Przejście uprawnienia na inną osobę

Czas ucieka, wakacje minęły bezpowrotnie (na szczęście zostaną zdjęcia z USA, którymi będę ozdabiał moje wpisy przez najbliższe 10 lat). Trzeba zatem wziąć się do pracy i informować Was o nowych przepisach. Oczywiście jest o czym pisać.

Dzisiejszy temat, czyli przejście uprawnienia na inną osobę, to nowa regulacja w kpc, wynikająca z osławionej wielkiej nowelizacji procedury. Sama zasadnicza część reformy wejdzie w życie 7 listopada 2019 r. ale kilka jej przepisów obowiązuje już od 21 sierpnia. Pisałem o tym już na blogu, stale pisze o tym też Wojtek Jeliński.

Jak mają postąpić spadkobiercy wierzyciela

Rozwiązanie problemu skutków śmierci wierzyciela zależy od tego, na jakim etapie sprawy do tego dojdzie. Czy w trakcie sprawy czy już po jej zakończeniu, czy przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego czy w jego trakcie. O tym ostatnim przypadku pisałem już dość dawno. Ale co zrobić, jeżeli wierzyciel dysponował tytułem wykonawczym, ale nigdy nie wszczął egzekucji? Ta sprawa nie była oczywista, dlatego ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów. Najważniejsze pytanie brzmiało – czy trzeba uzyskać tytuł na swoją rzecz?

Nowy przepis o skutkach śmierci wierzyciela

Uregulowaniu tej materii służy nowy artykuł  w kpc, a konkretnie art. 804 (2). Zgodnie z jego paragrafem 1:

Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Sprawa dla spadkobiercy wydaje się dość prosta – wystarczy legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia (to będą dokumenty urzędowe). A jeżeli spadkobierców jest więcej, to mogą podzielić spadek tak, by konkretna wierzytelność przypadła jednemu z nich. Ale muszą zrobić to w umowie z podpisem notarialnie poświadczonym (dokument prywatny).

Przepis działa także przy połączeniach …

Oczywiście dziedziczenie to nie jedyny przypadek, gdy dojdzie do przejścia uprawnienia. Innym jest np. połączenie spółek. Do wykazania przejścia wystarczy w takim przypadku postanowienie o wpisie do KRS a chyba nawet sam odpis z KRS (jako dokument urzędowy).

… i przy przelewach

Podobnie będzie z przelewem wierzytelności wynikającej z tytułu wykonawczego. Wystarczy w takim przypadku posiadać umowę zawartą w formie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Jeżeli brak dokumentu na przejście uprawnienia na inną osobę

O skutkach braku wymaganego dokumentu mówią dalsze paragrafy nowego artykułu. Otóż w takiej sytuacji komornik zwróci wniosek, ale poinformuje o tym tylko wierzyciela. Dłużnik nawet nie powinien się dowiedzieć o sprawie.

Uważam, że to dobra nowelizacja. Wprowadza rozwiązanie korzystne dla wierzyciela, ułatwiające dochodzenie wierzytelności następcom prawnym. Wystarczy, że zainteresowany wykaże się minimalną starannością i swoje uprawnienia wykaże odpowiednim dokumentem. Nie musi już uzyskiwać klauzuli na swoją rzecz.

A co zrobić z pieniędzmi, które wierzyciel odzyska od dłużnika? Na to pytanie odpowiada zdjęcie tytułowe.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.