Likwidacja formularzy sądowych – koniec z pozwem (P)

Ochłonęliśmy już nieco po wejściu w życie wielkiej nowelizacji kpc i zaczynamy składać pozwy w nowym postępowaniu gospodarczym (akurat dla mnie to jest powrót do przeszłości). Zauważamy też błędy, jakie popełniają sądy wysyłając wezwania niezgodne z nowymi przepisami, w tym związane ze stosowaniem formularzy. Ale skutek nowelizacji jest oczywisty: likwidacja formularzy sądowych. 

Stosowanie formularzy miało swoich zwolenników i przeciwników. Osobiście należę do zwolenników ale umiarkowanych. Z całą pewnością formularze są konieczne w sprawach przed KRS czy w księgach wieczystych, ale w sprawach procesowych nie jest wcale takie oczywiste. Pisałem już zresztą kiedyś o formularzach także w tym blogu.

Kiedy formularze były obowiązkowe

Tymczasem z uwagi na zakres naszej działalności i rodzaj klientów w niektórych sprawach musieliśmy zawsze stosować formularze, o czym stanowił art. 187 (1) kp:

Jeżeli powód będący usługodawcą lub sprzedawcą dochodzi roszczeń wynikających z umów o: 1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, 2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, 3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, 4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, 5) wywóz nieczystości, 6) dostarczanie energii cieplnej – jest obowiązany wnieść pozew na urzędowym formularzu.

No właśnie, „stanowił” czyli czas przeszły. Przepis ten został bowiem uchylony wielką nowelizacją procedury, która weszła w życie dnia 7 listopada roku pamiętnego.

Także w postępowaniu uproszczonym

Co więcej, z tym dniem „drastycznie” zmieniony został także przepis art. 505 (2) kpc, który nakazywał stosowanie formularzy w postępowaniu uproszczonym (czyli roszczenia z umów do 20.000 zł). Jego nowe brzmienie nie ma obecnie żadnego związku z dawną treścią, więc nie będę go nawet cytował.

Likwidacja formularzy sądowych

Skutkiem nowelizacji jest zatem całkowite wyeliminowanie formularzy w postępowaniu procesowym: nie będzie już żadnych pozwów (P), odpowiedzi na pozew (OP) czy wniosków dowodowych (WD). Koniec i kropka. Od teraz trzeba pisać “normalne” pozwy i wnioski dowodowe.

Ale jeżeli ktoś zakochał się w formularzach, to nadal może je stosować.

Oczywiście, nadal będą stosowane formularze w postępowaniu rejestrowym oraz wieczystoksięgowym. Ale w procesie nastąpiła likwidacja formularzy sądowych, takie uziemienie jak nie przymierzając Queen Mary w Long Island.

A jeżeli interesują Cię tematy związane z nowelizacją zapraszam na blog Wojtka Jelińskiego. 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Dobrogoszcz pisze:

  Z jednej strony to dobre rozwiązanie z likwidacją papierologii. Teraz petent będzie mieć ułatwione zadanie. Bynajmniej mnie się tak wydaje.
  Wpis ciekawy.

 2. Sabina pisze:

  A co z sytuacją,gdy po nowelizacji pozew wniesiony na formularzu? Czy sprzeciw też musi być być na formularzu?

 3. Dominik pisze:

  Te formularze nic nie upraszczały. Poszczególne pouczenia do tabel i wyjaśnienia – nic nie wyjaśniały i budziły tylko więcej pytań u nieprawników.

 4. Zmiana in plus na zasadzie: “Jak chcesz to proszę, ale nie musisz.”

 5. Tomek K. pisze:

  Wreszcie koniec z rozjeżdżającymi się formularzami lub czytaniem pozwu przez lupę (mała czcionka, żeby nie rozwalić formularza i nie dodawać kolejnych stron). Zmiana na plus. Teraz niech zniosą obowiązek formularzy w KRS (choć i tak zaraz będzie tylko online).

 6. Dorota pisze:

  Czy mają Państwo do czynienia z taką sytuacją, że w postępowaniu wszczętym przed nowelizacją kpc która weszła życie 7.11.2019 Sąd wzywa Was do złożenia pisma na formularzu. Nowelizacja kpc usuwająca formularze miała być definitywna i miała dotyczyć tak spraw wszczętych przed jej wejściem w życie jak po. Praktyka sądowa jest jednak bardzo różna ? Jakie są Państwa doświadczenia w tym zakresie ?

  • Droga Pani, nie mieliśmy do czynienia z opisaną przez Panią sytuacją.
   Należy jednak nadmienić, że zgodnie z art. 9 § 2 k.p.c. ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019r., do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji, zastosowanie znajdą przepisy nowe.
   Jednakże, w drodze wyjątku w przypadku postępowań nakazowych, upominawczych i elektronicznych postępowań upominawczych zastosowanie będę miały przepisy dotychczasowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019r., sprawy, w których przed dniem wejścia w życie nowelizacji wydano nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozpoznawane w postępowaniu nakazowym czy elektronicznym postępowaniu upominawczym, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają rozpoznaniu zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
   Jeżeli chodzi o sprawy wszczęte po nowelizacji, to ogólna zasada wskazuje, że strona może, ale nie musi korzystać z urzędowych formularzy. Wszczęcie sprawy przez jedną ze stron na urzędowym formularzu nie obliguje strony przeciwnej do wniesienia odpowiedzi także w formie formularzu. Sąd nie ma możliwości zobowiązania strony do wniesienia pisma na formularzu. Obowiązek taki musi wynikać z ustawy. Zgodnie z art. 125 § 2 k.p.c. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, to pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach.

 7. Marcin G pisze:

  Myślę, że każdy sposób na uproszczenie procedur jest dobry. Przepisy powinny ułatwiać zwykłym ludziom załatwienie wszystkich formalności.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *