Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

500+ tylko z tytułem wykonawczym

Program Rodzina „500 +” to cały czas gorący temat. I dzisiejszy wpis jest niejako na zamówienie wierzycielki, która gubi się w meandrach prawa.

Czytelniczka bloga wraz z ojcem jej dziecka wspólnie uzgodnili kwotę alimentów na dziecko i podpisali ugodę w formie aktu notarialnego z rygorem egzekucji. Jednocześnie jest ona osobą samotnie wychowującą dziecko i pobiera świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina „500 +”.

Podstawą prawną wskazanego Programu zasiłkowego jest ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. W lipcu bieżącego roku zakończono w Sejmie procedowanie nad rządowym projektem zmian niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, w tym też interesującej nas ustawy. Zmiany zmierzają do ograniczenia uprawnień do 500 zł.

Zgodnie z tym projektem zmianie ulegnie art. 8 Ustawy, który w nowej wersji będzie uzupełniony o ust. 2, stanowiący między innymi, że osobie samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko, jeżeli świadczenie alimentacyjne nie zostało ustalone na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Pytanie, które zadała klientka brzmiało:

Co należy zrobić, aby umowa o alimenty zawarta w formie aktu notarialnego mogła być podstawą do wypłaty świadczenia wychowawczego osobie samotnie wychowującej dziecko z Programu Rodzina „500+” zgodnie z planowanymi zmianami Ustawy?

Odpowiedź na to pytanie jest następująca: należy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na „umowę o alimenty” zawartej w formie aktu notarialnego (o ile spełnione będą warunki z tej umowy). Taki akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi bowiem tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd.

Jak uzyskać taką klauzulę pisałem już we wpisie o egzekucji z aktu notarialnego.

Zmiany w ustawie wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech Sierpień 2, 2017 o 09:06

Być może mam kilka uwag, ale na początek pytanie wyjaśniające istotę zagadnienia. Czy możesz podać przykład tytułu wykonawczego niezatwierdzonego przez sąd?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 3, 2017 o 20:49
Kamil Sierpień 4, 2017 o 07:48

Tytułów wykonawczych nie pochodzących/niezatwierdzanych przez sąd jest jeszcze kilka, np. niektóre administracyjne tytuły wkonawcze, wyciąg z ksiąg BFG, ugoda w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Co do alimentów, też jest teoretycznie taka możliwość aby tytuł wykonawczy nie pochodził od sądu, gdyż art. 1153(14) ust. 5) KPC mówi m. in. o ugodach i dokumentach urzędowych w sprawach alimentacyjnych, objętych zakresem zastosowania rozporządzenia nr 4/2009. Trzeba by tylko zgłębić jakie organy w innych krajach wydają takie dokumenty urzędowe i czy są to organy pozasądowe.

Odpowiedz

Lech Sierpień 4, 2017 o 07:59

No dobrze, zatem drugie pytanie – czy świadczenie alimentacyjne może być ustalone na podstawie tytułu wykonawczego niezatwierdzonego przez sąd?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: