Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Każdy, kto zajmuje się zabezpieczeniem roszczeń na poważnie (a inaczej nie ma sensu) spotkał się zapewne nie raz z upadkiem, oczywiście zabezpieczenia. Niewtajemniczonym wyjaśnię, że ów upadek to sytuacja, gdy po upływie pewnego terminu zabezpieczenie po prostu przestaje istnieć. Znika tak, jakby go w ogóle nie było (podobno niektórzy ludzie też tak potrafią). Już nad tym ubolewałem.

Chodzi o to, żeby wierzyciel nie blokował np. pieniędzy dłużnika czy jego hipoteki i szybko złożył wniosek o egzekucję. Jeżeli wierzyciel zdąży, zabezpieczenie działa i można z niego korzystać. Jeżeli nie zdąży, może się rozczarować i nie uzyskać nic od dłużnika (co ma znaczenie zwłaszcza przy zabezpieczeniu na nieruchomości).

Przepisy dają pewien czas wierzycielowi, żeby zdążył uzyskać tytuł wykonawczy. Termin ten jest dość krótki bo wynosił tylko dwa tygodnie lub miesiąc (art.  7541  KPC).

Po nowelizacji obowiązującej od 1 czerwca 2017 r. przepis  paragrafu 1 brzmi tak (podkreśliłem zmiany):

§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

Jak sam widzisz wydłużono termin, po upływie którego udzielone zabezpieczenie upada. I to o 100%, czyli z miesiąca do dwóch miesięcy. W niektórych przypadkach (ruchomości, wynagrodzenie, wierzytelności z rachunku bankowego) termin ten był jeszcze krótszy – tylko dwa tygodnie (to właśnie wyjątek wskazany w § 2 art. 7541 KPC). Ten termin również został zmieniony i obecnie wynosi miesiąc.

Ustawodawcę do zmiany terminów upadku zabezpieczenia zmobilizował przede wszystkim ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I z jednej strony to dobrze, że termin ten uległ wydłużeniu, jednak jednocześnie tym sposobem „ominięto” to, że przepis miał stracić moc w stosunku do zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej. I tego akurat szkoda.

Podsumowując ostatnie wpisy dotyczące zabezpieczenia uważam jednak, że to była dobra zmiana.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ryszard Lipiec 26, 2017 o 16:31

Mam pytanie.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.
Przykład: Ktoś kogoś bezpodstawnie (fałszywie) zaskarżył np. o 10.000,00 zł.
Oskarżony nie wniósł sprzeciwu, bo z jakichś powodów nie mógł (był za granicą)
Zapadł wyrok i się uprawomocnił. Wydano klauzulę.
Wyroku nie można unieważnić.
Wg art. 840, oszusta można pozbawić klauzuli, ale tylko w sytuacji, gdy dług został spłacony.
Czy jest jakaś inna możliwość pozbawienia klauzuli?

Odpowiedz

ryszard ochódzki Styczeń 14, 2018 o 15:51

przywrócenie terminu na sprzeciw (pobyt krótkotrwały zagranicą) bądź sam sprzeciw (zmiana miejsca zamieszkania na adres zagraniczny=brak prawidłowego doręczenia nakazu)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: