200 km od mojego miejsca zamieszkania. Do jakiego sądu powinnam złożyć pozew ? Czy pozew musi być sporządzony na formularzu?
  Pozdrawiam.

 15. Magdalena pisze:

  a jeśli dłużnik nie mieszka pod adresem zameldowania, a kurator twierdzi że mieszka, i komornik nic nie robi aby ustalić adres pobytu – i żadnej kary za zmianę adresu ???

 16. Lech pisze:

  Czy istnieje gdzieś „katalog terminów” do których komornik musi się stosować, aby było wiadomo, kiedy „minął termin” na dokonanie jakiejś czynności?

 17. BASIA pisze:

  Witam! Mam taki problem: komornik (wbrew mojej dyspozycji na piśmie) zajął samochód, w którego posiadaniu był mój dłużnik, ale właścicielem był ojciec mojego dłużnika – o czym mój dłużnik poinformował komornika. Komornik twierdzi jednak, że ojciec dłużnika tego nie potwierdził. Z kolei ojciec dłużnika złożył pozew do sądu o zwolnienie zajęcia, sprawę wygrał i obciążył mnie kosztami postępowania. Na ten moment nie dość, że komornik nie wyegzekwował dla mnie ani grosza z 5 tys. mojej wierzytelności, to jeszcze ja mam zajęcie komornicze od ojca mojego dłużnika na 5 tys. Czy mam prawo do złożenia skargi na komornika? Czy mój komornik postąpił właściwie? Bardzo proszę o pomoc.

 18. Paweł pisze:

  Witam, przymierzam się do złóżenia skargi na zaniechanie czynności przez komornika, gdyż miesiąc po wysłaniu wniosku nie zabezpieczył ruchomosci dłużnika. Po kontakcie tel. usłyszałem od komornika ze nie będzie zajmował rzeczy które nie są dłużnika. Chodzi tu o samochód kóry jest we władaniu dłużnika. Wg ustawy komornik nie bada do kogo nalezy pojazd tylko Sąd – tak powiedziałem to zakończyła się rozmowa, po prostu komornik olewa sprawe a nie jest to pierwszy raz. Pytanie czy warto złożyć skagę ?

  • Lech pisze:

   Paweł, zgodnie z przepisami masz rację. Kokornik może zająć samochód w leasingu będący we władaniu dłużnika. Ale zgodnie z niedawnym orzeczeniem SN, który zrugał dwa rozpatrujące taką sprawę sądt – racji nie masz. Jak wiadomo, SN nie po to jest ostatnią instancją odwoławczą, aby musiał się przejmować czymś takim jak treść ustawy 😊 Zatem stąd może wynikać niechęć komornika, który nawet postępując zgodnie z prawem naraża się na uznaną skargę dłużnika.

   • Paweł pisze:

    Tylko, że komornik nie ma informacji z cepiku do kogo należy pojazd. Druga sprawa sąd może zwolnić z spod egzekucji pojazd. Zawsze dłużnik twierdził że to nie jego tamto itd a wszystko było zlucytowane. Tak jest w tym przypadku. Jeszcze jak byłem z komornikiem na czynnościach wcześniej to stał pojazd na podwórku dłużnika podobno wujka komornik zajął bo mu kazalem i nikt nie złożył odwołania. A tu teraz robi taki cyrk komornik myślą że są nie tykalni. Jak by tak było to po co jest odwołanie spod egzekucji co może dluznik wnieść do sądu żeby daną ruchomosc zająć.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *