Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Spółka jawna – kolejne ograniczenie odpowiedzialności wspólnika

To było właściwie do przewidzenia. Pytanie polegało tylko na tym, kiedy się to stanie. Bo z tym akurat w naszym kraju bywa różnie. A z czym konkretnie?

Otóż z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

W październiku 2017 r. pisałem, że TK zakazał nadawania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych (np. jawnej), którzy nie byli wspólnikami w chwili pozwania samej spółki. Tutaj jest ten wpis:

Od wczoraj jeszcze trudniej o odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej

A teraz ustawodawca postanowił uwzględnić ten wyrok i zmienił przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a konkretnie art. 778 (1) tego kodeksu. Ustawa, która w ostatni piątek weszła w życie, dodaje do tego przepisu zdanie drugie (wyróżnione pogrubieniem). Cały art. 778 (1) brzmi więc od dzisiaj tak:

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.

Pisałem już, że negatywnie oceniam to rozwiązanie i zdania nie zmieniłem. Żeby uniknąć odpowiedzialności wystarczy, że wspólnicy „przypomną” sobie np. o transakcji przeniesienia ogółu praw i obowiązków zawartej „przypadkowo” dzień przed wytoczeniem powództwa przez wierzyciela.

I żeby były jeszcze ciekawie, ustawodawca wprowadził zasadę, że do postępowań o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej (np. spółki partnerskiej czy jawnej) wszczętych i niezakończonych przed 5 stycznia 201 r. stosuje się przepis art. 778(1) kpc w brzmieniu nadanym nową ustawą.

Jeżeli więc robicie interesy ze spółkami osobowymi, naprawdę dobrze zabezpieczcie swoje pieniądze.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

daverts Styczeń 16, 2019 o 09:08

nieźle super sprawa

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: