Likwidacja formularzy sądowych – koniec z pozwem (P)

Ochłonęliśmy już nieco po wejściu w życie wielkiej nowelizacji kpc i zaczynamy składać pozwy w nowym postępowaniu gospodarczym (akurat dla mnie to jest powrót do przeszłości). Zauważamy też błędy, jakie popełniają sądy wysyłając wezwania niezgodne z nowymi przepisami, w tym związane ze stosowaniem formularzy. Ale skutek nowelizacji jest oczywisty: likwidacja formularzy sądowych. 

Stosowanie formularzy miało swoich zwolenników i przeciwników. Osobiście należę do zwolenników ale umiarkowanych. Z całą pewnością formularze są konieczne w sprawach przed KRS czy w księgach wieczystych, ale w sprawach procesowych nie jest wcale takie oczywiste. Pisałem już zresztą kiedyś o formularzach także w tym blogu.

Kiedy formularze były obowiązkowe

Tymczasem z uwagi na zakres naszej działalności i rodzaj klientów w niektórych sprawach musieliśmy zawsze stosować formularze, o czym stanowił art. 187 (1) kp:

Jeżeli powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o: 1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, 3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, 4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 5) wywóz nieczystości, 6) dostarczanie energii cieplnej – jest obowiązany wnieść pozew na urzędowym formularzu.

No właśnie, „stanowił” czyli czas przeszły. Przepis ten został bowiem uchylony wielką nowelizacją procedury, która weszła w życie dnia 7 listopada roku pamiętnego.

Także w postępowaniu uproszczonym

Co więcej, z tym dniem „drastycznie” zmieniony został także przepis art. 505 (2) kpc, który nakazywał stosowanie formularzy w postępowaniu uproszczonym (czyli roszczenia z umów do 20.000 zł). Jego nowe brzmienie nie ma obecnie żadnego związku z dawną treścią, więc nie będę go nawet cytował.

Likwidacja formularzy sądowych

Skutkiem nowelizacji jest zatem całkowite wyeliminowanie formularzy w postępowaniu procesowym: nie będzie już żadnych pozwów (P), odpowiedzi na pozew (OP) czy wniosków dowodowych (WD). Koniec i kropka. Od teraz trzeba pisać „normalne” pozwy i wnioski dowodowe.

Ale jeżeli ktoś zakochał się w formularzach, to nadal może je stosować.

Postępowanie nieprocesowe i inne

Oczywiście, nadal będą stosowane formularze w postępowaniu rejestrowym oraz wieczystoksięgowym. Ale w procesie nastąpiła likwidacja formularzy sądowych, takie uziemienie jak nie przymierzając Queen Mary w Long Island.

A jeżeli interesują Cię tematy związane z nowelizacją zapraszam na blog Wojtka Jelińskiego. 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zajęcie nadpłaty podatku
Roszczenia wobec upadłego

 1. Dobrogoszcz pisze:

  Z jednej strony to dobre rozwiązanie z likwidacją papierologii. Teraz petent będzie mieć ułatwione zadanie. Bynajmniej mnie się tak wydaje.
  Wpis ciekawy.

 2. Sabina pisze:

  A co z sytuacją,gdy po nowelizacji pozew wniesiony na formularzu? Czy sprzeciw też musi być być na formularzu?

 3. Dominik pisze:

  Te formularze nic nie upraszczały. Poszczególne pouczenia do tabel i wyjaśnienia – nic nie wyjaśniały i budziły tylko więcej pytań u nieprawników.

 4. Zmiana in plus na zasadzie: „Jak chcesz to proszę, ale nie musisz.”

 5. Tomek K. pisze:

  Wreszcie koniec z rozjeżdżającymi się formularzami lub czytaniem pozwu przez lupę (mała czcionka, żeby nie rozwalić formularza i nie dodawać kolejnych stron). Zmiana na plus. Teraz niech zniosą obowiązek formularzy w KRS (choć i tak zaraz będzie tylko online).

 6. Dorota pisze:

  Czy mają Państwo do czynienia z taką sytuacją, że w postępowaniu wszczętym przed nowelizacją kpc która weszła życie 7.11.2019 Sąd wzywa Was do złożenia pisma na formularzu. Nowelizacja kpc usuwająca formularze miała być definitywna i miała dotyczyć tak spraw wszczętych przed jej wejściem w życie jak po. Praktyka sądowa jest jednak bardzo różna ? Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie ?

  • Droga Pani, nie mieliśmy do czynienia z opisaną przez Panią sytuacją.
   Należy jednak nadmienić, że zgodnie z art. 9 § 2 k.p.c. ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019r., do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji, zastosowanie znajdą przepisy nowe.
   Jednakże, w drodze wyjątku w przypadku postępowań nakazowych, upominawczych i elektronicznych postępowań upominawczych zastosowanie będę miały przepisy dotychczasowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019r., sprawy, w których przed dniem wejścia w życie nowelizacji wydano nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozpoznawane w postępowaniu nakazowym czy elektronicznym postępowaniu upominawczym, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają rozpoznaniu zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
   Jeżeli chodzi o sprawy wszczęte po nowelizacji, to ogólna zasada wskazuje, że strona może, ale nie musi korzystać z urzędowych formularzy. Wszczęcie sprawy przez jedną ze stron na urzędowym formularzu nie obliguje strony przeciwnej do wniesienia odpowiedzi także w formie formularzu. Sąd nie ma możliwości zobowiązania strony do wniesienia pisma na formularzu. Obowiązek taki musi wynikać z ustawy. Zgodnie z art. 125 § 2 k.p.c. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, to pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach.

 7. Marcin G pisze:

  Myślę, że każdy sposób na uproszczenie procedur jest dobry. Przepisy powinny ułatwiać zwykłym ludziom załatwienie wszystkich formalności.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *