Ogłoszenie o upadłości Amber Gold opublikowane

Właśnie dostałem emaila od Redakcji iMSiG, czyli internetowego wydania Monitora Sądowego i Gospodarczego, że dzisiaj, to jest 25 września 2012 r. opublikowane zostało ogłoszenie o upadłości Amber Gold, wzywające wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności. Link tutaj.

A oto treść ogłoszenia:

AMBER GOLD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-755), ul. Długie Ogrody 8-14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem0000322228.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 20 września 2012 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt VI GU 173/12 ogłoszono upadłość dłużnika AMBER GOLD Sp. z o.o. w z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 0000322228, obejmującą likwidację majątku upadłego.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojutha, na syndyka masy upadłościowej wyznaczono Józefa Dębińskiego.
Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 23/12.

Spieszyć się nie trzeba, masz czas do 27 grudnia (bo 25 i 26 grudnia to Boże Narodzenie).

Oczywiście, nie musisz czekać tak długo.

Tak jak obiecałem, w tym tygodniu zamieszczę wzór zgłoszenia wierzytelności wraz z wyjaśnieniem, jak go wypełnić.

Oczywiście nieodpłatnie. Po prostu tu zaglądaj.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *