Wyrok jako tytuł zabezpieczenia

Wyrok jako tytuł zabezpieczenia

Każdy, kto czyta ten blog albo ze mną współpracuje wie, że jestem wielkim zwolennikiem zabezpieczenia roszczeń. Dlatego tak ucieszyła mnie zmiana w kpc, która wprowadziła wyrok jako tytuł zabezpieczenia. Nie chodzi oczywiście o każdy wyrok, ale pewien ich szczególny rodzaj.

Zabezpieczenie roszczeń

Czasami może aż do przesady, ale staram się znaleźć podstawy do uzyskania zabezpieczenia roszczenia naszych klientów. Najlepiej jeszcze przed wszczęciem postępowania. A jak się nie da to wraz z pozwem lub później. Korzyści z zabezpieczenia są tak duże, że aż nie mogę się nadziwić, że cały czas zabezpieczenie nie jest popularne. Ale nie będę się powtarzał – pisałem o tym m.in. tutaj >> i tutaj >>

Jaki dokument do zabezpieczenia

Zabezpieczenie następuje na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Ale może też być ono automatycznym skutkiem wydania innego orzeczenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniu nakazowym.

Kwestię tę reguluje art. 492 § 1 i 2 kpc. Zgodnie z nim nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym (czyli nie w upominawczym) już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Tytuł taki jest wykonalny bez nadawania mu przez sąd klauzuli wykonalności!

To oczywiście ogromna zaleta nakazów wydawanych w postępowaniu nakazowym (tylko nakazy z weksla są lepsze). Mając taki nakaz zapłaty możecie złożyć do komornika wniosek o zabezpieczenie i on zajmie konto dłużnika (ale pieniądze trafią na konto Ministra Finansów, a nie Twoje), ruchomości czy nawet hipotekę. A jak już sprawę prawomocnie wygrasz, to będziesz miał z czego zaspokoić swoje roszczenie. Śpisz spokojnie, bo masz już dłużnika na celowniku.

Wyrok jako tytuł zabezpieczenia

Obowiązująca od 7 listopada nowelizacja kpc rozszerzyła listę orzeczeń, które automatycznie stają się tytułami zabezpieczenia. Na liście tej pojawiła się bowiem nowa pozycja:

Wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenie w pieniądzu wydany w postępowaniu gospodarczym.

Pamiętajmy zatem, że chodzi o niemal każdy wyrok w prawie gospodarczej: zwykły, zaoczny czy częściowy. Oczywiście musi to być wyrok zasądzający pieniądze (lub rzeczy zamienne, ale z tym się jeszcze nie spotkałem).

W kpc reguluje to nowy art. 458 (13), który odsyła do wspomnianego art. 492 § 1 i 2 kpc.

Wyrok jako tytuł zabezpieczenia po sprawie nakazowej

Wnikliwy czytelnik powie jednak, że czasami wyrok sądu I instancji nie zasądza żadnej kwoty. Z taką sytuację mamy do czynienia wówczas, gdy wyrok utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Wówczas wyrok ten także będzie tytułem zabezpieczenia, mimo tego, że w jego treści nie będzie podana żadna kwota. Ale spotkałem się już z poglądem odmiennym.

Rozwiązanie to nie jest jakąś ekstra nowością. Pamiętamy przecież, że podobny przepis istniał w „dawnym” postępowaniu gospodarczym. Ale to nie ma większego znaczenia – zabezpieczenie zawsze cieszy.

A jeżeli interesuje Cię nowe postępowanie gospodarcze, zajrzyj tutaj >>

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Uznanie niewłaściwe długu
Zajęcie nadpłaty podatku

 1. Jakub pisze:

  Dzień dobry, czy ze względu na treść przepisu Art. 353(2). „Do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.” Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu UPOMINAWCZYM przez Sąd Gospodarczy będzie stanowił również tytuł zabezpieczenia? O ile dobrze pamiętam podobna sytuacja miała miejsce w przypadku przepisów przed 2012 r. (Uchylony Art. 479(19a) k.p.c.)

 2. Damian pisze:

  Pewnie był to skrót myślowy, ale komornik nie zajmie, ani nie wpisze hipoteki:)

 3. Ka pisze:

  Czy będzie wydawany 1 egzemplarz wyroku dla strony? Czy będzie można wnosić o kilka odpisów takiego wyroku? Czy tak jak w nakazowym tylko 1? Bo co w sytuacji gdy strona poprosi o kilka egzemplarzy z którymi pójdzie do komornika…

 4. M.Z. pisze:

  Też jestem fanem zabezpieczeń, wszak to podwójne koszty zastępstwa w egzekucji

 5. kulig pisze:

  Panie Karolu,
  czy Pana zdaniem nieprawomocny wyrok sądu pirewszej instancji, który zapadł przykładowo w dniu 10.10.2019 r. na skutek powództwa wniesionego w dniu 07.07.2019 r., azatem przed wejściem w życie nowelizacji k.p.c również będzie stanowił tytuł zabezpieczenia o którym mowa w art. 458[13] kpc ?

 6. Lech pisze:

  Gwoli ścisłości komornik nie może dokonać wpisu hipoteki w postępowaniu zabezpieczajacym. Ponadto w postępowaniu zabezpieczajacym mowa o zobowiązanym, a nie o dłużniku. 😉

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *