Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Postępowanie egzekucyjne w Holandii

Ostatnio mam bliższy kontakt z prowadzeniem egzekucji w Holandii. Chodzi o sprawy prowadzone na podstawie polskiego nakazy czy wyroku przeciwko dłużnikom w Holandii – zarówno Polakom tam mieszkającym jak i holenderskim firmom. Okazuje się, że postępowanie egzekucyjne nieco się różni w stosunku do naszego i to nie zawsze na korzyść wierzyciela.

Pomyślałem zatem, że może Ciebie też zainteresują te różnice.

Holandia: do prowadzenia egzekucji można wybrać dowolnego komornika z rejonu całego kraju.

Polska: obowiązuje zasada swobody wyboru komornika, ale od 1.01.2019 r. wracają rewiry komornicze.

Holandia: komornik wzywa dłużnika do dobrowolnej zapłaty w ciągu 2 dni, jeśli dłużnik nie zapłaci, to prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Polska: komornik nie musi (na razie) udzielać dodatkowego terminu na zapłatę.

Holandia: po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego komornik sprawdza w lokalnym urzędzie, czy dłużnik pobiera pomoc socjalna od władz; jeśli pobiera, to ostrzega wierzyciela, że dłużnik ma złą sytuację finansową i jest mała szansa na skuteczną egzekucję

Polska: niema takiej procedury; nie jestem wcale przekonany, że to dobry ruch, ale być może tam urzędy wiedzą więcej o dłużnikach.

Holandia: komornik może sprawdzić, czy dłużnik ma samochody, nieruchomości, ustala wysokość wynagrodzenia dłużnika, ale nie ustali rachunków bankowych dłużnika, dlatego należy podać numer rachunku bankowego komornikowi.

Polska: no to u nas jest dużo lepiej – komornik może zajmować wierzytelności z rachunków bankowych nawet jeżeli nie zna ich numerów. Wyjątkiem jest zabezpieczenie przed wszczęciem procesu – tutaj trzeba podać numer rachunku.

Okazuje się zatem, że z uprawnieniami naszych komorników wcale nie jest tak źle. A gdyby nie powrót rewirów to byłoby całkiem dobrze….

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

zbyszek Listopad 20, 2018 o 18:43

Wracaja rewiry , mało ostre:) Ogranicza się prawo wyboru komornika do terytorium Sądu Apelacyjnego ..a i ten wybor ograniczony 🙂

Odpowiedz

Remik Listopad 20, 2018 o 21:02

Powraca prawo wyboru do właściwości sądu apelacyjnego tj. do powierzchni terytorium Holandii. Szkoda że wybór nie został ograniczony do właściwości sądu okręgowego.

Odpowiedz

Adam Listopad 25, 2018 o 13:22

Odnośnie tego fragmentu o Polsce: “Wyjątkiem jest zabezpieczenie przed wszczęciem procesu – tutaj trzeba podać numer rachunku.”,
to zależy. Spotykałem się z różnym podejściem sędziów. Zdarzają się postanowienia o zabezpieczeniu, zgodne z wnioskiem wierzyciela, gdzie sąd ogólnie pisze o “rachunkach bankowych ustalonych w toku postępowania zabezpieczającego”. W jednym komentarzu do KPC bodaj autor wypowiedział się, że nie ma racjonalnych argumentów na rzecz tego, aby wymagać od wierzyciela na etapie składania do sądu wniosku o udzielenie zabezpieczenia, aby musiał precyzyjnie podać numery rachunków bankowych.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 25, 2018 o 15:51

Adam, tak, ale część sądów uważa, że chodzi o wierzytelność z konkretnej umowy, dlatego wymagają wskazania rachunku. A wierz mi, wolałbym, żeby nie wymagały!

Odpowiedz

bernardj35 Grudzień 18, 2018 o 12:48

Wpis ciekawy pokazujący jak jest naprawdę. W prawdzie nie moja dziedzina, ale warto było tutaj zajrzeć.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: