Klauzula wykonalności. Nowe brzmienie po raz kolejny.

Pisałem już o zmianach przepisów procedury cywilnej, odnoszących się m.in. do nadawania klauzuli wykonalności. W związku z tymi zmianami 1 września 2014 r. w życie weszło nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (poz. 1092 w Dzienniku Ustaw z 2014 r.). Co się zmieniło?

Jedną ze zmian w kpc była właśnie kwestia nadawania klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu. Dlatego też nowe brzmienie klauzuli, zawarte w rozporządzeniu, uwzględniające ostatnią nowelizację k.p.c. wygląda tak:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Ponadto rozporządzenie wskazuje, że jeśli klauzulę umieszcza się na wyroku to opuszcza się słowa „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jeżeli tytuł egzekucyjny opiewa na świadczenie pieniężne w obcej walucie, to sąd lub referendarz sądowy zobowiązuje komornika do przeliczenia świadczenia według dotychczasowego systemu. Jedyna zmiana w tym zakresie dotyczy tego kto nadaje klauzulę wykonalności.

Co istotne, rozstrzygnięcia o przyznaniu wierzycielowi kosztów postępowania klauzulowego mają następować w odrębnym zdaniu. Dotychczas sądy umieszczały to rozstrzygnięcie po wskazaniu komu przysługuje tytuł wykonawczy i wskazaniu NIPu/PESELu/numeru KRS/innego oznakowania wierzyciela i dłużnika. Od tej pory wymaga to konkretnego zwrotu:

„Koszty postępowania klauzulowego należne wierzycielowi od dłużnika wynoszą ….. .”

Nadal istnieje obowiązek podania numeru PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika, jednak obowiązek ten odnosi się tylko do klauzul wykonalności nadawanych orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych, które wydano w postępowaniach wszczętych po dniu 7 lipca 2013 r., oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych po tej dacie. Oznacza to, że jeśli postępowanie było wszczęte przed 7 lipca 2013 r. to powyższy obowiązek podania numeru PESEL/NIP w klauzuli nie obowiązuje. Wynika to też z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Pozostaje tylko czekać, aż nowa klauzula zacznie pojawiać się na tytułach wykonawczych.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zajęcie nadpłaty podatku

 1. Dorota pisze:

  Ja już odebrałam z EPU klauzulę w nowej wersji 🙂

 2. Ana pisze:

  Wspaniały BLOG! oraz Wspaniały Twórca. Korzystam z Pana wiedzy prawnej.Bardzo pomaga w życiu zawodowym.Życzę sukcesów! Pozdrawiam.
  Ana.

 3. Joanna pisze:

  Czy można prosić o podanie sygn. orzeczenia SN, w których poruszono kwestię nie podawania numeru PESEL w postępowaniach wszczętych przed 7 lipca 2013 roku? Byłabym wdzięczna. Artykuł bardzo pomocny w praktyce.

  • Karolina pisze:

   Joanna, chodzi o uchwałę Izby Cywilnej SN z dnia 30 maja 2014 r., III CZP 22/14 , MoP 2014 nr 12, str. 611, w której SN stwierdził, że jeśli orzeczenie zostało wydane wskutek przeprowadzenia postępowania wszczętego przed 7.07.2013 r., to w treści klauzuli wykonalności nie podaje się informacji wskazanych w § 2(1) rozporządzenia w sprawie brzmienia klauzuli wykonalności, czyli własnie PESEl, NIP, KRS. Obecnie jest to § 5 w zw. z § 4 nowego rozporządzenia (którego dotyczy komentowany wpis na blogu).

 4. XXX pisze:

  czy sąd musi w przypadku świadczenia w walucie obcej nakazać komornikowi przeliczenie świadczenia, czy może nadać tylko klauzulę uprawniającą do egzekucji, jak to jest np. w nakazie zapłaty z weksla ( świadczenie w euro) bez nakazu przeliczenia przez komornika

 5. Tomek5 pisze:

  Dziękuję i gratuluje ogromnej wiedze prawnej.

 6. MaciejKK pisze:

  dzięki za update w tym temacie 🙂 nie wiedziałem żę się tak pozmieniało

 7. Jolanta pisze:

  A jak jest z klauzulami wydawanymi na następcę prawnego?

 8. Patryk pisze:

  Mam pytanie,
  czy klauzulę wykonalności, do ugody zawartej przed sądem ( sprawa o zapłatę, podzielona na raty, ostatnia rata płatna po czterech miesiącach),
  można nadać jedynie od momentu wymagalności ( która w opisanym kazusie jest uznawana przez sąd po czterech miesiącach), czy już od momentu zawarcia ugody ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Patryk, tylko po upływie terminu płatności. Możesz występować po upływie każdej raty – dostaniesz wówczas klauzula będzie na każdą ratę lub po upływie terminu płatności ostatniej raty.

 9. Wieslaw pisze:

  Przedawnienie ?
  W jakim terminie od nadania klauzuli wykonalności mogę złożyć wniosek do komornika?
  Wiesław

 10. Ewa pisze:

  przed sądem zawarta została ugoda zadłużenia w 10 ratach, z zastrzeżeniem, że uchybienie terminowi płatności w zakresie kwoty odpowiadającej wysokości dwóch rat spowoduje wymagalność pozostałej kwoty. Tak też się stało, we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy wnosić o nadanie kw co do tej niespłaconej kwoty? W piśmie sąd wezwał do uzupełnienia wniosku i wskazania czy klauzula ma dotyczyć całej kwoty, czy poszczególnych rat i czy dłużnicy jakieś raty uregulowali. Można wnosić o nadanie kw co do pozostałej kwoty?wierzyciel chce pozostałą kwotę bo jeszcze zostały raty niewymagalne.

 11. Dawid pisze:

  jeżeli orzeczenie sądu 2 instancji zmienia to 1 instancji w ten sposób, że „podwyższa kwotę określoną w pkt.1 orzeczenia sądu pierwszej instancji do kwoty X”, natomiast postanowienie sądu 1 instancji brzmi „zasądza kwotę Y płatną o dnia X wraz odsetkami”, to na którym orzeczeniu mam zdobyć klauzulę wykonalności? do odkodowania konieczne są oba orzeczenia..
  rozumiem też, że w przypadku gdy jest w orzeczeniu termin, to sąd nie nada klauzuli przed jego upływem?
  pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedź.

  • Michał pisze:

   Dawid, w takiej sytuacji we wniosku o klauzulę należy wskazać oba orzeczenia.

   Klauzuli sąd nie nada gdy termin jeszcze nie upłynął.

 12. Kasia pisze:

  jak długo po nadaniu klauzuli i przekazaniu do księgowości sądowej płatności depozytowej sąd-księgowość ma obowiązek jej przekazania, tzn ile trzeba czekać na zwrot depozytu sądowego po postanowieniu, uprawomocnieniu i przekazaniu nakazu do księgowości sądowej

  • Michał pisze:

   Kasia, zwykle od kilku do kilkunastu dni. W większych sądach może być dłużej.

   Sądy nie mają wyznaczonego przez prawo terminu, po prostu są obowiązane zwrócić nadpłatę z urzędu.

 13. Kasia pisze:

  no to w Krakowie pobijają rekordy czasu przy zwrotach „nie sądowych” pieniędzy, wyrok uprawomocnił się w październiku ubiegłego roku ale akta tej sprawy zostały niby dołączone do kolejnych depozytów a od 4 lutego tego roku pani księgowa sądu nie potrafi przelać pieniędzy depozytowych na moje konto- jest prawie koniec marca, czy to nie woła o jakąś gdzie? interwencję

 14. Robert pisze:

  Świetny blog Panie Karolu,
  Czy wierzyciel możne podjąć skuteczne działania w celu wyegzekwowania należności, jeśli w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego z majątku wspólnego zmarł małżonek dłużnika. Jego spadkobierca jeszcze zanim wierzyciel wystąpił o rozszerzenie klauzuli na niego zwrócił się do sądu z roszczeniem przeciw egzekucyjnym, kwestionując wysokość zasądzonych odsetek oraz podnosząc zarzut ich przedawnienia. Wyrok jest z roku 2004, w 2013 uzyskano rozszerzenie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika. bezskuteczna egzekucja była prowadzona w roku 2005, kolejna jest prowadzona od 2012. Czy spadkobierca ma prawo kwestionować wyrok zanim klauzula wykonalności zostanie rozszerzona na niego i czy podnosząc zarzut przedawnienia odsetek spowoduje ograniczenie tytułu egzekucyjnego i będzie można dochodzić tych odsetek tylko za ostatnie 3 lata czy tez w cale. Co powinienem w tej sytuacji zrobić jako wierzyciel?

 15. adrian pisze:

  Witam, czy mógłby Pan, jako ekspert, powiedzieć co robić jeśli w wyroku jest zapis: „zasądzić od X na rzecz A, B i C zwrot kosztów postępowania w kwocie 1000 zł”, tj. nie ma solidarności. Czy występując o nadanie klauzuli wykonalności, skoro zobowiązanie jest podzielne, każdy z wierzycieli powinien wskazać już na etapie składania wniosku do sądu, że występuje o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności co do kwoty 333 zł? Czy może każdy z nich po prostu wnosi o wydanie odpisu z klauzulą wykonalności, bez wskazywania określonej kwoty i dopiero składając wniosek egzekucyjny wskazuje komornikowi, że wnosi o wyegzekwowanie 333 zł (jako że więcej przecież nie może, skoro jest 3 wierzycieli)?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 16. edyta pisze:

  Muszę złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzury wykonalności. Tu pojawia się problem . Nie mam peselu dłużnika tylko jego nazwisko i adres. Czy już nigdy nie odzyskam swoich pieniędzy

 17. Agnieszka pisze:

  Czy na podstawie wyroku z alimentami opatrzonego klauzulą wykonalności pracodawca ma obowiązek potrącać z wynagrodzenia owe alimenty bez udziału komornika? Jakie przepisy to regulują?

 18. Jarek pisze:

  Czy jest możliwość złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z zaznaczeniem w jego treści, że wnosimy o jej nadanie po stwierdzeniu jego prawomocności ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jarek, czyli niejako „z góry”? Teoretycznie tak, ale to nie działa. Sądy nie sięgają do akt żeby sprawdzić, czy aby w pozwie jest taki wniosek. Dlatego szybciej jest złożyć po prawomocności.

 19. Jarek pisze:

  Dziękuję za wiadomość. Pierwszy raz złożyłem taki wniosek niejako „z góry”. Zobaczymy czy będzie dłużej 🙂

 20. Agata pisze:

  Witam,
  złożyłam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi stanowiącemu nakaz zapłaty z 2012r. Sąd wezwał do wskazania nr PESEL dłużnika w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenie postępowania. Czy muszę podać nr PESEL? Nie jest mi on znany a w ciągu 7 dni nie zdążę go też uzyskać

  • Jakub pisze:

   Musisz zwrocic się do MSWIA Udostępnianie danych z rejestrów centralnych zeby podali Ci Pesel dłużnika, zalączając pismo z sądu , a do sądu wysłać wniosek o wydłużenie ( 2 tyg ) terimnu z kopią wniosku że zwrocilas sie do MSWiA o podanie Ci pesel dliznika.

 21. Agnieszka pisze:

  Dzień dobry,
  co robić w sytuacji, w której sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – ale samego tytułu wykonawczego z pieczęcią, mimo wniosków, od prawie trzech miesięcy nie wysyła? Został już złożony wniosek o przyspieszenie i skarga na sędziego. Jestem bezsilna. Prawnik mówi, że bez tego nie można wszcząć egzekucji.

 22. Jakub pisze:

  Witam, czy na klazuli wykonalności o alimenty ma być pesel dziecka czy przedstawiciela ustawowego ktory dochodzi naleznosci w imieniu dziecka??

 23. RoboWaWa pisze:

  Czy można nadać klauzulę wykonalności do sądowego nakazu zapłaty gdy już taka klauzula była nadana przez inny Sąd?

  • Michał pisze:

   RoboWaWa, jeśli masz już jeden nakaz z klauzulą to możesz ewentualnie wystąpić o wydanie dalszego tytułu wykonawczego- do sądu, który wydał nakaz.

 24. Izabela pisze:

  Witam serdecznie złożyłam wniosek o klauzule wykonalności do ugody niemieckiej o alimenty przetłumaczyłam ugodę i wnioskuję o klauzule wykonalności ale nie znam aktualnego adresu zamieszkania dłużnika.Sąd nakazuje mi wskazać adres czy bez adresu nie uzyskam tej klauzuli? Dłużnik się ukrywa nie wiem gdzie przebywa wiem tylko tyle że zawarł związek małżeński z kobietą która mieszka na stałe w Polsce czy jest jakaś szansa że kiedyś odzyskam zaległe alimenty od niego skoro nie odbiera poczty nie wiem gdzie aktualnie przebywa!!!! Proszę odp co w takim przypadku mam zrobić?

 25. Asia pisze:

  Uzyskałam nakaz zapłaty przeciwko przedsiębiorcy (osoba fizyczna), w pozwie wskazałam jedynie NIP, gdyż nie znam numeru PESEL. Czy na podstawie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności sąd sam sprawdzi i „dopisze” PESEL dłużnika? A jeśli nie, to czy brak numeru PESEL w tytule nie będzie problemem przy egzekucji?

 26. Bartosz pisze:

  Dzień dobry.
  Czy w sytuacji gdy w 2003 roku został wydany prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, z klauzulą wykonalności z roku 2011 mogę na jego podstawie złożyć wniosek o egzekucję komorniczą ?
  Wydanie klauzuli wykonalności w roku 2011 przerwało bieg przedawnienia. Mamy jednak rok 2019. Jak wiadomo w lipcu 2018 weszła w życie ustawa łagodząca / skracająca bieg przedawnienia do 6 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uległ przedawnieniu w roku 2017 – czy dobrze rozumiem ? Czy jest jeszcze jakaś szansa na odzyskanie swoich wierzytelności ?

 27. as pisze:

  Czy można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności mimo faktu, że dłużnik zapłacił zasądzone należności?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   as, można, o ile dotyczy to nakazu zapłaty czy wyroku (przy 777 kpc jest nieco inaczej). W tym postępowaniu sąd nie bada, czy wierzytelność istnieje.

 28. Janek pisze:

  Panie Mecenasie,

  co zrobić w sytuacji, gdy po wydaniu nakazu zapłaty i bezskutecznej próbie doręczenia odpisu dłużnikowi (pozwanemu), okazuje się, że pozwany (przedsiębiorca) zmienił adresy w CEIDG. Na dzień wniesienia pozwu adres w nim wskazany był prawidłowy i aktualny. Zmienił się w trakcie tj. po wydaniu NZ i próbie jego doręczenia.

  Wnosić o klauzulę i ewentualnie martwić się jak dłużnik podniesie ten fakt na etapie egzekucji czy poinformować sąd o nowym adresie pozwanego?

  Z drugiej strony jest to adres powszechnie znany (rejestr CEIDG) stąd pytanie czy sąd nie powinien go sprawdzić z urzędu na etapie wysyłki NZ do pozwanego?

  Z góry dziękuję.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *