Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

I znowu przepisy przejściowe

Jak już zdążyłeś się zorientować przepisy przejściowe często mają duże znaczenie i trzeba o nich pamiętać. O art. 9 nowelizacji kpc z 16 września 2011 r. już pisałem. Teraz kolej na art. 10. A brzmi on tak:

Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 783 § 2 i art. 893(1) § 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 783 § 2 i art. 893(1) § 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

No tak, jaśniej nie było można…Ale takie są wymogi poprawnej legislacji.

W tej “dziesiątce” chodzi po prostu o to, że zmienia się treść podstawy prawnej (tzw. delegacji) do wydania rozporządzeń wykonawczych do kpc.

Pierwszy z tych „aktów wykonawczych” to ten wydany na podstawie art. 783 § 2. Jest to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. Co zmienia się delegacji ustawowej do wydania tego rozporządzenia? Otóż obecnie „wskazówka” dla Ministra Sprawiedliwości brzmi tak:

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli wykonalności.

A po wejściu w życie nowelizacji kpc z września 2011 r. brzmieć będzie tak:

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli wykonalności, mając na względzie treść § 1 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników.

Różnica jest, i to znaczna. Ale czy obrona praw dłużników może przejawiać się w czymś innym niż w prawie do zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności? A może w treści klauzuli będzie od razu pouczenie o prawie do jej zaskarżenia? Ale wtedy to już nie będzie tylko klauzula w takim podstawowym znaczeniu, ale raczej określona przepisami treść postanowienia. Na pewno zmiana ta nie jest przypadkowa i wynika z dyskusji wywołanej wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego, o czym już pisałem. Poczekamy zatem na rozporządzenie (a przynajmniej na projekt).

Drugi akt wykonawczy, który utraci delegację, to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego. Delegacja dla tego aktu (zawarta w art. 893 (1) § 1 kpc) brzmi tak:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek, uwzględniając dane zawarte w zawiadomieniu.

A od 3 maja 2012 r. brzmieć będzie tak (jako osobny § 5):

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek, uwzględniając dane zawarte w zawiadomieniu, mając na względzie sprawne prowadzenie egzekucji.

Tutaj zmiana raczej nie wnosi nic do sprawy – poza oczywiście wytycznymi dla prawodawcy. Chociaż nie ukrywam, że mam nadzieję, że przy okazji tego zawiadomienia pojawi się jakaś jego elektroniczna i sprawna forma (obecnie jest to telefon).

Oba te rozporządzenia zachowają aktualność do czasu pojawienia się ich następców. Jeżeli jednak urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości nie zdążą do 3 maja 2013 r. (a bywały takie przypadki) to rozporządzenia te utracą moc i nie mam pojęcia, jaka wtedy będzie wyglądać klauzula wykonalności…

A jak już zapewne wiesz prowadzenie egzekucji bez klauzuli wykonalności jest nieco…. trudne.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Łukasz Grudzień 21, 2011 o 23:39

@Karol Sienkiewicz
Wiem, że nie bardzo w temacie ale mam do Pana bardzo pilne pytanie:
Moja znajoma otrzymała uzasadnienie wyroku w sprawie cywilnej ( doręczone pocztą-uszkodzona koperta-brak kilku kart ). Zamierza wywieść apelację. Co zrobić-czy żądać dosłania drugiego egzemplarza uzasadnienia i od kiedy wówczas będzie liczył się termin na złożenie apelacji ? Czy sąd musi o tym poinformować ( tzn. o tym terminie ) odrębnym postanowieniem o którego wydanie należy wystąpić ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 22, 2011 o 08:41

@Łukasz, to faktycznie nie za bardzo z temacie bloga 

Nasuwa mi się jednak pytanie: czy twierdzenie o uszkodzeniu koperty jest możliwe do zweryfikowania? Jakiś protokół na poczcie? Jeżeli tak, to chyba można by wnieść ponownie o doręczenie w odpowiednim piśmie i wówczas termin do apelacji będzie biegł od ponownego doręczenia.
Jeżeli zaś sąd jest blisko, to możne warto pójść do niego i zrobić ksero uzasadnienia? 1 zł za stronę.

Odpowiedz

Łukasz Grudzień 22, 2011 o 08:59

@Karol Sienkiewicz
Sąd niestety daleko-prawie na drugim końcu Polski.
Nieraz znajoma ponoć odbierała się na poczcie koperty uszkodzone ale nic nie brakowało. W domu otworzyła ją w obecności męża. Tak sobie myślę, że może wystarczy oświadczenie świadka do przywrócenia terminu? ( pech, że teraz z powodu okresu świątecznego z pewnością w sądzie brak decydentów no i poczta “zawalona” przesyłkami a niestety termin “leci” )

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 22, 2011 o 10:49

@Łukasz, nie jestem przekonany, że przywrócenie terminu to poprawne rozwiązanie… Ale nie chcę się jednoznacznie wypowiadać.

Odpowiedz

Jan Grudzień 22, 2011 o 16:47

“i zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników.”
może chodzi o prawa wierzycieli a nie dłużników?
może nareszcie w naszym pięknym kraju prawo przestanie bronić za wszelką cenę dłużnika ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 22, 2011 o 17:22

@Jan, oby tak było. Jednak tu chodzi o klauzulę wykonalności, więc z tymi prawami wierzycieli nie da się poszaleć… A poza tym TK zakwestionował te przepisy właśnie z powodu naruszenia praw dłużników.

Odpowiedz

Jan Grudzień 22, 2011 o 20:45

@Karol Sienkiewicz
Może będzie to tylko pouczenie, że można wystąpić o jej uchylenie-oby…

Tyle lat jakoś nikomu treść klauzuli wykonalności nie wadziła a teraz nagle wywracają wszystko do góry nogami.
Mam nadzieję, że zgodnie z zasadą, iż prawo nie działa wstecz jakiś “geniusz” nie wpadnie na pomysł obligatoryjnego zmieniania już wydanych klauzul wykonalności 🙂

Generalnie uważam, że zaczął się w Polsce proces “psucia prawa” bo z reguły lepsze jest wrogiem dobrego-tylko jakiemu lobby na tym, aż tak zależy?
Może dłużników-jako potencjalnych wyborców:) ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 22, 2011 o 21:24

@Jan, aż tak daleko bym nie szukał. Chodziło chyba o “jurydyczną poprawność konstrukcji klauzuli” – w sumie to jest postanowienie, ale tak nie wyglądało.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: