Uwaga na szybsze umorzenie postępowań

Zawieszenie postępowania to rozwiązanie korzystne dla stron, dlatego dość popularne. Czas zawieszenia można wykorzystać na rozmowy ugodowe. Trzeba jednak pamiętać, na jaki okres nastąpiło zawieszenie, inaczej sprawa się umorzy a tego na pewno byś nie chciał.

Najczęściej chyba do zawieszenie postępowania dochodzi na zgodny wniosek stron. Przyczyny takiego wniosku mogą być różne, ale wg mnie to próba dogadania się pomiędzy powodem a pozwanym. I czasami strony się porozumiewają, zawierają ugodę i sprawa się kończy.

Ostatnio np. zawiesiliśmy na zgodny wniosek postępowanie apelacyjne po orzeczeniu prezesowi dłużnika zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej instancji nie chciał w ogóle rozmawiać o zapłacie, ale w drugiej nie był już taki nieugięty. Dług został spłacony w 7 miesięcy, wniosek cofnięty, sprawa umorzona. Wszyscy – łącznie z sądem – bardzo zadowoleni.

Jaki był okres zawieszenia…

Oczywiście takie zawieszenie nie mogłoby trwać wiecznie, dlatego przepisy określają długość takiego okresu zawieszenia na zgody wniosek stron. I do niedawna okres ten wynosił rok (i minimum 3 miesiące). Jeżeli po upływie tego okresu żadna ze stron nie złożyła wniosku o podjęcie postępowania, sprawę sąd umarzał.

… a jaki jest obecnie

Głośna już nowelizacja procedury cywilnej, o której sam pisałem już kilka razy, skróciła ten czas do pół roku. Ustawodawca wyszedł z założenia, w sumie słusznego, że jeżeli strony nie dogadają się szybko, to w ogóle nie będzie żadnego porozumienia. W sumie tak już było do 2012 r. i jakoś z tym żyliśmy. Uwaga – przepisy o zawieszeniu obowiązują już od już 21 sierpnia 2019 r.!

Diabeł tkwi w … przepisach przejściowych

Ale niewiele osób zwróciło uwagę na przepisy przejściowe dotyczące właśnie zawieszenia. A przepisy te są jasne. Otóż

w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba, że umorzenie byłoby możliwe wcześniej na podstawie dotychczasowych przepisów.

Przykład 1:
W dniu 7 lipca 2019 r. sąd zawiesił postępowanie na zgodny wniosek stron na okres 12 miesięcy. Wg starych przepisów postępowanie umorzyłoby się rok później, 7 lipca 2020 r. Ale po nowelizacji okres ten wynosi już tylko 6 miesięcy. Do umorzenia dojdzie zatem 21 lutego 2020 r., czyli pół roku po wejściu w życie nowelizacji.

Przykład 2:
W dniu 7 stycznia 2019 r. sąd zawiesił postępowanie na zgodny wniosek stron na okres 12 miesięcy. Wg starych przepisów postępowanie umorzyłoby się rok później, 7 stycznia 2020 r. Termin ten nastąpi szybciej niż owe pół roku od wejścia w życie ustawy, dlatego umorzenie będzie jednak 7 stycznia 2020 r., a nie 21 lutego 2020 r.

No cóż, prawnicy muszą przejrzeć akta i kalendarze i w razie potrzeby podjąć postępowanie. A przy okazji niech zwrócą uwagę na inne podstawy zawieszenia, bo czasami do umorzenia dojdzie już 3 miesiące po wejściu w życie, czyli już 21 listopada 2019 r.

Raz jeszcze sprawdza się moja zasada, że trzeba czytać przepisy przejściowe, o czym pisałem już kilka razy. Inaczej możesz wyjść na osła 🙂

Jeżeli interesują Cię komentarze do innych nowości, zaglądaj na blog Wojtka Jelińskiego.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zajęcie nadpłaty podatku
Roszczenia wobec upadłego

Komentarz do tego wpisu post

  1. […] o kosztach wszedł w życie już 21 sierpnia 2019 r., podobnie jak część innych przepisów, o których już pisałem. Dlatego sądy wzywają o opłaty albo zwracają wnioski o uzasadnienie wnoszone przez prawników. […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *